DERSİN ADI:
İNŞAAT PROJELERİNDE SÖZLEŞME VE TALEP YÖNETİMİ
DERSİN ADI:
INS5807
DÖNEM:
ÖĞRETİM ÜYESİ:
2014-2015 GÜZ YARIYILI
DOÇ. DR. DENİZ GÜNEY
Tel: 0212.383.26.15 E-mail: [email protected]
KAYNAK WEB SAYFAS
www.yildiz.edu.tr/~deguney
HAFTA
1. HAFTA
2. HAFTA
3. HAFTA
4. HAFTA
5. HAFTA
6. HAFTA
7. HAFTA
8. HAFTA
9. HAFTA
10. HAFTA
11. HAFTA
12. HAFTA
KONU
Ders-0
Tanışma, Dersin Tanıtımı
26 Eylül 2014 Ders-1
Sözleşme ve Talep Yönetim
(Dersin Amacı, Kapsamı ve Anahatları, Ders'e Giriş)
3 Ekim 2014 Kurban Bayramı Tatili
10 Ekim 2014 Ders-2
Sözleşme(ler) Hukuku
17 Ekim 2014 Ders-3
Sözleşme Yöntemleri
(EK: Borçlar Hukuku Açısından Yapım Sözleşmeleri-1. Bölüm)
24 Ekim 2014 Ders-4
Sözleşme Yöneticisinin Görevler
(EK: Borçlar Hukuku Açısından Yapım Sözleşmeleri-2. Bölüm)
31 Ekim 2014 Ders-5
İhale Süreci içinde Sözleşme ve Talep Yönetim
(EK: Borçlar Hukuku Açısından Yapım Sözleşmeleri-3. Bölüm)
7 Kasım 2014 Ders-6
Yapım Sözleşmelerinde Risk Yönetimi
14 Kasım 2014 1. Ara Sınav
21 Kasım 2014 Ders-7
FIDIC Sözleşmeleri (1. Bölüm)
28 Kasım 2014 Ders-8
FIDIC Sözleşmeleri (2. Bölüm)
5 Aralık 2014 Ders-9
19 Eylül 2014
12 Aralık 2014
13. HAFTA
14. HAFTA
15. HAFTA
19 Aralık 2014
26 Aralık 2014
FIDIC Sözleşmesi Atölye Çalışması
Ders-10
Yapım Sözleşmelerinde Talep Yönetim
(EK: Talep Yönetimi Örnekleri)
Ders-11
Proje Yönetimi İçinde Sözleşme ve Talep Yönetimi
Ders-12
Proje Sunumları (2. Ara Sınav yerine geçecek)
KAYNAKLAR:
1-) GUNEY D., AKAN, V, İnşaat Yönetimi El Kitabı, İstanbul: IMS, 2009.
2-) CSI (Construction Specifications Institute), The Project Resource Manual, 5. Baskı, New York: McGraw-Hill, 2005
3-) İMO (İnşaat Mühendisleri Odası) İstanbul Şubesi,İnşaat (Proje) Yönetiminin Hizmet ve Uygulama Standard, 3. Baskı,
İstanbul, 2002
4-) PMI (Project Management Institute), A Guide to The Project Management Body of Knowledge (PMBOK Guide), 4. Baskı,
,
5-) The Chartered Institute of Building, Code of Practice for Project for Project Management for Construction and Development
2. Baskı, London, 1998
6-) Sönmezer, B., Proje Üretim Süreçlerinin Geliştirilmesi ve Denetimi, 2012, Doktora Tezi, YTÜ.
Download

ders içeriği ve takvimi