Adı Soyadı :…………………………………………..
MATEMATİK DERSİ DEĞERLENDİRME
1. Aşağıdaki zaman ölçülerini istenilen birimlere çevirerek yazınız.
2 saat 30 dakika = ..........…………………………......... dakika
130 dakika = ..........…………………… saat ..........…………………………... dakika
250 dakika = ..........…………………… saat ..........………………………….... dakika
3 saat 15 dakika = ..........…………………dakika
4 saat 10 dakika = ..........………………………….......dakika
185 dakika = ..........………………………saat ..........…………………………. dakika
2. Akrep tam 3’ün üzerinden 6’nın tam üzerine
gelmişse ne kadar zaman geçmiştir?
A. 3 dakika
b. 3 saat c. 15 dakika
3. 4 saat kaç yarım saat yapar?
a. 2
b. 3
c. 8
4. Beraat dün 45 dakika, bugün 1 saat 20 dakika
televizyon seyretti. Beraat iki günde toplam kaç dakika
televizyon seyretmiştir?
a. 95
b. 125
c. 66
5.Gece ve gündüzün eşit olduğu bir günde gece kaç
saattir?
a. 12
b. 6
c. 10
6. Gecenin 10 saat sürdüğü bir günde gündüz kaç
saat sürer?
a. 14
b. 10
c. 8
115.
8. Saat 23.00’da Antalya’dan hareket eden sürücü
saat 3.30 da Aydın’a varmıştır. Yolculuk ne kadar
sürmüştür?
7. Aşağıdaki dijital saatlerden hangisi öğleden
sonrayı göstermektedir? 5.
a. 11:20
b. 08:40
c. 16:50
10. Bir test sınavında öğretmen sürenin 45 dakika
olduğunu söylemiştir. Sınav 10.25’te başlamıştır.
Buna göre sınav saat kaçta bitecektir?
11.Her gün saat 12.40’ta birinci ders başlıyor.
Ders 40 dakika sürüyor. 1. ders saat kaçta biter?
12. 135 dakika aşağıdakilerden hangisine eşittir?
A) 2 saat 15dakika
B) 1 saat 15 dakika
C) 1 saat 5 dakika
14) Bir yarışma 10.55’te başlamış 40 dakika
sürmüştür. Buna göre yarışma saat kaçta bitmiştir?
13. 1ssat 55dakika kaç dakika eder?
A) 115
B) 105
C) 95
15)19.45 sayısal saatinin okunuşu
aşağıdakilerden hangisidir?
A) 7’ye 15 var. B) 8’e çeyrek var.
C) 8’i 45 geçiyor.
1. Zeynep Hanım ayda 180 TL’ye 6 ay taksitle bir
televizyon almıştır. Aldığı televizyon kaç TL’dir?K
2. Baran aldığı bilgisayar için 45 TL peşinat
ödemiştir. Borcunun geri kalanını da ayda 124 TL’ye
6 ay taksit yaptırmıştır. Baran’ın aldığı bilgisayar
kaç TL’dir?
3. Bir çiftçi tarlasından topladığı patatesleri on beşer
kilogramlık 8 çuvala doldurmuştur. Patateslerin
kilogramını 2 TL’den sattığına göre toplam kaç TL
kazanmıştır?
4. 35 tane 5 TL kaç TL eder?MATEMAT
9. Saat 18.35’te uykuya dalan bir bebek 1saat 30
dakika sonra uyanmıştır. Bebek saat kaçta
uyanmıştır?
Download

zamanı ölçme uygulama