LOJİK DEVRE TASARIMI
2. ÖDEV SORULARI
1.
Aşağıda sözde tanımı verilen “XOR” lojik kapısı test devresini ardışıl lojik devre sentezi
adımlarını uygulayarak tasarlanacaktır.
XOR kapısı test devresi: “XOR” kapısına aşağıdaki şekilde verildiği gibi bağlanacaktır. XOR
kapısının doğru olarak çalıştığını test edebilmek için XOR kapısı girişine uygun lojik değerlerin
XOR kapısı test devresi aracılığıyla oluşturulmalıdır. Eğer kapı doğru şekilde çalışıyor ise test
devresindeki “Ok” çıkışı lojik 0, aksi takdirde lojik 1 olacaktır.
Test_in
Test_out_1
Restart
Test_out_2
XOR test devresi
clock
Ok
2.
3 ile 7 arasında ikili (binary) olarak ileri ve geri sayabilen bir devrenin tasarlanması
istenmektedir. Devrenin ileri veya geri sayması bir M kontrol girişinin sırasıyla ‘1’ ve ‘0’
değerlerini alması ile sağlanacaktır. Bu sözel tanımı sağlayan 1 girişli 3 çıkışlı devreyi
minimum sayıda D bellek elemanı ve kapı kullanarak tasarlayınız.
3.
N pozitif bir tamsayı olmak üzere N bitlik A ve B sayılarını giriş olarak alan ve A ≥ B olması
durumunda Y çıkışından ‘1’, diğer durumlarda ‘0’ çıkışı veren bir karşılaştırıcı devresinin
hiyerarşik olarak tasarlanması istenmektedir. Buna göre:
a) N=1 için (1 bit için) bu devreyi istediğiniz bir yöntemle tasarlayınız ve devresini çiziniz.
b) (a) şıkkında tasarladığınız devreye eklemeler yaparak bir önceki basamaktan gelen
karşılaştırma sonucunu da giriş olarak alabilen (ardı ardına bağlanmaya uygun) yeni bir 1
bitlik karşılaştırıcı tasarlayınız ve devresini çiziniz.
c) Yalnızca (b) şıkkında tasarlamış olduğunuz 1 bitlik karşılaştırıcıları kullanarak N bitlik bir
karşılaştırıcı devresini tasarlayınız ve devresini çiziniz (5p).
Ödevin Teslim Formatı: Yalnızca 1. ve 2. sorular bilgisayar ortamında, MS Word veya
eşdeğeri bir programda ödev olarak hazırlanmalı, yazıcı çıktısı olarak B210 numaralı odanın
kapısının altından atılmalıdır. Kalan sorular sınava hazırlık sorularıdır.
Ödevin Teslim Tarihi: 9 Haziran 2014 Pazartesi günü saat 16:00
NOT 1: Geç teslim edilen ödevlerden geciken her gün için 100 üzerinden 25 puan kırılacaktır.
NOT 2: Kopya ödevlere karşı tolerans gösterilmeyecektir! Kopya olduğu tespit edilen
ödevlere 100 üzerinden –50 (eksi elli) puanı verilecektir (Alınan Nottan 50 puan
düşülmeyecek. Aldığınız not “-50” olacaktır), dolayısıyla yılsonu notunu düşürecek şekilde
ortalamaya etki edecektir.
Yrd. Doç. Dr. Umut Engin Ayten
27/05/2014
Download

ÖDEV-2