Düzgün Çembersel Hareket:
 Bir çember üzerinde sabit süratle
yapılan harekete düzgün çembersel
hareket (DÇH) denir. Hız vektörünün
büyüklüğü sabittir, ancak yönü sürekli
değişir. Hız vektörü yörünge üzerinde
her noktada çembere teğettir.
 DÇH’ de ivmenin sadece radyal


bileşeni a r vardır, teğetsel bileşen at
yoktur.

 a r ’nin büyüklüğü sabittir, ancak
yönü değişir. Yönü daima çemberin
merkezine yönelmiştir.
 Radyal ivmenin büyüklüğü, R çembersel yörüngenin
yarıçapı olmak üzere;
v2
ile verilir.
ar 
R
Düzgün Olmayan Çembersel Hareket:
 Bu harekette radyal ivmenin

( a r ) yanı sıra bir de teğetsel ivme

( at )vardır.

 2 2
a  ar  at
 Hız vektörünün büyüklüğü sabit
değildir.
!!! Bknz. Örnek 6.19 ve 6.20
 Radyal ivme her noktada hız
vektörüne diktir ve çemberin
merkezine yönelmiştir. Ancak, hız
vektörünün
büyüklüğü
sabit

olmadığından a r ’ nin büyüklüğü
de sabit değildir.


 at ile v aynı yönde iken parçacığın sürati


artarken, at ile v zıt yönlü olduğunda
parçacığın sürati azalır.
Şekiller:
A. Ozansoy, 2014
Download

Düzgün Çembersel Hareket: Düzgün Olmayan Çembersel Hareket: