3 A SINIFI ETKİNLİKLERİ
ENES SERT
KALANLI BÖLME VE SAĞLAMASI
61 8
7
5
7
X 8
56
+ 5
61
6
8
4
3
8
2
6
5
8
3
9
6
5
4
5
3
4
9
3
2
6
5
3
9
7
7
6
8
6
5
4
7
5
4
9
8
8
9
7
Tarih : ……
4
/ …… /
20156
2
3
2
6
9
6
7
3
7
1
3
6
2
5
7
3
Bölen sayının 9, bölümün 6 olduğu bir işlemde bölünen sayı en
fazla kaç olur?
Çözüm : Bölünen sayının en fazla olması için kalan sayı hanesine
yazılabilecek en büyük sayı yazılır.
9
6
9 X 6 = 54
54 + 8 = 62
8
===========================================================================
Aşağıdaki sorularda bölünen olabilecek en büyük sayıları bulunuz.
6
9
…
8
5
…
7
8
…
4
8
8
9
…
7
6
…
6
7
8
6
…
…
8
4
…
…
…
…
8
7
9
4
5
7
5
6
…
…
…
9
7
6
3
5
8
7
9
…
…
…
…
5
9
7
7
…
6
5
…
Download

kalanlı bölme - Kartanelerim.com