EKİNLİK-DER
22 KASIM 2015 KURUCU ÜYELER TOPLANTISI
Yer: Bakırköy İDO yanı- MADO Kafeterya
Toplantıya katılanlar:
1234567-
Ahmet Sargın
Gamze Turan Öztürk
Mustafa Uyanık
Nazlı Dik
Şükran Şıpka
Turan Ulu
Türker Sarıkaya
Alınan Kararlar:
1- Kurucu üyelere Arzu İnci’nin de dahil edilmesi ve 12 kişilik kurucu üye olması
2- Geçici Yönetim Kurulu isimlerinin bir sonraki toplantıda belirlenmesi
3- Dernek merkez adresi olarak, Sanal Ofis kiralanması , bu iş için Mustafa
Uyanık görevlendirildi.
4- Dernek WEB SAYFASI oluşturulması ..Mustafa Uyanık bu işi bilabedel
(ücretsiz) olarak kurmayı üstlendi.
5- Dernek Tüzüğü son halinin kurucu üyelere iletilmesi ve sonraki toplantıya
kadar dikkatlice gözden geçirilmesine karar verildi. Bu işi Şükran Şıpka
üstlendi..
6- Bir sonraki toplantının 10 Ocak Pazar günü , daha sonra bildirilecek bir
mekanda yapılmasına ve o gün dernek tüzüğü ile kuruluş belgelerinin tüm
üyelerce imzalanmasına , hemen o hafta kuruluş işlemlerinin yapılmasına, tüm
üyelerin mazeretsiz bu toplantıya katılmasına karar verildi.
Download

Toplantı Raporu