2014-2015 Eğitim Öğretim 6. Sınıflar Matematik Dersi 1. Dönem 2. Yazılı Sorularıdır.
S O R U L A R
1) (5 Puan)
6) (5 Puan)
2) (5 Puan)
7) (5 Puan)
3) (5 Puan)
8) (5 Puan)
4) (5 Puan)
9) (5 Puan)
5) (5 Puan)
Aşağıdaki kesirleri küçükten-büyüğe sıralayınız.
(9 puan)
a)
4
4
,
4
,
7 11 9
b)
8
,
11
,
3
15 15 15
c)
5
1 7
,
12 3 6
,
10) (5 Puan)
13) Aşağıdaki toplama işlemini yapınız.(9 puan)
a)
3

8
b) 1
4

8
3
2
5
1

5
11) (5 Puan)
c)
3
10
12)
1
1
5

14) Aşağıdaki çıkarma işlemlerini yapınız.(9 puan)
a)
11
15
b) 2
8

a) 4 

2

4

b)
5
1
7
8
13
9
2
7

11
15
9
c) 3
16) Aşağıdaki bölme işlemlerini yapınız.(9 puan)

c) 2
1

5

2
5
9
14
15) Aşağıdaki çarpma işlemlerini yapınız.(9 puan)
7
a) 3 

16
* Her sorunun kaç puan olduğu üzerinde yazılmıştır.
* Süre 1 ders saatidir.
b)
2

5
4
* Başarılar…

9
Muhammed DEMİR
c) 2
2
5
3
1
3

MATEMATİK ÖĞRETMENİ
Download

S O R U L A R