3.SINIFLAR MATEMATİK DERSİ BÖLME İŞLEMİ ETKİNLİK SAYFASI
1. Bir sayının 7 katı 63’tür.Bu sayı kaçtır?
2. Kalansız bölme işleminde bölünen 96, bölüm
4’tür.Bölen kaçtır?
3. Aşağıdaki bölme işlemlerini yapınız.
69 3
9. Aşağıdaki bölme işlemini yapınız ve bölme
işlemi ile ilgili terim adlarını yazınız.
72 6
96 8
10. 14 düzine kalemi iki kutuya eşit olarak
yerleştirirsek her kutuda kaç kalem olur?
868 4
4. Bir bölme işleminde bölen 8, bölüm 12,
kalan 7’dir.Bölünen kaçtır?
5. 7 katı 56 olan sayının 10 katı kaçtır?
11. ? x 4 = 168 işleminde ? yerine gelecek sayı
kaçtır?
12.Ece'nin yaşı ablasının yaşının yarısından 3
fazladır.Ablası 18 yaşında olduğuna göre Ece
kaç yaşındadır?
6. Sınıfımızda 45 öğrenci var. Her sırada 3
öğrenci oturduğuna göre sınıfımızda kaç sıra
var?
13. 28 cevizi 3 kişiye pay ettik.Paylaşım
sonrası kaç ceviz artar?
7. 689 fındık 7 çocuğa eşit olarak
paylaştırılırsa kaç fındık artar?
14. Bir bölme işleminde bölen 7, bölüm 14 ise
bölünen kaçtır?
8. 92 cevizin çeyreği kaç ceviz eder?
15. Aşağıdaki bölme işlemlerini yapınız.
a)35:5=.........
b)78:2=............
Kolay gelsin çocuklaaar :) :)
Download

bölme işlemleri - Kartanelerim.com