DERSİN ADI:
BETONARME
DERSİN ADI:
MİM3201
DÖNEM:
2014-2015 GÜZ YARIYILI
PROGRAM
ÖĞRETİM ÜYESİ:
PAZARTESİ 09-11 D402
DOÇ. DR. DENİZ GÜNEY Tel:0 212 383 2615
KAYNAK WEB SAYFASI
www.yildiz.edu.tr/~deguney
HAFTA
KONU
e-mail:[email protected]
TARİH
1.HAFTA
15 Eylül 2014 Tanışma-Dersin genel kapsamı-Temel Kavramlar
2.HAFTA
Beton-Tarihçe-Betonun Bileşenleri:Agrega/Su/Çimento/Demir
22 Eylül 2014 Tanımlar ve Özellikler, İyi bir beton elde etmek için dikkat edilmesi
gereken noktalar
3.HAFTA
29 Eylül 2014 Korozyon ve önlemler, Betonarme Özellikler, Standartlar, Kriterler
4.HAFTA
6 Ekim 2014
5.HAFTA
13 Ekim 2014 Temel betonarme hesaplamalar
6.HAFTA
20 Ekim 2014 Kesit Hesapları, Basit Eğilme Etkisindeki Kiriş
Tatil
7.HAFTA
27 Ekim 2014 Kesit Hesapları, Basit Eğilme Etkisindeki Kiriş
8.HAFTA
3 Kasım 2014 1. Ara Sınav
9.HAFTA
10 Kasım 2014 Tablalı kiriş donatı hesabı, tablo kullanarak çözüm
10.HAFTA 17 Kasım 2014 Kirişlerde etriye ve montaj donatısı hesabı
11.HAFTA 24 Kasım 2014 Kolonlarda Betonarme Hesap
12.HAFTA
1 Aralık 2014
Taşıyıcı sistemden kesit hesabına geçiş
13.HAFTA
8 Aralık 2014
Taşıyıcı sistemden kesit hesabına geçiş, önboyutlandırma
14.HAFTA
15 Aralık 2014 Performansa dayalı tasarım, onarım-güçlendirme (TDY2007'ye göre)
15.HAFTA
22 Aralık 2014 Proje sunum ve değerlendirmeleri (2. ara sınav yerine geçer)
*Ders kapsamında kısa sınavlar (quizler) yapılacaktır.
*Ödevler yıliçi ortalamasına yansıtılacaktır. Mazeretsiz ödev vermeyenler finale giremeyeceklerdir.
*%65 devam sınırının altında kalanlar dersten başarısız sayılacaklardır.
KAYNAKLAR:
1) Prof. Dr. Zekai CELEP, Prof. Dr. Nahit KUMBASAR, Betonarme Yapılar, Sema Yayınevi, 2005.
2) Ersoy, U., Özcebe, G. , Tankut, T. (2003). Reinforced Concrete, ODTÜ, Ankara.
3) Ersoy, U., Özcebe, G. (2004). Betonarme , Evrim Yayınevi, İstanbul.
4) Dogangün, A. (2008). Betonarme Yapıların Hesap ve Tasarımı, Birsen Yayınevi, İstanbul.
5) Prof. Dr. İsmet AKA, Prof. Dr. T. Seno ARDA, Betonarmeye Giriş, Birsen Yayınevi, 1981.
6) Prof. Dr. İsmet AKA, Prof. Dr. T. Seno ARDA, Betonarmeye Yapı Elemanları, Birsen Yayınevi, 1980.
7) TS 498 (1997). Yapı Elemanlarının Boyutlandırılmasında Alınacak Yüklerin Hesap Degerleri, TSE
8) TS 500 (2000). Betonarme Yapıların Hesap ve Yapım Kuralları, Türk Standardları Enstitüsü
Download

ders içeriği ve takvimi