Zadání semestrálních cvičení
Fliegel, Technická komunikace
zadání na 1 cvičení:
Zadání:
1. multimediální dokumentace
2. technická komunikace je ……
3. legislativa technické komunikace (normy, základní pravidla,…)
4. správa výkresových sestav
zadání na 2. cvičení:
Zadání:
1. relační databáze a SQL
2. Theses vysokoškolské kvalifikační práce
3. UN/EDIFAKT
4. interní elektronická komunikace na TUL
zadání na 3. cvičení:
Zadání:
1. řízení a dokumentace
2. interní dokumentace
3. externí dokumentace
4. Plan-Do-Check-Act
zadání na 4. cvičení:
Zadání:
1. ITTE-CALS
2. ASD S1000D
3. příklad externí mezinárodní dokumentace dle S1000D
4. správa a ochrana dokumentace v mezinárodním měřítku
zadání na 5. cvičení:
Zadání:
1. návody jako nedílná součást výrobku, typy návodů
2. standardizovaný obsah návodu (napište návod k výrobku-plnicí pero)
3. zákon č. 634/1992 Sb.
4. přehled mezinárodních značek užívaných v návodech
zadání na 6. cvičení:
Zadání:
1.co je změnové řízení
2. životní cyklus změn a jeho kontrola, změnová dokumentace
3. ekonomické vyhodnocení změn.
4. změny změn
zadání na 7. cvičení:
Zadání:
1. e - engineering
2. sdílení dat přes internet
3. technické prohlížeče dokumentace
4. sdílení elektronických dat (např. Autodesk Vault product)
zadání na 8. cvičení:
Zadání:
1. informační systém podniku - ERP
2. ERP – hlavní moduly, jeden příklad ERP
3. Top management a bezpečnost dat
4. výroba „on-line“
zadání na 9. cvičení:
Zadání:
1. IS = ERP + PDM + EDM + ECM + CAD + CAE + CAM + PLM + CRM
2. strukturovaná data, nestrukturovaná data-hlavní rozdíly
3. DAM (Digital Asset Management)
4. World-Wide-Web
zadání na 10. cvičení:
Zadání:
1. co je strukturovaný text
2. formáty dokumentů, např. DTD
3. Internet Society
4. Standard Track Internet
zadání na 11. cvičení:
Zadání:
1. IS/IT funkce a řízení podnikové informatiky
2. CobiT
3. ITIL
4. Business Process Reengineering
zadání na 12. cvičení:
Zadání:
1. Evropské komunikace, principy, rozvoj
2. Principy „jednotného regulátoru elektronických komunikací“.
3. Evropské směrnice pro řízení bezpečnosti IT
4. Zákon o monitorování zaměstnanců
zadání na 13. cvičení:
Zadání:
1. Informační zdroje, informační služby
2. Otevřený systém datových komunikací-budoucnost
3. Komunikační protokoly
4. Communication „peer to peer“
zadání na 14. cvičení:
Zadání:
1. Jak úspěšně prezentovat
2. Need-to-know
3. Asertivní komunikace a řeč těla
4. Informační smysl
Download

Zadání semestrálních cvičení zadání na 1 cvičení: Zadání: 1