3
Deney
Kombinezonsal Devre Sentezi
Rapor
Girişlerine gelen iki bitlik iki sayıyı karşılaştırıp, karşılaştırma işleminin sonucunu iki bit olarak
kodlanmış halde çıkışlarda gösteren kombinezonsal devrenin tasarlanması istenmektedir. Buna göre
devrenin dört adet girişi ve iki adet çıkışı vardır. Bu kombinezonsal devreyi kapı elemanları kullanarak
çok seviyeli olarak tasarlayınız.
X = x1x0 ve Y = y1y0 şeklindeki ikişer bitlik iki sayı, çıkış Z = z 1z0 (x1, y1 ve z1: MSB)
Tablo 1. Öğrenci numarasının son hanesine göre çıkışın (Z) kodlanması.
Öğrenci No Son Hanesi
X > Y için Z
X < Y için Z
X = Y için Z
0-2
00
10
11
3-5
01
00
10
6-9
11
01
00
İTÜ – Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Programı – Sayısal Sistemler Laboratuvarı – Deney Föyü
3.1
Download

Deney3 Kombinezonsal Devre Sentezi