PROBLEMLER
1. - 8 düzine bilyeyi 7 kutuya eşit olarak
6. Bir kümeste 70 tavuk, tavukların yarısı
kadar horoz vardır. Kümesteki tavuk ve
paylaştırırsak, kutulara paylaştıramadığımız
horozların toplamı kaçtır?
kaç bilye kalır?
2. Hangi sayının 4 katı 80 eder?
7. CCC sayısı üç basamaklı bir doğal sayı olup
birbirine eşittir. C+C+C=72 olduğuna göre C
kaçtır?
3. Sınıfımızın dolabında 5 raf bulunmaktadır.
75 tane kitabı bu raflara eşit olarak dizersek
her rafa kaç kitap dizeriz?
8. 6 düzine kalemi 4 kişiye eşit olarak
paylaştırırsak bir kişiye kaç tane kalem
düşer?
4. İki doğal sayının çarpımı 91’dir. Küçük sayı
7 olduğuna göre bu iki sayının farkı kaçtır?
9- Bahçede 43 kız, 49 erkek öğrenci var.
Öğrenciler dörderli sıraya geçtiler. Kaç tane
sıra oluşturdular?
5. Okulumuzda yapılan geziye 26 kız, 37 erkek 10. - Salih 63 TL’ye fiyatları aynı olan 3
öğrenci katıldı. Geziye gitmek için tutulan 3
kazak aldı. Salih’in aldığı bir kazağın fiyatı
minibüse eşit olarak bindik. Her minibüse kaç
kaç liradır?
öğrenci binmiştir
3 A SINIFI ETKİNLİKLERİ
ENES SERT
Download

blmeproblemleri1 - Kartanelerim.com