CIA SERTİFİKA SINAVI EĞİTİMİ
15-18 ARALIK 2014
15 ARALIK 2014
09:00 -09:30 TANIŞMA VE CIA SERTİFİKASYONU BİLGİLENDİRME
09:30-10:30 ÜNİTE 1 ZORUNLU REHBER
10:30 -11:00 ARA
11:00-12:00
ÜNİTE 1 ZORUNLU REHBER
12:00-13:00 YEMEK ARASI
13:00-14:00
ÜNİTE 2 BAĞIMSIZLIK,OBJEKTİFLİK VE MESLEKİ ÖZEN
14:00-14:15 ARA
14:15-15:30 ÜNİTE 2 BAĞIMSIZLIK,OBJEKTİFLİK VE MESLEKİ ÖZEN
15:30-15:45 ARA
15:45-16:30 BÖLÜM SORULARININ ÇÖZÜMÜ
16 ARALIK 2014
09:00-10:30 ÜNİTE 3 KONTROL :TİP VE TEKNİKLERİ
10:30 -11:00 ARA
11:00-12:00 ÜNİTE 3 KONTROL :TİP VE TEKNİKLERİ
12:00-13:00 YEMEK ARASI
13:00-14:00
ÜNİTE 4 KONTROL ÇERÇEVELERİ VE SUİSTİMAL
14:00-14:15 ARA
14:15-15:30
ÜNİTE 4 KONTROL ÇERÇEVELERİ VE SUİSTİMAL
15:30-15:45 ARA
15:45-16:30 BÖLÜM SORULARININ ÇÖZÜMÜ
17 ARALIK 2014
09:00-10:30 ÜNİTE 5 İÇ DENETİM GÖREVLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ
10:30 -11:00 ARA
11:00-12:00
ÜNİTE 5 İÇ DENETİM GÖREVLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ
12:00-13:00 YEMEK ARASI
13:00-14:00
ÜNİTE 6 ÖRNEKLEME –DATA TOPLAMA VE ANALİZİ
14:00-14:15 ARA
14:15-15:30
ÜNİTE 6 ÖRNEKLEME-DATA TOPLAMA VE ANALİZİ
15:30-15:45 ARA
15:45-16:30 BÖLÜM SORULARININ ÇÖZÜMÜ
18 ARALIK 2014
09:00-10:30 ÜNİTE 7 RAPORLAMA,ÇALIŞMA KAĞITLARI VE KANIT
10:30 -11:00 ARA
11:00-12:00
ÜNİTE 7 RAPORLAMA,ÇALIŞMA KAĞITLARI VE KANIT
12:00-13:00 YEMEK ARASI
13:00-14:00
BÖLÜM SORULARININ ÇÖZÜMÜ
14:00-14:15 ARA
14:15-15:30
DENEME SINAVI
15:30-15:45 ARA
15:45-16:30 SORULARIN ÇÖZÜMÜ
16:30-16:45 DEĞERLENDİRME VE KAPANIŞ
Download

Eğitim Programı