A
A
A
Öğrencinin Adı Soyadı :
Sınıfı :
Okul no:
Değerlendirme:
………………………….……………………………
6 / ……
………….
…………………..…
GÜLEN MUHARREM PAKOĞLU ORTAOKULU 2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI
MATEMATİK DERSİ 6. SINIFLAR 1. DÖNEM 1. ORTAK SINAV SORULARIDIR
8–14. SORULAR ÇOKTAN SEÇMELİ SORULARDIR DOĞRU OLANI
İŞARETLEYİN.
6. 9.(15-7) işlemini dağılma özeliğine göre yapınız.
1-7. SORULAR KLASİK SORULARIDIR. ÇÖZÜMLERİNİ YAZINIZ.
0
1) Komşu tümler iki açıdan biri diğerinin 3 katından 10 eksiktir. Bu
açıları bulunuz.
G
Ü
L
E
N
2) Bir tepsideki cevizler 6şar ve 8 er sayıldığında her seferinde 4 ceviz
artmaktadır. Cevizlerin sayısı 70 ile 80 arasında olduğuna göre bu
tepside kaç ceviz vardır?
M
U
H 7.
A
R
R
E
M
P
A
K
O
Ğ
L
U
2
3. (15-6) :3 +5 işlemini yapınız.
O
R
T
A
O
K
U
L
U
4. 42, 24, ve 30 cl parfümler birbirine karıştırılmadan hiç artmayacak
şekilde eşit hacimli şişelere doldurulacaktır. Kullanılan şişe sayısı en az
kaçtır?
240
12
5
Yukarıda verilen çarpan ağacında üstte verilen sayı altında
verilen iki kutudaki sayıların çarpımına eşittir. Buna göre;
: +
işleminin sonucunu bulunuz.
8. 465b2 beş basamaklı sayısı 4 ile tam olarak bölünebiliyor.
“b” yerine gelebilecek kaç farklı rakam vardır?
A)5
B)4
D)1
9. 1a34b sayısının 10 ile bölümünden kalan 4 tür. Bu sayı 9 ile
kalansız bölündüğüne göre “a” kaçtır?
A)3
5. 8.15+8.7 işlemini ortak çarpan yöntemiyle yapınız.
C)3
B)5
C)6
D)7
10. Aşağıdaki asal çarpan algoritmasında her harf farklı bir sayıyı
belirttiğine göre G + S toplamının değeri kaçtır?
A)60
G
F
E
E
1
S
S
F
E
1
2
3
3
5
B)75
C)90
D)105
A
A
A
8–14. SORULAR ÇOKTAN SEÇMELİ SORULARDIR DOĞRU OLANI
İŞARETLEYİN.
15, 16,17. SORULARIN DOĞRU OLANLARINA (D), YANLIŞ
OLANLARINA (Y) YAZINIZ.
3 2
0
16. 2 :2 =2
(
)
11.
L
K
N
M
0
Şekildeki LNK açısının tümleri 65 olduğuna göre s(LNM) açısı kaç
derecedir?
A)125
B)135
12.
C)145
D)155
C
5
A
17. 10 =100000
(
)
0
40
O
D
G
Ü
L
E
N
B
0
s(AOB)= 40 verilmiştir. Buna göre s(COA) – s(COD) kaç derecedir?
A)140
B)110
C)100
D)80
13. 465a sayısının 6 ile kalansız bölünebilmesi niçin “a”yerine
gelebilecek rakamlar aşağıdakilerden hangisidir?
A)0,2,4,8
B)2,8
C)0,2,6,8
M 18,19,20. SORULARDA BOŞLUKLARI DOĞRU OLACAK ŞEKİLDE
DOLDURUNUZ.
U
H 18. Köşeleri ortak, kenarları aynı doğrultuda ve zıt yönlü olan
A açılara ……………açılar denir.
R
R
E
M
D) 0,6
14. 7a4c sayısı 5 ile bölündüğünde 2 kalanını veren tek sayıdır. Bu sayı
üç ile de kalansız bölündüğüne göre “a” yerine gelebilecek rakamlar
aşağıdakilerden hangisidir?
A) 0,2,5,8
B)0,3,6,9 C)1,4,7
D)2,5,8
15, 16,17. SORULARIN DOĞRU OLANLARINA (D), YANLIŞ OLANLARINA
(Y) YAZINIZ.
0
15. Tümler iki açıdan biri diğerinin 4 katı ise küçük açı 18 dir. (
P
A
K
O
Ğ
L
U
O
R
T
A
O
K
U
L
U
19. Birler basamağı 0,2,4,6,8 olan sayılar ………….. ile tam
bölünürler.
20. 2 ye ve 5 e tam bölünen sayılar ………… a tam bölünürler.
)
Puanlama: Her soru 5 puan SÜRE 40 DAKİKADIR.
Başarılar.
05/11/2014
GÜLEN MUHARREM PAKOĞLU ORTAOKULU MATEMATİK ZÜMRESİ
E. YEMENİCİOĞLU
Ş. PEKKURNAZ
R. TARHAN
S. KÖSE
M. ARSLAN
A. ÇAM
M. TATLIPINAR
Z. TEKİN
T. YILDIRIM
TOLGA ANDAÇ
OKUL MÜDÜRÜ
B
B
B
Öğrencinin Adı Soyadı :
Sınıfı :
Okul no:
Değerlendirme:
………………………….……………………………
6 / ……
………….
