ÇEMBERDE AÇILAR-2
ÇEMBER İLE ÜÇGENDE AÇILAR
1 ˆ
BOC
2
ˆ C
ˆ C  900  1 AO
E) BA
2
ˆ C  900 
D) BA

1. r yarıçaplı çember içine çizilen bir ABC
ˆ açıları sıraˆ ,B
ˆ ,C
üçgeninde AB=AC=r ise A
4.
sı ile kaçar derecedir?
A) 120, 30, 30
C) 110, 35, 35
E) 150, 15, 15
B) 60, 60, 60
D) 60, 45, 45

ˆ  60 0 olan şekildeki ABC nin AC kenarının
B
ortasından AB ye çizilen paralel AC çaplı çemˆE  5 0 olduğuna
beri E noktasında kesiyor. BC
2.
ˆ kaç derecedir?
göre A
A) 35
B) 40
C) 45
D) 70
E) 80
5.

Şekildeki A B C üçgeninde E, F ve D noktaları çemberin teğet noktaları,
ˆB)  42 0 ise x açısı kaç
ˆ C)  50 0 , m(AC
m(BA
derecedir?
A) 44
B) 46
C) 71
D) 92
E) 42
3.
Şekildeki çemberde O merkezdir. AC=OB,
COA açısının ölçüsü 250 olduğuna göre x açısının ölçüsü kaç derecedir?
A) 50
B) 65
C) 70
D) 75
E) 80
6.
değeri aşağıdakilerden hangisine eşittir?
ˆ C  BO
ˆ A  AC
ˆ O
A) BA
0
ˆ C  90
B) BA
ˆA
ˆC  900  1 BO
C) BA
2
ˆ D açısını ölçüsü kaç dereceolduğuna göre BA
dir?
A) 30
B) 35
C) 40
D) 45
E) 50
ÇEMBERDE AÇILAR-2
7.
11.
A) 80
B) 70
C) 60
D) 50
E) 40
8.
Şekilde ABC üçgeninin iç teğet çemberi, [AB]
ye F de, [BC] ye D de, [AC] ye E de teğettir.
ˆ E)   kaç derecedir?
Buna göre, m(FD
A) 70
B) 65
C) 60
D) 55
E) 50
12.
A) 15
B) 30
C) 37,5
D) 45
E) 60
Şekildeki M ve O merkezli çemberler B noktasında dıştan teğet ve [AO]//[CD] dir. Buna göˆ B)=  kaç derecedir?
re, m(O A
9.
A) 33
B) 30
C) 28
D) 26
E) 21
13.
y ve z dir. Şekildeki verilere göre aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz?
A) x>z
D) x>300
B) 2x+z>1800
E) y+z<1500
C) x>y
10.  doğrusu, M merkezli ve r yarıçaplı bir
çemberi farklı K ve L noktalarında kesmektedir. KL=r olduğuna göre KML açısının
ölçüsü kaç derecedir?
A) 30
B) 45
1-A 1978 ÜSS
6-D 1983 ÖSS
11-B 1993 ÖYS
C) 60
D) 90
O merkezli [BC] çaplı yarım çemberin PD keseni, BC doğrusunu şekildeki gibi A noktasında
ˆ C)= 18o olkesmektedir. AD = BO ve m(P A
ˆ P)=  kaç derecedir?
duğuna göre, m(A C
A) 51
B) 54
C) 57
D) 60
E) 63
E) 120
2-B 1979 ÜSS
3-B 1969 ÜSS
4-D 1979 ÜSS
7-D 1983 ÖYS
8-D 1984 ÖYS
9-A 1985 ÖYS
12-C 1999ÖSS1 13-E 1999ÖSS2
5-D 1982 ÖYS
10-C 1988 ÖSS
Download

çember açı. - www.omersencar.com