Adı Soyadı: …………………………………
…… / …… / 2016
TÜRKÇE
Ben de bu toplum içinde yaşayan, daha doğrusu yaşamaya çalışan bir bireyim. Ama diğer insanlardan farklı olarak bazı zorluklar yaşıyorum. Bunun nedeni ise engelli bir çocuk olmam.
Okula ilk başladığımda sınıfa babamın kucağında çıkmak zorunda kaldım. Çünkü tekerlekli sandalyemin çıkabileceği bir yer bulamadık. Mutsuzdum ve karamsardım.
Çocuklar bana uzaydan gelmişim gibi bakıyorlardı.
Sonra rahat hareket edebilmem için idare tarafından bir yol yapıldı. O gün nasıl mutlu olduğumu
anlatamam. Zamanla arkadaşlarım bana alıştı, ben de arkadaşlarıma alıştım. Artık benimle sohbet
edip beni oyunlarına alıyorlardı.
Bu yıl dördüncü sınıfa gidiyorum ve çok başarılıyım. Tüm engellere rağmen okuyup avukat olmak
istiyorum.
( 1, 2 ve 3. soruları metne göre cevaplayınız.)
4. “Toplumun İhtiyaçlarına sırt çevirmek imkânsızdır.”
1. Metindeki çocuk niçin zorluklar yaşamaktadır?
cümlesindeki “sırt çevirmek" deyiminin yerine aşağıA) Okula başladığı için
daki deyimlerden hangisini kullanamayız?
B ) Engelli bir çocuk olduğu İçin
A) Can kulağıyla dinlemek
C) Arkadaşı olmadığı için
B) Kulak arkası etmek
D) Ailesi onu sevmediği İçin
C) Oralı bile olmamak
D) Kulak vermemek
2. Hangisi çocuğun okula başladığında hissettiklerin5. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “rica" anlamı
den biri değildir?
vardır?
A) Arkadaşlarının bakışları İçini acıtmıştır.
A) Ayşe’nin sorunlarını kolay çözemeyiz.
B) Mutsuzdur.
B) Ayşe’nin sorunlarıyla ilgilenir misiniz?
C) Kendini uzaylı gibi hissetmektedir.
C) Sorunlar yumağından bıktım usandım.
D) Çok heyecanlı ve umutludur.
D) Toplum kurallarına uymamız gerekir.
3. Çocuğun ideali nedir?
6. Aşağıdaki hangi cümlede “yapılmakta olan bir iş"
A) Derslerinde başarılı olmak
anlatılmaktadır?
B) Avukat olmak
A) Düğün için hazırlanıyoruz. B ) Bu soruyu çözebilirim.
C ) Arkadaşlarıyla oyun oynamak
C) Akşama size gelebiliriz. D) Çiçekleri sulayıverir misin?
D) Beşinci sınıfa geçmek
MATEMATİK
BÖLME İŞLEMİNDE BÖLÜMÜN KAÇ BASAMAKLI
OLDUĞUNU TAHMİN EDELİM
***Bir bölme işleminde bölümün basamak sayısını işlem
yapmadan bulabiliriz. Bunun için, bölünenin en büyük
basamağı ile bölen karşılaştırılır.
*Bölünendeki en büyük basamakta bulunan rakam,
bölenden büyük veya eşit ise, bölümün basamak sayısı,
bölünenin basamak sayısına eşittir.
*Bölünendeki en büyük basamakta bulunan rakam,
bölenden küçük ise, bölümün basamak sayısı,
bölünenin basamak sayısından bir basamak eksiktir.
UYGULAYALIM
SOSYAL BİLGİLER
1. İnsan yaşamı için gerekli olan ve yokluğunda sıkıntı
çekilen şeylere ne ad verilir?
A. istek
B. ihtiyaç
C, beslenme
D. barınma
5. Bir stadyuma gidip futbol maçı izlemek ne tür bir
ihtiyaçtır?
A. Günlük ihtiyaç
B. Genel ihtiyaç
C. Sosyal ihtiyaç
D. Temel İhtiyaç
2. Aşağıdakilerden hangisi sosyal ihtiyaçlarımız arasında yer almaz?
A. tatile gitmek
B. barınmak
C. müzik dinlemek
D. kitap okumak
“İnsanlar yaşamlarını rahat bir biçimde sürdürmek için
çalışırlar ve yaptıkları işin karşılığı olarak …….... alırlar.”
6. Noktalı yere aşağıdakiler den hangisi gelmelidir?
A. tasarruf
B. gelir
C. ücret
D. takas
3. Bir ailenin aylık geliri 1800 TL, gideri ise 1300 TL'dir
Bu ailenin bütçesi ile ilgili olarak aşağıdakilerden
hangisi söylenebilir?
A. Ailenin gideri gelirinden fazladır.
B. Ailenin gideri ile geliri arasındaki fark 600 TL'dir.
C. Aile 500 TL borçlanmıştır.
D. Aile 500 TL tasarruf yapmıştır.
I- Üretim yeri
II- Son kullanma tarihi
III- TSE damgası IV- Garanti belgesi
4.Yukarıdakilerden hangisi bir ürün aldığımızda dikkat
etmemiz gereken unsurlardan değildir?
A. I
B. II
C. III
D. IV
7. Ayşe’yi markete gönderen annesinin yaptığı listede
en başta olmaması gereken ürün aşağıdakiler- den
hangisidir?
A)
B)
C)
D)
8. Aşağıdakilerden hangisi tasarrufun tanımıdır?
A. Harcanan para
B. Emek sonucu kazanılan para
C, Saklanan para
D, Gelir ile gider arasındaki pozitif fark
FEN BİLİMLERİ
*** Aşağıdaki ifadelerden doğru olanlara "D", yanlış
olanlara "Y" harfi yazalım
[…..] Demir, bir cisim; demirden yapılan sandalye,
maddedir.
[…..] Marangoz, tahtaya şekil vererek farklı cisimler
üretir.
[…..] Cisimler yapıldıkları maddenin özelliklerini
taşımazlar.
[…..] Sıvı maddelerin belirli bir şekli olmadığı için,
sıvılardan cisim yapılmaz.
[…..] Cisimler bir ya da birkaç maddeden bir araya
gelirler.
[…..] Cisimlerin belirli bir şekli ve büyüklüğü yoktur.
*** Aşağıda verilen varlıklardan altlarına “cisim” ya
da “madde” yazınız.
SORULAR
1. Aşağıdakilerden hangisi cisimdir?
A. Sünger
B. Su
C, Hava
D. Demir
2. “Un, tuz, şeker, hava, süt, sirke” gibi maddeleri duyu organlarımızla algılarız. Renklerini görür, seslerini
duyar, kokularını, tatlarını alırız. Sözü edilen maddeleri
anlatılanlara göre gruplarsak hangisi dışarıda kalır?
A. Tuz
B. Şeker
C. Hava
D. Süt
3. Çatal, bıçak, kaşık cisimleri aşağıdakilerden hangisinin şekil almış hâlidir?
A. Tahta
B. Çelik
C, Altın
D. Pamuk
4. Aşağıdakilerden hangisi cisim değildir?
A) Ağaç
B) Tahta kaşık
Q Kalem
D) Defter
[…………….] […………….] […………….] […………….]
[…………….] […………….] […………….] […………….]
5. Mehmet, madde ile o maddelerden yapılan cisimleri eşleştirmiştir, Bu eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?
A) Anahtar -> demir
B) Kazak -> yün
C) Ayakkabı -> deri
D) Ağaç -> tohum
Veli İmza: ................................
Download

11 Ocak Ödevi - Kartanelerim.com