SmartAge 2014 Genel Katılıma Açık Eğitim Programı
Talep Tahmini ve Planlama
Kurumsal Risk YönetimiISO 31000 Uyumlu
Ocak
Şubat
27-28 Ocak- Projelerde Risk Yönetimi- PMBOK
ve ISO 31000 Uyumlu, Ankara
10-11 Şubat- Bilgi Güvenliği Risklerinin
Yönetimi- ISO 27005 ve ISO 31000 Uyumlu,
İstanbul
17-18 Şubat- Projelerde Risk YönetimiPMBOK ve ISO 31000 Uyumlu, İstanbul
Kurumsal Risk DeğerlendirmeISO 31010 Uyumlu
Projelerde Risk YönetimiPMBOK ve ISO 31000 Uyumlu
Bilgi ve Bilgi Teknolojileri
Yönetimi - COBIT Uyumlu
Bilgi Güvenliği Risklerinin
Yönetimi- ISO 27005 ve ISO
31000 Uyumlu
Uygulamalı Veri Madenciliği
3-4 Nisan-Kurumsal Risk DeğerlendirmeISO 31010 Uyumlu, İstanbul
10-11 Nisan- Kurumsal Risk Değerlendirmeİstanbul
17-18 Nisan- Kurumsal Risk Yönetimi- İstanbul
28-29 Nisan- Bilgi Güvenliği Risklerinin
Yönetimi–ISO 27005 ve ISO 31000 Uyumlu,
İstanbul
5-6 Mayıs- Talep Tahmini ve Planlama –
1. Düzey; İstanbul
7-8-9 Mayıs- Talep Tahmini ve Planlama –
1. ve 2. Düzey birleştirilmiş programı; İstanbul
12-13 Mayıs- Talep Tahmini ve Planlama –
2. Düzey; İstanbul
15-16 Mayıs- Talep Tahmini ve Planlama –
3. Düzey; İstanbul
12-13 Mayıs- Uygulamalı Veri Madenciliği
Eğitimi; İstanbul
29-30 Mayıs- Kurumsal Risk Değerlendirme,
ISO 31010 Uyumlu, Ankara
www.smartage.com.tr
[email protected]
Tel: 0 312 2650615
Faks: 0 312 2408263
Haziran
2-3 Haziran- Uygulamalı Veri Madenciliği;
Ankara
9-10 Haziran - Bilgi ve BT YönetimiCOBIT Uyumlu, Ankara
Eylül
Temmuz
Ağustos
Kuruma/sektöre özel ve tüm
eğitimlerimiz için bilgi isteyiniz.
SmartAge
Yönetim Teknolojileri ve Danışmanlık
3-4 Mart- Kurumsal Risk Yönetimi- ISO 31000
Uyumlu, İstanbul
17-18 Mart- Projelerde Risk Yönetimi- PMBOK
ve ISO 31000 Uyumlu
31 Mart -1 Nisan- Kurumsal Performans
Yönetimi, Balanced Scorecard; Ankara
Mayıs
Nisan
İnovasyon ve Teknoloji Yönetimi
Kurumsal Performans YönetimiBalanced Scorecard Uyumlu
Mart
Ekim
13-14 Ekim- Uygulamalı Veri Madenciliği;
İstanbul
16-17 Ekim- Kurumsal Risk Değerlendirme,
ISO 31010 Uyumlu; Ankara
20-21 Ekim- Projelerde Risk Yönetimi,
PMBOK ve ISO 31010 Uyumlu; İstanbul
Kasım
3-4 Kasım- İnovasyon ve Teknoloji Yönetimi;
İstanbul
10-11 Kasım- Kurumsal Risk DeğerlendirmeISO 31010 Uyumlu, İstanbul
17-18 Kasım- Bilgi ve BT YönetimiCOBIT Uyumlu, İstanbul
8-9 Eylül- Bilgi ve BT YönetimiCOBIT Uyumlu, Ankara
22-23 Eylül– Talep Tahmini ve Planlama- 1.
Düzey, İstanbul
24-25-26 Eylül- Talep Tahmini ve Planlama- 1.
ve 2. Düzey birleştirilmiş program, İstanbul
29-30 Eylül- Talep Tahmini ve Planlama- 2.
Düzey, İstanbul
2-3 Ekim- Talep Tahmini ve Planlama- 3.
Düzey, İstanbul
Aralık
Download

SmartAge 2014 Genel Katılıma Açık Eğitim Programı