İSTATİSTİĞİN BİLGİSAYAR UYGULAMALARI-II DERSİ
9. HAFTA DERS NOTLARI (15.12.2014)
(Yrd. Doç. Dr. Funda İŞÇİOĞLU)
KONU: VARYANS ANALİZİ (İki Yönlü)
Uygulama 1: X hastalığı olan ve operasyona alınan 7 hastanın operasyon öncesi ve operasyon
süresi içinde 6 farklı zaman periyodunda ölçülen nabız sayıları aşağıdaki tabloda verilmiştir.
Hastaların nabız değerleri ölçüm zamanlarına göre önemli farklılık göstermekte midir? Test
ederek yorumlayınız.
Ölçüm
zamanları
5
saat
önce
Op. Anı
Op. 15
dk. sonra
Op. 30
dk. sonra
Op.
1
saat
sonra
Op.
3
saat
sonra
Toplam
60
62
59
Hastalar
4
64
58
70
60
72
63
74
69
73
70
76
67
80
66
71
78
81
92
86
85
80
82
90
92
85
98
102
95
86
86
79
84
67
79
91
86
442
446
457
457
475
480
453
1
2
3
5
6
7
63
67
62
Uygulama 2: Ayni coğrafi bölgede, rasgele 27 parsel belirlenmiştir. 27 parselden, 3’erli
parsellere aşağıdaki tabloda belirtilen toprak türü ve gübre türlerine göre ürünler ekilerek,
hasat mevsimi sonunda alınan buğday verimi (kg) gözlemlenmiştir. İki yönlü varyans analizi
uygulayarak gübre türlerinin, toprak türlerinin verim üzerine etkilerinin aynı olup olmadığını
inceleyiniz.
Toprak türü
Humuslu
Kireçli
Killi
Toplam
Gübre Türü
Fosfat
17
15
13
14
11
8
11
10
9
108
Nitrat
24
20
16
16
18
14
12
15
18
153
Potasyum
26
25
24
8
10
9
17
14
11
144
Toplam
180
108
107
Uygulama 3: Aynı hastalığa yakalanmış olanlardan 18’i bayan olmak üzere 36 hasta rasgele
seçilmiştir. Sonrasında hem bayan hem de erkek hastalar 6’şarlı 3 gruba ayrılmışlardır. Her
grup belli bir hastanede tedaviye alınmıştır. Her hasta için hastaneden çıkıncaya kadar geçen
süre (gün) saptanmıştır. Bu veri cinsiyet ve hastaneye göre aşağıdadır.
A
Bayan
Cinsiyet
Erkek
29
24
28
25
31
26
36
33
38
35
32
34
14
8
10
3
8
4
Hastaneler
B
5
7
16
5
9
6
C
22
20
23
18
15
8
Hastanenin etkisi ve cinsiyetin etkisi için F testlerini α=0.05 alarak uygulayınız.
25
30
32
7
11
10
Uygulama 4: Süt verimi üzerinde yem çeşidi ve ineklerin ırklarının etkili olup olmadığı
araştırılmak istenmektedir. İki ırktan 16 şar inek rasgele seçilmiştir. Her ırktaki 16 inek yine
rastgele 4 erli dört gruba ayrılmıştır. Sonra 1, 2 , 3 ve 4 nolu yemler verilerek günlük süt
verimleri (kg.) elde edilmiştir.
Yem türü
1
1
İneklerin ırkı
2
25
30
20
25
15
17
13
15
2
20
22
18
20
18
16
15
15
3
30
40
35
35
31
33
29
31
4
28
30
26
28
34
26
32
28
Yem türünün etkisi, ineklerin ırklarının etkisi için test işlemlerini α=0.05 alarak yapınız.
Download

İSTATİSTİĞİN BİLGİSAYAR UYGULAMALARI