Uluslararası Katılımlı Proje Yönetimi Konferansı
19 - 20 Eylül 2014
İstanbul Teknik Üniversitesi, İşletme Fakültesi, Maçka - İstanbul
19 Eylül 2014 Cuma
1. Gün
Öğle Yemeği
13:00-14:00
Salon 1
Paralel
Oturum
Salon 2
Oturum başkanı: Gamze Karayaz
Oturum başkanı: Prof. Dr. Sıtkı Gözlü
14:00‐14:30
Investigation of Project Management Office Practices in Turkey
Dilek Özdemir Güngör, Sıtkı Gözlü
Ürün Yaşam Döngüsü Aşamalarında Proje Yönetimi
Haluk Altunel
14:30‐15:00
Dynamic and Non‐Dynamic Organizational Stuctures: With the Project Management Approach Determination of Success Factors in Project Organizations
Mahmut Kemal Karasu, Umut Gürel, Mehmet Çakmakçı
Mimari Tasarım ve Proje Yönetiminde Süreç ve Bilgi Yönetim Modelleri
Özge Selen Duran, Ali M.Tanyer 15:00‐15:30
The Bungee Project Team Member: The Disruption and Impacts
Gamze Karayaz, Morgan Henrie
Uluslararası Kabul Gören Bir Proje Yönetim Metodolojisinin (PMI, PMBOK) Kullanımına İlişkin Bir İnceleme
Ebru Dilan
15:30‐16:00
Facing the Challenge: Attitudes and perceptions of Y Generation on Project Management in Software Development Projects
Yeliz Korkmaz, Nihan Yıldırım
Promete Yöntemiyle Gıda İşletmelerinin Kuruluş Yeri Seçiminin Belirlenmesi: Kuru Domates İşletmesi Örneği
Duran Güler, Hakan Adanacıoğlu, Gamze Saner, Şule Azak
Kahve Molası
16:00-16:30
Salon 1
Paralel
Oturum
Salon 2
Oturum başkanı: Doç.Dr.Gülgün Kayakutlu
16:30‐17:00
Oturum başkanı: Doç. Dr. Mehmet Çakmakçı
An Emperical Analaysis of Destructive Factors Affecting Time Performance in Software‐Intensive Projects
Nermin Sökmen, Sıtkı Gözlü, Ferhan Çebi
Dinamik Bir Yaklaşım: Çevik Proje Yönetimi ve Ar‐Ge Projesi için Değişime Çevik Uyum
Aykut Süreyya Duyguvar, Göker Akıncı
17:00‐17:30
Engineering Design Projects in Aerospace Industry by Open Innovation
Eren Gokce, Emre Songur
e‐Devlet Projelerinde Başarılı Proje Yönetimi: Türkiye Deneyimleri
Mustafa Afyonluoğlu, Sare G. Sevil, Ahmet Tümay, Murat K. Güngör
17:30‐18:00
Implementation of Activity‐Based Costing in Project Management
Oktay Taş, Hüseyin Mert, Gülfem Levent
Kurumsal Kaynak Planlaması Projeleri ve Örgüt Kültürü
Gülin İdil Sönmeztürk Bolatan, Sıtkı Gözlü
18:30 - 20:30
PMI TR Kokteyl
Uluslararası Katılımlı Proje Yönetimi Konferansı
19 - 20 Eylül 2014
İstanbul Teknik Üniversitesi, İşletme Fakültesi, Maçka - İstanbul
20 Eylül 2014 Cumartesi
2. Gün
Kayıt & Sabah Kahvesi
08:00 - 09:00
Salon 1
Paralel
Oturum
Salon 2
Oturum başkanı: Prof. Dr. Mahmut Tekin
Oturum başkanı: Prof. Dr. Demet Bayraktar
11:00‐11:30
Gayrimenkul Geliştirme Projelerinde Proje Yönetimi
Nurbanu Türgen, Elif Alkay
Hizmet Sektöründe Süreç İyileştirme Projesi: Bilişim Firmasında Tahsilat Performansının Artırılmasına Yönelik Bir Uygulama
Aykut Alkan, Murat Özgültekin, Aycan Kaya, Ferhan Çebi
11:30‐12:00
Risk Tabanlı Proje İzleme ve Değerlendirme Modelinin Geliştirilmesi ve Uygulanması
Abdulkerim Öncü, Mustafa Doğru, Ümit Gökmen, Recep Akyüz, Ömer Gündüz, Burak Selçuk Soyer
Karar Destek Sistemi Projelerinin Planlanması: Sivil Havacılık Eğitiminde Bir Örnek Olay İncelemesi
Savaş S. Ateş, Kadriye Yaman, Akansel Yalçınkaya
12:00‐12:30
Müşteri İlişkileri Yönetiminin Uygulanmasında Proje Yönetimi Yaklaşımı ve Emlak Sektöründe Bir Uygulama
Kenan Özden, Oğuzhan Uğur
Proje Yönetimi Olgunluk Seviyeleri ile Firma Performansı Arasındaki İlişkilerin Değerlendirilmesi: İTÜ Teknokent Uygulaması
Hür Bersam Bolat, Makbule Aslı Kuşdemir, İpek Ceren Uslu
Öğle Yemeği
12:30-13:30
Salon 1
Paralel
Oturum
Oturum başkanı: Abdulkerim Öncü
Salon 2
Oturum başkanı: Nihan Yıldırım
13:30‐14:00
Projelerde Kaynak Yönetimi ve Karar Verme Yöntemleri
Deniz Okul
Bilişim Projelerinin Yönetilmesinde Alınması Gereken Kritik Kararlar‐Örnek Uygulama
Abdulkerim Öncü, Ömer Faruk Arar , Samet Akpınar, Özkan Yalçın, Ümit Mert, M.Semih Sadak, Kaan Ceyhan
14:00‐14:30
Kurum İçi Projelerde Kapsam Kayması Yönetimi
Ali Köksal, Gökhan Memiş
Proje Yönetiminde Kapanış Aşaması
Özgü Küçük
14:30‐15:00
Proje Yönetimi ve Kriz Yönetimi Kavramlarını Türk İş Kültürü İçersinde Değerlendirilmesi
Aşkın Kaan Kaptan
Akademik Çalışmaların Kurgulanmasında Proje Yönetimi ve Yöntemlerinin Kullanılması
Ahmet Ege, H. Mehmet Şahin, Gamze Karayaz
15:00-15:30
Kahve Molası
Download

Program - UKPYK - İstanbul Teknik Üniversitesi