3. SINIF BÖLME DEĞERLENDİRME SINAVI
Öğrencinin Adı-Soyadı:………………………………………………………………………………………..
1)Üç basamaklı en büyük çift doğal sayının
yarısı kaçtır?
a)500
b)499 c)498
d)400
2)3 paket çikolata parası ile 9 paket bisküvi
alabiliyorum.18 paket bisküvi parası ile kaç
paket çikolata alabilirim?
a)9
b)8 c)7
d)6
7)125:5>A ifadesine göre A yerine
gelebilecek en büyük doğal sayı kaçtır?
a)23
b)24
c)25
d)26
8) 856
8
A
Şule’nin sorusunda A sayısı hangi sayıya
yuvarlanır?
a).110
b).20
c).107
d)30
3)A:15=62 işlemi kalansız bir bölme işlemi
olduğuna göre bölünen sayının yüzler
basamağında hangi rakam olur?
a)9
b)8 c)7
d)6
9)Bir doğal sayı 5 e bölündüğünde bölüm 192
oluyor.Aynı doğal sayıyı 7 ye böldüğümüzde
kalan kaç olur?
a)1
b)3
c)4
d)5
4)Bir okulda 312 kız 300 erkek öğrenci
vardır. Öğrencilerin üçer kişilik sıralarda
oturduğunu varsayarak bu okulda en az kaç
sıra vardır?
A)104 b)200
c)204
d)206
10)Fiyatı 864 TL olan televizyonun parasının
yarısı peşin , kalanı ,ise 4 taksitle
ödeniyor.Her taksit kaç TL olur?
a)8
b)18
c)98
d)108
5)Bir bölme işleminde bölünen sayı ile bölüm
aynı olduğuna göre bölen sayı kaçtır?
a)0
b)1
c)2
d)3
6)Kitabımı bir haftada bitirmek için her gün
30 sayfa okumam gerekiyor. Aynı kitabı 5
günde bitirmem için günde kaç sayfa
okumalıyım?
a)42
b)44
c)48
d)50
11)Hangi seçenekteki doğal sayı 5 e
bölündüğünde kalan sıfırdan farklı olur?
a)250 b)300
c)416
d)500
12) Ali’nin yaptığı bölme işleminin sağlaması,
(45 x 5) + 4 işlemidir.
Buna göre, Ali’nin işlemi aşağıdakilerden
hangisidir?
a. 45 5
4
00
ENES SERT
b.225 5
45
04
c.229 5 d.39 5
45
7
04
04
13)Hangi doğal sayının 8 katının 68 fazlası
348 dir?
a)35
b)43
c)50
d)54
19)Bir bölme işleminde bölen 105,bölüm 9
kalan 104 ise bölünen sayı kaç basamaklı olur?
a)1
b)2
c)3
d)4
14)(50x10):25=A işlemine göre A yerine
hangi doğal sayı gelir?
a)2
b)5
c)10
d)20
20)3 kilogramı 48 TL olan helvadan yarım
kilogram alınırsa kaç TL ödenir?
a)8)
b)18
c)24
d)40
15)Büşra ile Turna’nın bilyelerinin toplamı
50 dir. Büşra’nın 20 bilyesi olduğuna göre
Turna’nın bilyelerinin yarısı kaçtır?
a)5
b)10
c)15
d)20
21) Bölenin 5, bölünenin 534 olduğu bir bölme
işleminde bölüm ile kalanın toplamı kaçtır?
a).106
b).20
c).110 d)25
16)Alim 30 dakika top oynadı. Arif 50
dakika top oynadı. Maç 90 dakika sürdü.
Enes maçın yarısında oyuna girdiğine göre
Enes kaç dakika oyun oynadı?
a)10
b)20
c)40
d)45
17)Pakize ayda 23 kitap okuyor. Merve ise
Pakize’nin 2 katı kitap okuyor. Merve’nin
okuduğu her kitap 10 sayfa olduğuna göre
Merve’nin okuduğu sayfaların yarısı kaç
eder?
a)460
b)230
c)115
d)80
22) Çocuklar,5 katının 25 eksiği 80 yapan sayı
kaçtır?
.a) 21
b) 20
c).11
d)22
23) 600 sayfa kitabımın 184 sayfasını
okudum. Kalan sayfaları 4 günde her gün eşit
sayfa okuyarak bitirmek istiyorum Buna göre
Ömer’in bir günde kaç sayfa okuması gerekir?
a).14
24) AA
00
b).104
A
AA
a).1
18)Salih’in kumbarasında 100 TL var. Salih
kumbarasındaki parasının yarısına elbise 15
TL sine de ayakkabı aldı. Salih’in
kumbarasında kaç TL kaldı?
a)35
b)25
c)15
d)5
b). 2
25) A 5
48
4
a).240
ENES SERT
c).129 d)108
Yandaki işleme
göre A sayısı kaç
olabilir?
c).3
d)4
Yandaki işleme göre
A kaçtır?
b).244
c).204 d).250
Download

bölme sınav - Kartanelerim.com