SmartAge 2015 Genel Katılıma Açık Eğitim Programı
Talep Tahmini ve Planlama
Kurumsal Risk YönetimiISO 31000 Uyumlu
Kurumsal Risk DeğerlendirmeISO 31010 Uyumlu
Şubat
12-13-14 Ocak- Projelerde Risk YönetimiPMBOK ve ISO 31000 Uyumlu, Ankara
19-20-21 Ocak- Kurumsal Risk Yönetimi, İç
Kontrol ve Denetim- ISO 31000 ve COSO
Uyumlu, Ankara
29-30 Ocak- Bilgi Güvenliği Risklerinin YönetimiISO 27005 ve ISO 31000 Uyumlu, İstanbul
02-03 Şubat- Stokastik Risk Analizi, Ankara 0910 Şubat- Stokastik Risk Analizi, İstanbul
09-10 Şubat-Kurumsal Performans YönetimiBalanced Scorecard Uyumlu, Ankara
16-17-18 Şubat- Kurumsal Risk Yönetimi, İç
Kontrol ve Denetim- ISO 31000 ve COSO
Uyumlu, İstanbul
23-24-25 Şubat- Projelerde Risk YönetimiPMBOK ve ISO 31000 Uyumlu, İstanbul
Nisan
Mayıs
Haziran
06-07 Nisan- Uygulamalı Veri Madenciliği,
İstanbul
09-10 Nisan- Kurumsal Risk Değerlendirme, ISO
31010 Uyumlu, İstanbul
16-17 Nisan- Bütünsel Strateji ve Risk Yönetimi,
Ankara
29-30 Nisan- Bilgi Güvenliği Risklerinin
Yönetimi–ISO 27005 ve ISO 31000 Uyumlu,
Ankara
20-21 Nisan- Enerji Sektöründe Risk YönetimiISO 31000 ve ISO 50001 Uyumlu, Ankara
07-08 Mayıs- Uygulamalı Veri Madenciliği;
Ankara
11-12-13 Mayıs- Talep Tahmini ve Planlama,
1.ve 2. Düzey, İstanbul
14-15 Mayıs- Talep Tahmini ve Planlama –
3. Düzey; İstanbul
21-22 Mayıs- Kurumsal Risk Yönetimi,
ISO 31000 Uyumlu, İstanbul
28-29 Mayıs- Kurumsal Risk DeğerlendirmeISO 31010 Uyumlu, Ankara
08-09 Haziran - Kurumsal Performans
Yönetimi- Balanced Scorecard Uyumlu
Eylül
Ekim
Kasım
10-11 Eylül- Kurumsal Risk Yönetimi, İç Kontrol
ve Denetim, ISO 31000, COSO Uyumlu, Ankara
05-06 Ekim- Enerji Sektöründe Risk Yönetimi,
ISO 31000 ve ISO 50001 Uyumlu, Ankara
12-13-14 Ekim- Talep Tahmini ve Planlama,
1. ve 2. Düzey, İstanbul
15-16 Ekim- Talep Tahmini ve Planlama,
3. Düzey, İstanbul
22-23 Ekim- Projelerde Risk Yönetimi,
PMBOK ve ISO 31000 Uyumlu; Ankara
26-27 Ekim- Bütünsel Strateji ve Risk Yönetimi,
İstanbul
02-03 Kasım- Stratejik İnovasyon Yönetimi,
İstanbul
09-10 Kasım- Kurumsal Risk Değerlendirme- ISO
31010 Uyumlu, İstanbul
12-13 Kasım- Projelerde Risk Yönetimi, PMBOK
ve ISO 31000 Uyumlu, İstanbul
19-20 Kasım– Bilgi Güvenliği Risklerinin
Yönetimi- ISO 27005 ve ISO 31000 Uyumlu,
İstanbul
23-24-25 Kasım- Kurumsal Risk Yönetimi, İç
Kontrol ve Denetim, ISO 31000 ve COSO
Uyumlu, Ankara
Projelerde Risk YönetimiPMBOK ve ISO 31000 Uyumlu
Kurumsal Risk Yönetimi, İç
Denetim ve KontrolISO 31000 ve COSO Uyumlu
Enerji Sektöründe Risk YönetimiISO 31000 ve ISO 50001 Uyumlu
Bilgi Güvenliği Risklerinin
Yönetimi- ISO 27005 ve ISO
31000 Uyumlu
Mart
Ocak
02-03 Mart- Enerji Sektöründe Risk Yönetimi- ISO
31000 ve ISO 50001 Uyumlu, İstanbul
16-17-18 Mart- Talep Tahmini ve Planlama,
1. ve 2. Düzey, Ankara
19-20 Mart – Talep Tahmini ve Planlama,
3. Düzey, Ankara
23-24 Mart- Stratejik İnovasyon Yönetimi, Ankara
30-31 Mart- Bütünsel Strateji ve Risk Yönetimi,
İstanbul
15-16 Haziran Stratejik İnovasyon Yönetimiİstanbul
Bütünsel Strateji ve Risk Yönetimi
Uygulamalı Veri Madenciliği
Stratejik İnovasyon Yönetimi
Kurumsal Performans YönetimiKuruma/sektöre
özelUyumlu
ve tüm
Balanced
Scorecard
eğitimlerimiz için bilgi isteyiniz.
SmartAge
Yönetim Teknolojileri ve Danışmanlık
www.smartage.com.tr
[email protected]
Tel: 0 312 2650615
Faks: 0 312 2408263
14-15 Eylül- Enerji Sektöründe Risk Yönetimi,
ISO 31000 ve ISO 50001 Uyumlu, İstanbul
Aralık
07-08 Aralık- Kurumsal Performans Yönetimi- Balanced
Scorecard Uyumlu, İstanbul
17-18 Aralık- Bütünsel Strateji ve Risk Yönetimi, İstanbul
Download

SmartAge 2015 Genel Katılıma Açık Eğitim Programı