11.Sınıf 1.Dönem 2.Sınav (matematik)
SORU.1
z1  8cis150 ve z 2  2cis 30 ise
z1
karmaşık
z2
sayısının kareköklerini bulunuz.
SORU:2.
z  27i karmaşık sayısının küp köklerini
bulunuz
SORU:3
SORU:4 a)
f ( x)  log 4 (2 x  1) fonksiyonunun tersini
bulunuz.
A) log 7  0,845 ise 7011 sayısı kaç
basamaklıdır?
SORU:5
b) f ( x)  log (3 x ) ( x  4) fonksiyonunun en geniş
tanım aralığını bulunuz.
100
B) log 16
40  log 40  ?
A) log 1 (3x  5)  2
SORU:6
ise x=?
B) 10 log3  e ln 6  ?
2
SORU:7
1
1
1
1



?
log 3 4 log 10 4 log 16 2 log 15 4
 log 5 9 , y  log 2 15 ve z  log 7 90
sayılarını küçükten büyüğe doğru sıralayınız.
SORU:8 x
SORU:9 a)
SORU:10
log 2 5  a ise
log 3
log 4 20  ?
b) log330=a, log2=b, log3=c ve log5=d ise log11 i a,b,c ve d
türünden bulunuz.
1
1
 log 2 3 16  log 1000  ln
?
27
e
Not: Her sorunun doğru cevabı 10 puandır.Süre 45 dakikadır.BAŞARILAR
Download

Sayı : 470 20/03/2015 - Cuma