ÖRNEK 1: Bir bölme işleminde bölünen ile bölenin toplamı 88’dir.Bölüm 10 olduğuna göre bölünen kaçtır?
ÇÖZÜM:Bu tür problemlerde bölüme 1 eklenir.( 10 + 1 = 11 ) Bölünen ile bölenin toplamı 11’e bölünür.(88 : 11 =8)
Bölünen ,bölen ile bölümün çarpımı olduğuna göre
Bölünen = 8 x 10 = 80’tir.
BÖLÜNEN BÖLEN
BÖLÜM
1-) Bir bölme işleminde bölünen ile bölenin toplamı 374’tür.Bölüm 16 olduğuna göre bölünen kaçtır?
2-)Bir bölme işleminde bölünen ile bölenin toplamı 195’tir.Bölüm 13 olduğuna göre bölünen kaçtır?
3-)Bir bölme işleminde bölünen ile bölenin toplamı 513’tir. Bölüm 26 olduğuna göre bölünen kaçtır?
ÖRNEK 1: Bir bölme işleminde ,bölünen ile bölenin farkı 90’dır.Bölüm 11 olduğuna göre bölünen kaçtır?
ÇÖZÜM: Bu tür problemlerde bölümde 1 çıkarılır.(11-1 = 10) Bölünen ile bölenin farkı ,10’a bölünür(90 : 10 = 9 )
Bölünen ,bölen ile bölümün çarpımı olduğuna göre
Bölünen= 9 x 11 = 99
1-)Bir bölme işleminde, bölünen ile bölenin farkı 144 ‘tür. Bölüm 17 olduğuna göre bölünen kaçtır?
2-)Bir bölme işleminde , bölünen ile bölenin farkı 336’dir.Bölüm 29 olduğuna göre bölünen kaçtır?
ÖRNEK 1: Bir bölme işleminde bölünen ile bölenin çarpımı 175’tir.Bölüm 7 olduğuna göre bölünen kaçtır?
ÇÖZÜM: Bu tür problemler bölünen ile bölenin çarpımı olan sayıyı(189) , bölüm olan sayıya( 7 ) böleriz.
175 : 7 = 25
25 bölenin karesidir.(karesi terimi bir sayının kendisiyle çarpımının sonucudur.örnek 3’ün karesi 3x3=9’dur)
Bölünen= 5 x 7 = 35tir.
1-)Bir bölmeişleminde bölünen ile bölenin çarpımı 63’tür.Bölüm 7 olduğuna göre bölünen kaçtır?
2-)Bir bölme işleminde , bölünen ile bölenin çarpımı 128’dır.Bölüm 8 olduğuna göre bölünen kaçtır?
3-)Bir bölme işleminde,bölünen ile bölenin çarpımı 147’dır.Bölüm 3 olduğuna göre bölünen kaçtır?
Bölme işleminde bölünenin en fazla kaç olduğunu bulabilme
Örnek: Yandaki bölme işlemine göre, bölünen en fazla kaç olabilir?
15 x 7 = 105
?
Bölen 15 olduğuna göre ,kalan en fazla 14 olabilir.105 + 15 = 119 ‘dur
Cevap:119
Aşağıdaki bölme işlemlerinde bölünen en fazla kaç olabilir?
A-) ?
16
9
B-) ?
27
8
C-) ?
21
5
D-) ?
34
9
15
7
Download

1-) Bir bölme işleminde bölünen ile bölenin toplamı