Ad ve Soyad:…………………………………………………..
Velinin İmzası:…………
BÖLME İŞLEMİ-4
A.Y
**Bölme işlemi, çıkarma işleminin kısa yoldan yapılmasıdır. Aynı sayıyı ardı ardına
çıkaracağımıza kısa yoldan bölme işlemi yaparak buluruz.
Örnek: Annem 12 tane yumurtayı küçük bir sepete koydu. 3 komşusuna eşit
miktarlarda dağıtmaya başladı.
Sorunun Bölme İşlemiyle Çözümü
Sorunun Çıkarma İşlemiyle Çözümü
12 : 3 = 4 (4’er yumurta düşer.)
12 3
12 4
00
1- Annem her dağıtmada komşulara kaçar yumurta verdi?.........................................
2- 4. dağıtım bittiğinde her komşunun kaçar yumurtası oldu?..................................
3- Bunu dağıtımı kısa yoldan hangi işlemi yaparak bulabiliriz?..................................
Örnek: Ahmet’in 20 bilyesi var. Bu
Soru: 15 kalemi 3 arkadaş eşit olarak
bilyeleri 4 arkadaşına eşit olarak
paylaşırsa her birine kaç kalem düşer?
dağıtırsa her arkadaşına kaçar bilye
İşlemleri önce çıkarma işlemi, sonrada
düşer?
bölme işlemi olarak yapın.
Sorunun Çıkarma İşlemiyle Çözümü
Sorunun Çıkarma İşlemiyle Çözümü
20 – 4 = 16 (1. dağıtım)
16 kaldı.
16 – 4 = 12 (2. dağıtım)
12 kaldı.
12 – 4 = 8 (3. dağıtım)
8 kaldı.
8 – 4 = 4 (4. dağıtım)
4 kaldı.
4 – 4 = 0 (5. dağıtım)
hiç kalmadı.
* Her dağıtımda birer bilye düşer. 5 dağıtım
15 – 3 = .... (1. dağıtım)
...... kaldı.
.... – 3 = .... (..................)
...... kaldı.
.... – 3 = .... (..................)
...... kaldı.
.... – 3 = .... (..................)
...... kaldı.
.... – 3 = .... (..................)
....... kaldı.
sonucunda tüm bilyeleri dağıtmış olur. Her çocuğa
5’er bilye düşer.
Sorunun Bölme İşlemiyle Çözümü
20 : 4 = 5 (5’er bilye düşer.) 20 4
Sorunun Bölme İşlemiyle Çözümü
Soru: 8 tane simidi 2 tabağa eşit
*Aşağıdaki ardışık çıkarma işlemlerini
olarak paylaştırırsak her tabakta kaç
bölme işlemi olarak yazınız.
tane simit olur?
Sorunun Çıkarma İşlemiyle Çözümü
12 – 2 = 10 (1.)
…… : …… = ……
10 – 2 = 8 (2.)
8 – 2 = 6 (3.)
6 – 2 = 4 (4.)
4 – 2 = 2 (5.)
2 – 2 = 0 (6.)
Sorunun Bölme İşlemiyle Çözümü
25 – 5 = 20 (1.)
…… : …… = ……
20 – 5 = 15 (2.)
15 – 5 = 10 (3.)
Soru: Zeynep, Damla ve ben 18
bisküviyi eşit olarak paylaştık. Her
birimize kaç bisküvi düştü.
Sorunun Çıkarma İşlemiyle Çözümü
10 – 5 = 5 (4.)
5 – 5 = 0 (5.)
21 – 3 = 18 (1.)
…… : …… = ……
18 – 3 = 15 (2.)
15 – 3 = 12 (3.)
12 – 3 = 9 (4.)
9 – 3 = 6 (5.)
6 – 3 = 3 (6.)
3 – 3 = 0 (7.)
Sorunun Bölme İşlemiyle Çözümü
*Aşağıda verilen bölme işlemlerini
yapınız.
18 : 3 = ……
20 : 5 = ……
35 : 5 = ……
8 : 2 = ……
9 : 3 = ……
10 : 2 = ……
apodran
Download

dosyayı indir - okulbahcemiz