İHTİYAÇ KPSS DGS ALES KURSU
0416 2149393
KPSS
MATEMATİK
UYGULAMA TESTİ:
DENKLEM KURMA
AŞAĞIDAKİ DENKLEMLERİ KURUNUZ.
1.
Bir sayının beş fazlası
2.
Bir sayının beş eksiği
3.
4.
5.
SAYI PROBLEMLERİ
1.
1/3 nün 3 eksiği , iki fazlasının 1/2 sine eşit olan
sayı kaçtır?
2.
5 katının 8 fazlası 48 olan sayı kaçtır?
3.
Hangi sayının 7 katının 6 eksiği 99 eder?
4.
Hangi sayının 3/4 ü ile 2/5 nin toplamı 92 eder?
5.
Toplamları 23 olan iki sayıdan büyük olan, küçük
olanın 3 katının 3 eksiği ise küçük sayı kaçtır?
6.
Bir sayının 1/2 si ile 1/3 nün toplamı 1/2 si ile 1/3
nün farkının iki katının üç fazlasına eşittir. Bu
sayı kaçtır?
7.
Bir sayının üç katının 5 fazlası ile aynı sayının
ardışığının 4 katının toplamı 828 ise bu sayı
kaçtır?.
8.
Toplamları 220 olan iki sayıdan birinin yarısı
diğerinin 4/3 üne eşit ise bu sayılardan küçük
olanı kaçtır?
9.
Bir yaya gideceği yolun önce 3/5 ini sonrada
kalan yolun 1/5 ni yürüyor. Geriye 72 m yol
kaldığına göre yolun tamamı kaç metredir?
Bir sayının üç fazlasının üçte biri
Bir sayının dört katının üç eksiği
Bir sayının yarısının yedi fazlasının yarısı
6.
Bir sayının iki fazlasının üçte birinin iki eksiği
7.
Bir sayının 3/5 nin 4/3 ü
8.
Bir sayının2/5 nin 3 katının 8 fazlası
9.
Bir sayının2 fazlasının 1/3 nün 2 katı
10. Bir sayının3/8 nin 4/7 nin 5/6 sının 3 eksiği
11. İki sayının toplamı 40 ise
12. İki sayının farkı 30 ise
13. Bir sayının 1/7 sinin üç eksiğinin 4/5 i
14. Ardışık 3 tek sayının toplamı
15. Bir sayının 2/7 sinin 3 eksiğinin 5 katının 4 fazlası
16. Bir sayı ile karesinin toplamının 1/4 nün 5 eksiğinin 6
katı
10. Bir top kumaşın 3/7 sinin 7/10 nu satılıyor.
Geriye 42 m kumaş kaldığına göre başlangıçta
kaç metre kumaş vardır?
11. Bir okulun 2/3 ünü erkek öğrenciler , 1/4 ünü kız
öğrenciler
,
kalanını
da
öğretmenler.
oluşturmaktadır. Erkek öğrencilerin sayısı , kız
öğrencilerin sayısından 95 fazladır. Bu okulda kaç
öğretmen vardır?
BOĞAZİÇİ EĞİTİM MERKEZİ İNGİLİZCE KPPS MATEMATİK KURSLARI TEL:214 51 51
12. Bir telin ucundan 2/7 si kesildiğinde telin orta
noktası 8 cm kayıyor. Bu telin tamamı kaç cm
dir?
21. Bir miktar parayı 8 kişi aralarında eşit olarak
paylaşacaktır. İki kişi paylarına düşen parayı
almaktan vazgeçerse diğerlerinin her birine 4
milyon daha fazla para düşecektir. Paranın
tamamı kaç liradır?
13. Bir telin ucundan 2/7 si kesildiğinde telin orta
noktası 8 cm kayıyor. Bu telin tamamı kaç cm dir?
14. 455 mm uzunluğundaki bir tel uzunlukları oranı
4/9 olan iki parçaya ayrılmıştır. Bu parçalardan
büyük olanın uzunluğu kaç mm dir?
15. Bir dershanedeki kız öğrencilerin sayısı ,
dershane mevcudunun 3/5 ninden 44 eksiktir.
Dershanedeki erkek öğrencilerin sayısı 340 ise
toplam öğrenci sayısı kaçtır?
16. Akif’in parasının 3/5 i Mehmet’in parasının 2/3
üne eşittir. Akif, Mehmet’ e 4 milyon verirse
paraları eşit olacaktır. Akif’in parası kaç
liradır?
B
O
Ğ
A
Z
İ
Ç
İ
İ
H
T
İ
Y
A
Ç
17. Bir grup öğrenci sıralara ikişerli otururlarsa 5 kişi
ayakta kalıyor, üçerli otururlarsa 5 sıra boş
kalıyor. Bu sınıfta kaç öğrenci vardır?
18. Bir otobüste kadın ve erkeklerden oluşan 40
yolcu vardır. Bu otobüse 5 evli çift daha binerse
erkek yolcuların sayısı kadın yolcularının
sayısının iki katının 10 eksiği olacaktır. Bu
otobüste evli çiftler binmeden önce kaç tane erkek
yolcu vardı?
M
E
R
K
E
Z
İ
22. Tavuk ve ineklerden oluşan bir hayvan
topluluğunda ayakların sayısı başların sayısının 2
katından 14 fazladır. İneklerin sayısı kaçtır?
23. Bir torbaya 27 kişiden bir kısmı 3 er , bir kısmı da
2 şer top atıyor. Torbada 66 top birikiyor. 3 er top
atan kaç kişidir?
24. 4 kimya kitabının parasıyla 3 tane matematik
kitabı, 5 tane kimya kitabının parasıyla 6 tane
fizik kitabı alınmaktadır. Buna göre 10 matematik
kitabının parasıyla kaç tane fizik kitabı alınır?
9
10
12
15
16
25. Bir manav bir sandıktaki b tane elmanın tanesini
a liradan satmayı düşünüyor. Sandıktaki elmaların
5 tanesi çürük çıktığına göre , aynı parayı elde
edebilmek için manav sağlam elmaların tanesini
kaç liradan satmalıdır?
A)a.b/a+10
B)) a.b/b-5
a.b/a-5
a.b/a-10
a.b/b-10
26.
(final öss2) Bir kişi baştan 2n. sırada sondan
(3n-1). sıradadır. Kuyrukta 43 kişi olduğuna göre ,
bu kişi baştan kaçıncı sıradadır?
18
19
20
21
22
27.
Bir kişi 7 adım ileri , 4 adım geri
yürümektedir. Bu adam 243 adım atarsa başlangıç
noktasından kaç adım uzaklaşmış olur?
19. 4 yanlışın bir doğruyu götürdüğü 52 soruluk
3
sınavda bir öğrenci soruların
ünü
4
cevaplandırarak
24 net sorusunun kaldığını
görüyor. Buna göre , öğrenci kaç soruya doğru
cevap vermiştir?
20. Mustafa elindeki erikleri arkadaşları ile eşit
olarak paylaşırsa her birine 13 erik düşüyor. Eğer
arkadaşlarına 11 erik verirse kendisine 25 erik
kalıyor. Mustafa’nın elinde kaç tane erik vardır?
Download

dosyayı indir - hasanarslan.com.tr