CRN 22659
Prof. Dr. Abdul HAYIR
Araş. Gör. Seda KONOR
STATİK 2.ÖDEV
Teslim Tarihi: 17 Nisan Cuma
Dikkat: Ödevler sadece uygulama saatinde teslim edilebilecektir.
Problem 1. Şekilde görülen taşıyıcı sisteminde B ve D mesnetlerinde oluşan tepkileri belirleyiniz.
Problem 2. Şekilde verilen taşıyıcı sistemde mesnet tepkilerini belirleyiniz.
Problem 3. Şekilde verilen kafes sistemde B mesnedindeki tepkileri belirleyiniz. (Not: Düğüm noktalarının
dengesi yöntemi ile çözüme gidilmelidir.)
CRN 22659
Prof. Dr. Abdul HAYIR
Araş. Gör. Seda KONOR
Problem 4. Şekilde verilen kafes sistemde numaralanmış çubuk kuvvetlerini kesim yöntemi ile belirleyiniz.
Problem 5. Şekil de verilmiş olan düzlem kafes sistemde A mesnedi sabit, B ve C mesnetleri ise kayıcı
mafsaldır.
a) Mesnet tepkilerini,
b) , , ,  ve  numaralı çubuk kuvvetlerini,
hesaplayınız. Yükleme durumu P = 12 kN ve Q = 8kN olup boyutlar a = 3m ve b = 4 m dir.
a
G
1
2
3
A
2b
2b
5
4
B
P
Q
C
P
2b
2b
Þekil (6)
Problem 6. Şekildeki gibi simetrik yüklenmiş kablonun en büyük ve en küçük kablo kuvvetlerini bulunuz. Kablo
boyunu hesaplayınız.
qo=100kN/m
y
A
B
5m
x
50m
50m
Download

STA202_ODEV2_CRN22659