BÖLME İŞLEMİNDE BÖLÜMÜN BASAMAK SAYISINI BULMA
865 5
işleminde bölünen sayının yüzler basamağındaki
8 > 5 ‘ten büyüktür
582 6
işleminde bölünen sayının yüzler basamağındaki
5 > 6 ‘ten küçüktür
Üç basamaklı sayılarla yapılan bölme işlemlerinde , bölünenin yüzler
basamağındaki sayı , bölenden büyük veya eşitse bölüm 3
basamaklıdır
865 : 5 = 173
173 üç basamaklı bir sayıdır
Üç basamaklı sayılarla yapılan bölme işlemlerinde , bölünenin yüzler
basamağındaki sayı , bölenden küçükse bölüm 2 basamaklıdır
582 : 6 = 97
97 iki basamaklı bir sayıdır
480 : 3 işleminde bölüm ……3…… basamaklıdır
250 : 5 işleminde bölüm ……2…… basamaklıdır
4>3
Çünkü: Bölünenin yüzler basamağındaki rakam bölenden büyüktür
963 : 9 işleminde bölüm …………… basamaklıdır
Çünkü:
653 : 3 işleminde bölüm …………… basamaklıdır
Çünkü:
450 : 2 işleminde bölüm …………… basamaklıdır
Çünkü:
709 : 7 işleminde bölüm …………… basamaklıdır
Çünkü:
557 : 4 işleminde bölüm …………… basamaklıdır
Çünkü:
816 : 6 işleminde bölüm …………… basamaklıdır
Çünkü:
286 : 1 işleminde bölüm …………… basamaklıdır
Çünkü:
428 : 3 işleminde bölüm …………… basamaklıdır
Çünkü:
907 : 5 işleminde bölüm …………… basamaklıdır
Çünkü:
773 : 4 işleminde bölüm …………… basamaklıdır
Çünkü:
2<5
Çünkü: Bölünenin yüzler basamağındaki rakam bölenden küçüktür
333 : 9 işleminde bölüm …………… basamaklıdır
Çünkü :
156 : 3 işleminde bölüm …………… basamaklıdır
Çünkü :
224 : 4 işleminde bölüm …………… basamaklıdır
Çünkü :
499 : 9 işleminde bölüm …………… basamaklıdır
Çünkü :
679 : 8 işleminde bölüm …………… basamaklıdır
Çünkü :
375 : 4 işleminde bölüm …………… basamaklıdır
Çünkü :
763 : 8 işleminde bölüm …………… basamaklıdır
Çünkü :
405 : 5 işleminde bölüm …………… basamaklıdır
Çünkü :
201 : 3 işleminde bölüm …………… basamaklıdır
Çünkü :
489 : 6 işleminde bölüm …………… basamaklıdır
Çünkü :
Download

BÖLME İŞLEMİNDE BÖLÜMÜN BASAMAK SAYISINI BULMA