…………………..…
GÜLEN MUHARREM PAKOĞLU ORTAOKULU 2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI
MATEMATİK DERSİ 6. SINIFLAR 1. DÖNEM 1. ORTAK SINAV SORULARIDIR
8–14. SORULAR ÇOKTAN SEÇMELİ SORULARDIR DOĞRU OLANI
İŞARETLEYİN.
6. 5.13-5.9 işlemini ortak çarpan parantezine alma
yöntemiyle yapınız.
1-7. SORULAR KLASİK SORULARIDIR. ÇÖZÜMLERİNİ YAZINIZ.
0
1) Komşu bütünler iki açıdan biri diğerinin 3 katından 20 fazladır. Bu
açıları bulunuz.
G
Ü
L
E
N
2) Bir sınıftaki öğrenciler 3er ve 4er sıra olduklarında her seferinde 1
öğrenci artmaktadır. Sınıf mevcudu 30 ile 40 arasında olduğuna göre
bu sınıfta kaç öğrenci vardır?
M
U 7.
H
A
R
R
E
M
P
A
K
O
Ğ
L
U
3. 25 kg, 45 kg, 50 kg lık çuvallarda sırasıyla şeker, un, pirinç
bulunmaktadır. Bunlar birbirine karışmadan ve hiç artmayacak biçimde
en büyük ölçüde aynı büyüklükte naylon poşetlere konulacaktır. Kaç
tane poşet gereklidir?
4
4. 2 +32:4-5 işlemini yapınız.
O
R
T
A
O
K
U
L
U
16
2
4
Yukarıda verilen çarpan ağacında üstte verilen sayı altında
verilen iki kutudaki sayıların çarpımına eşittir. Buna göre;
. :
işleminin sonucunu bulunuz.
8. 465c0 beş basamaklı sayısı 4 ile tam bölünebiliyor “c”
yerine gelebilecek kaç farklı rakam vardır?
A)5 B)4
C)3
D)1
9. 3a4b sayısının10 ile bölümünden kalan 6 dır .Bu sayı 9 ile
kalansız bölündüğüne göre “a” kaçtır?
A)1
5. 12.(8+17) işlemini dağılma özeliğini kullanarak yapınız.
96
B)3
C)5
D)7
10. Aşağıdaki asal çarpan algoritmasında her harf farklı bir sayıyı
belirttiğine göre A + B toplamının değeri kaçtır?
A)105
A
C
C
C
F
1
B
B
D
E
1
2
3
3
5
7
B)115
C)125
D)135
B
B
B
8–14. SORULAR ÇOKTAN SEÇMELİ SORULARDIR DOĞRU OLANI
İŞARETLEYİN.
15, 16,17. SORULARIN DOĞRU OLANLARINA (D), YANLIŞ
OLANLARINA (Y) YAZINIZ.
0 1
16. 2 +5 =6
(
)
11.
L
K
N
M
0
Şekildeki LNM açısının tümleri 55 olduğuna göre s(LNK) açısı kaç
derecedir?
A)145
B)135
12.
C)125
D)115
C
A
17. Bütünler iki açıdan biri diğerinin 3 katı ise küçük açı
0
50 dir. (
)
O
0
130
D
B
0
s(BOD)= 130 verilmiştir. Buna göre s(COA) – s(COD) kaç derecedir?
A)110
B)100
C)90
D)80
13. 487c dört basamaklı sayısının 6 ile kalansız bölünmesi için “c”
yerine gelebilecek rakamlar aşağıdakilerden hangisidir?
A)0,2,4,6,8 B)0,6 C)2,8
D)2,6,8
14. 8a7c sayısı 5 ile bölündüğünde 1 kalanını veren çift sayıdır. Bu sayı
3 ile kalansız bölündüğüne göre “a” yerine gelebilecek rakamlar
aşağıdakilerden hangisidir?
A) 0,2,5,8
B)2,5,8
C)1,4,7 D)0,3,6,9
15, 16,17. SORULARIN DOĞRU OLANLARINA (D), YANLIŞ OLANLARINA
(Y) YAZINIZ.
2
15. 10 =20 (
G
Ü
L
E
N
M 18,19,20. SORULARDA BOŞLUKLARI DOĞRU OLACAK ŞEKİLDE
DOLDURUNUZ.
U
H 18. Birler basamağı 0 veya 5 olan sayılar ………….. ile tam
A bölünür.
R
R
E
M
P
A
K
O
Ğ
L
U
O
R
T
A
O
K
U
L
U
19. 9 ile tam bölünen her sayı ………… ile de tam bölünür.
20. Köşeleri ve birer kenarları ortak olan, diğer kenarları ortak
kenarın farklı tarafında bulunan iki açıya …………….. açılar
denir.
)
Puanlama: Her soru 5 puan SÜRE 40 DAKİKADIR.
Başarılar.
05/11/2014
GÜLEN MUHARREM PAKOĞLU ORTAOKULU MATEMATİK ZÜMRESİ
E. YEMENİCİOĞLU
Ş. PEKKURNAZ
R. TARHAN
S. KÖSE
M. ARSLAN
A. ÇAM
M. TATLIPINAR
Z. TEKİN
T. YILDIRIM
TOLGA ANDAÇ
OKUL MÜDÜRÜ
Download

A A A