1Melek Hanım, bir kermes için yaptığı yaş
pastayı eşit 12 dilime bölüyor. Pastanın 1 dilimini 75
kuruşa sattığına göre pastanın tamamından kaç
kuruş kazanır?
Ne
kadar
zor bir
bölme
işlemi!
Diye
düşünme.
Çünkü;
Bir bölme işleminde, bölünenin ve
bölenin sonunda “0” (sıfır) varsa iki
taraftan da eşit sayıda sıfır silinir.
910 70
960 80
990 30
680 40
900 60
750 30
960 30
720 40
780 30
950 50
720 20
2Ali Öğretmenin, tahtada yaptığı işlemin sonucu
kaçtır?
3Resimdeki çamaşır
makinesini alırken 130
TL peşin ödedik. Geri
kalanını 5 takside böl. dürdük. Her takside
. kaç TL öderiz?
4Bir terzi 26 m kumaşını 50cm uzunluğunda parçalara keserek
yastık kılıfı dikiyor. Terzi kaç parça yastık kılıfı diker?
Download

3. sınıf tekrar dergisi 23. sayı -karışık problemler