2013 – 2014 EĞİTİM – ÖĞRETİM
YILI
6. SINIF MATEMATİK DERSİ
2. DÖNEM 1. YAZILI SINAVI
Adı – Soyadı :
Sınıfı :
Numarası :
1.
Aşağıdaki boşlukları doldurunuz.
4.
a. En büyük negatif tam sayı –1 dir.
Aşağıdaki denklemleri çözünüz.
a. 5x – 3 = 42
5x = 42 + 3
5x = 45
5
5
b. 0 ne pozitif ne negatif bir tam sayıdır.
x=9
c. Pozitif tam sayılar sıfıra yaklaştıkça küçülür.
2.
d. Sayı doğrusunda tam sayılar sağa doğru
gittikçe büyür.
b.
x5
 11
3
e. İki basamaklı en küçük tam sayı –99 dur.
3
x5
 11.3
3
A) –5 ile 2 arasında 6 tane tam sayı vardır.
B) Doğal sayılar kümesi tam sayılar kümesinin
alt kümesidir.
C) Mutlak değeri 4 ten küçük olan tam sayılar
iki tanedir.
D) (+4) ile (–3) arasındaki uzaklık 7 birimdir.
Cevap: C
3.
x + 5 = 33
x = 33 – 5
Aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?
Arda ile Aysun 60 tane bilyeyi hiç artmayacak
şekilde paylaşıyor.
Arda her 7 bilye aldığında Aysun 5 bilye alıyor ise tüm bilyeler paylaştırıldığında Arda
toplam kaç bilye alır? Arda 35 bilye alır.
x = 28
5.
Aşağıdaki ifadeleri cebirsel ifade olarak
yazınız.
a. Bir dikdörtgenin alanının 5 katı:
5.a.b
b. Her birinde bir deste kalem bulunan 5 kutudaki kaleme ödenen para:
5.10.x
c. Ali’nin parasının 5 fazlasının 3’te biri:
Arda
7
+
Aysun
5
= 12
1. paylaşım
7
+
5
= 12
2. paylaşım
7
+
5
= 12
3. paylaşım
7
+
5
= 12
4. paylaşım
7
+
5
= 12
5. paylaşım
35 bilye
25 bilye
60 bilye
x5
3
d. Bir sayının 3 katının 2 eksiği:
3x – 2
6.
Dilara’nın cüzdanında ¨ 15 si vardır. Dilara
alışveriş yapmak için gittiği marketteki ürünlerin fiyatlarının aşağıda verilen tablodaki gibi olduğunu görmüştür.
Ürün Adı
Çikolata
Cips
Bisküvi
İçecek
¨ 30a parası olan Elçin, marketten tanesi
¨ 5 olan çikolatalardan a tane, tanesi ¨ a olan
kalemlerden bir düzine kalem almıştır.
8.
Elçin’in bu alışveriş sonrasında ne kadar
parası kalır?
Fiyatı (¨)
3
2,5
2
3
Tanesi ¨ 5 olan çikolatalardan a tane alırsa
5a lira öder.
Tanesi a lira olan kalemlerden bir düzine
alırsa 12a ira öder.
Dilara’nın elindeki para aşağıdaki yiyeceklerden hangisi ya da hangilerini almaya
yeter?
30a – (12a+5a) = 30a – 17a = 13 a lira parası
kalır.
() 2 paket cips, 1 çikolata, 1 içecek
() 3 çikolata, 1 bisküvi, 1 içecek
() 3 paket cips, 2 bisküvi
2.(a+4) cebirsel ifadesi için aşağıda verilen
bilgilerden kaç tanesi doğrudur?
9.
(x) 3 içecek, 3 paket cips
2 paket cips + 1 çikolata + 1 içecek =
5 + 3 + 3 = ¨ 11 (parası yeter)
 I.
En sade eş değeri 2a + 8 dir.
II. Terim sayısı 2 dir.
3 çikolata + 1 bisküvi + 1 içecek =
9 + 2 + 3 = ¨ 14 (parası yeter)
 III. Sabit terimi 8 dir.
3 paket cips + 2 büsküvi =
7,5 + 4 = ¨ 11,5 (parası yeter)
 IV. En sade eşdeğerindeki katsayılar toplamı
10 dur.
3 içecek + 3 paket cips =
9 + 7,5 = ¨ 16,5 (parası yetmez)
II. En sade eş değeri olan 2a + 8 ifadesinde
terim sayısı 2 dir.
7.
10.
1.adım
2.adım
1 
2 
3 
24 

2    2    2      2 

2 
3 
4 
25 

3.adım
Yukarıda verilen adımlardaki kare sayıları bir
örüntü oluşturmaktadır.
işleminin sonucu kaçtır?
Buna göre, 50. adımda kaç tane kare bulunmaktadır?

 
 
 

 2 1  2 2  2 3   2
24 
 
 
 



2  1 3  1 4  1
25 
 (1
2
)
(
3
)
(
4
)
(
25
)

 
 
 

1. adım = 5 kare bulunmakta
2. adım = 6 kare bulunmakta
3. adım = 7 kare bulunmakta
 4 1   6 2   8 3   50 24 

      

 2 2   3 3   4 4   25 25 
Örüntünün kuralı n + 4 tür.
O halde 50. adımda 50 + 4 = 54 tane kare
bulunur.
3 4 5
26 26
  

 13
2 3 4
25
2
Download

8. Sınıf deneme sınavı