2013 – 2014 EĞİTİM – ÖĞRETİM
YILI
6. SINIF MATEMATİK DERSİ
2. DÖNEM 2. YAZILI SINAVI
CEVAPLARI
Adı – Soyadı :
Sınıfı :
Numarası :
1.
Aşağıdaki boşlukları, verilen kelimelerden
uygun olanlar ile doldurunuz.
ekok
devirli
denklem
3.
altı
Aşağıdaki ondalık kesirleri yanlarında yazan basamağa göre yuvarlayınız.
a. 3,6
4
(birler)
b. 1,25
1,3
(onda birler)
a. İki kesrin paydaları eşitlenirken ekok kullanılır.
b. Virgülden sonra sürekli tekrar eden sayıların bulunduğu ondalık açılımlara devirli
ondalık açılım denir.
c. 0,472 0,47
(yüzde birler)
d. 12,07 12
(birler)
c. İçerisinde bilinmeyen ve eşitlik bulunan
ifadelere denklem denir.
d. Bir sayı hem 2’ye hem de 3’e tam bölünüyorsa altı ya da tam bölünür.
2.
Fen ve Teknoloji öğretmeni laboratuvar çalışması için öğrencileri 3’erli, 5’erli ve 6’şarlı gruplara ayırmak istediğinde her seferinde 2 öğrencinin açıkta kaldığını görüyor.
4.
Aşağıdaki ondalık kesirleri büyükten küçüğe doğru uygun sembolleri kullanarak sıralayınız.
a. 7,005;
Buna göre, bu sınıftaki öğrenci sayısı en az
kaçtır?
3 5 6
3 5 3
1 5 1
1
2
3
5
(3,5,6)ekok = 2.3.5
= 30
30+2 = 32
7,5;
7,51;
7,05
7,51 > 7,5 > 7,05 > 7,005
b. 0,999;
0,9;
1,99;
0,099
1,99 > 0,999 > 0,9 > 0,099
5.
6.
Ürün Adı
Gofret
Gazoz (1 lt)
Armut (1 kg)
Fiyat
¨ 0,75
¨ 2,30
¨ 0,60
Aşağıdaki işlem ağacına göre, boş kutuları
tamamlayınız.
2
2
3
3
4
Metin alışveriş yapmak için gittiği marketten
3 gofret, 1 tane 1 litrelik gazoz ve 4 kilo armut
alıyor.
–
Marketteki ürünlerin fiyatları yukarıda verilen tablodaki gibi olduğuna göre, markete
alışveriş sonunda ¨ 10 veren Metin para üstü olarak kaç lira alır?
0,75
3
x
2,25
x
0,60
4
2,40
23
12
8
3
x
2,25
2,30
x 2,40
6,95
46
9
1
9
:
10,00
– 6,95
3,05 lira para üstü alır.
1
46
2
2 3
8
3
32 9
23
 




3 4
3
4
12 12 12
( 4)
(3)
2
23 8 46
x 
12 3
9
3
1
1 46 1 9
1
:
 

9 9
9 46 46
1
7.
10.
Murat
xm
Murat x m’lik yürüme parkurunun ilk önce
2
5
: 2 kg
ini yürüyerek mola verir.
: 5 kg
40 m daha yürüdüğünde geriye parkurun
yarısı kaldığına göre, bu parkurun tamamı
kaç m dir?
2x 40
x


5
1
2
( 2)
(10)
Verilenlere göre,
4x + 400 = 5x
400 = 5x – 4x
x = 400 m
8.
Sol kefe
Eşit kapasiteli 5 duvar ustası günde 45
duvar yapabilmektedir.
m2
İşin yavaş gittiğini fark eden inşaat sahibi
işçi sayısını 9’a çıkardığında işçiler günde
kaç m2 duvar yaparlar?
5 usta
9 usta
45 m2
?
45.9 = 405
405:5 = 81 m2 duvar yaparlar.
9.
Alara ve Dila’nın yaşları toplamı 47 dir. Dila’nın
yaşı, Alara’nın yaşının 3 katından 1 eksiktir.
Buna göre, Alara doğduğunda Dila kaç
yaşında idi?
Alara
Dila
x
3x–1
Şimdiki yaşları
x + 3x – 1 = 47
4x – 1 = 47
4x = 47 + 1
4x = 48
x = 12 (Alara’nın yaşı)
47 – 12 = 35 (Dila’nın yaşı)
Alara doğduğunda Dila;
35 – 12 = 23 yaşında idi.
– 3 = 2 x 2 – 3 = 4 – 3 = 1 kg
Yukarıdaki terazi dengededir.
4x 400 5x


10
10
10
(5)
:2x
ağırlığı kaç kg’dır?
Sağ kefe
2+
+5=1+2+2+5
7+
= 10
= 3 kg
Download

8. Sınıf deneme sınavı