Yapı Statiği 1 ( A )
1. Hafta
Giriş, Temel Kavramlar, Yapı Sistemleri
Yrd. Doç. Dr. Necati MERT
2015-2016 Öğretim Yılı Güz Dönemi
Ana Kaynak Eserler:
Yapı sistemini temsil eden hesap modeli, bütün hesap adımları
boyunca değişmemektedir.
Bu teoride, geometri değişimlerinin (yerdeğiştirmelerin) denge
denklemlerine olan etkileri terkedilmektedir.
TDY2007
Kayıcı mesnet
Kayıcı mesnet
Rijit Düğüm
Noktası
Mafsallı birleşim
Rijit birleşim
İzostatik sistem
Mesnet reaksiyon sayısı: 4
Denge denklem sayısı: -3
Mafsal sayısı:
-1
+_______
İzostatik sistem
0
Mesnet reaksiyon sayısı: 6
Denge denklem sayısı: -3
Mafsal sayısı:
-3
+_______
0
izostatik sistem
Kararsız sistem
Kararsız (dengesiz) sistem
Kuvvet çiftine dikkat !
Mesnet reaksiyon sayısı: 5
Denge denklem sayısı: -3
Mafsal sayısı:
-2
+_______
0
İzostatik sistem
2. dereceden
hiperstatik sistem
2. dereceden
hiperstatik sistem
1. dereceden
hiperstatik sistem
Mesnet reaksiyon sayısı: 5
Mesnet reaksiyon sayısı: 8
Denge denklem sayısı: -3
Denge denklem sayısı: -3
Mafsal sayısı:
Mafsal sayısı:
1. dereceden
hiperstatik sistem
-1
+_______
1
4. dereceden
hiperstatik sistem
-1
+_______
4
Mesnet reaksiyon sayısı: 9
Denge denklem sayısı: -3
+_______
6
6. dereceden
hiperstatik sistem
3. dereceden
hiperstatik
(6-3=3)
1. dereceden
hiperstatik
(6-2-3=1)
9-3=6. hiperstatik sistem
Mesnet reaksiyon sayısı: 8
Denge denklem sayısı: -3
Kapalı bölge:
3
+______
8
VEYA
Bilinmeyen sayısı: 17
Denge denklem sayısı: 3x3=9
17- 3(3)=8
8. dereceden
hiperstatik sistem
Mesnet reaksiyon sayısı: 3
Bilinmeyen sayısı: 9
Denge denklem sayısı: -3
Kapalı bölge:
3
+_______
VEYA
Denge denklem sayısı: 2x3=6
9- 2(3)=3
3
3. dereceden
hiperstatik sistem
Mesnet reaksiyon sayısı: 9
Denge denklem sayısı: -3
+_______
6
6. dereceden
hiperstatik sistem
24. dereceden
hiperstatik sistem
63. dereceden
hiperstatik sistem
Kararsız (Oynak) sistemler
Yatayda dengelenmemiş !
Kararsız sistem
MB=0 Dikkat !
Örnek: Mesnet reaksiyonlarını ve mafsal kuvvetlerini bulunuz.
Çözüm:
Serbest Cisim Diyagramı
Çözüm:
Serbest Cisim Diyagramı
Ax= 9.87 kN
Ay= 9.40 kN
Bx= 14.67 kN
By= 3.00 kN
Cx= 14.67 kN
Cy=
3.00 kN
ÖDEV: Dış yük olarak rüzgarın etkileri dikkate alındığında aşağıda
verilen barınağın ilgili çerçevesinde oluşan mesnet tepkilerini bulunuz.
Çözüm:
Serbest Cisim Diyagramı
Download

Slayt 1