JAVA FOY.pdf
1
9/10/14
3:02 PM
Yazılım Uzmanı
(Java & Android)
C
tsiz
e
r
c
Ü izce
İngil eği
dest
Java ve Android Sertifikalı Yazılım Geliştirici
M
Y
CM
MY
CY
CMY
K
BU EĞİTİMİ NEDEN
BİLGE ADAM’DA ALMALIYIM
EĞİTİM PROGRAMI
HAKKINDA
} Bilge Adam Akademi, bilişim teknolojileri (BT) eğitiminde
Türkiye’nin bir numaralı özel öğretim kurumudur. Microsoft
tarafından 2002’den bu yana yedisi üst üste olmak üzere
9 kez ‘Yılın Eğitim Çözümleri İş Ortağı’ seçilen Bilge Adam
Akademi; 12 şubesi, 150’ye yakın bilgisayar laboratuvarı
ve 3000’den fazla bilgisayarı ile mesleki BT sertifikasyon
eğitimleri vermektedir.
Bu programın amacı, günümüzde neredeyse her platformda
desteklenen ve özellikle geniş ölçekli projelerde kullanılan
Java 7 programlama dilini size en yetkin şekilde öğretmektir.
Böylece yetkinliklerinizi Java EE Web Component Developer,
OESF Autorized Certification Engineer for Android™ ve Java
SE Programmer gibi tüm dünyada geçerli olan sertifikalarla
belgeleyerek, aranan nitelikli yazılımcılar arasında yer
alabilirsiniz.
} Bilge Adam Akademi’nin eğitmen kadrosu, her biri kendi
alanında güncel bilgi ve becerilerle donanmış, pratik ve
teoriyi bütünlemeyi bilen, ileri seviyede teknoloji bilgisinin
yanı sıra sektör tecrübesine de sahip, alanlarında referans
kabul edilen profesyonellerden oluşur. Bilge Adam Bilişim
Grubu kadrosunda 500’den fazla sertifikalı danışman
bulunmaktadır.
} Bilge Adam Akademi; Microsoft, Apple, Adobe, Autodesk,
Symantec, Huawei ve VMware gibi dünya devlerinin Yetkili
Eğitim Merkezi’dir. Bilge Adam Akademi, bu yetkinliklerin
tümüne aynı anda sahip olan tek kurumdur.
} Bilge Adam Bilişim Grubu, Türkiye’nin önde gelen şirketleri
ve kamu kurumlarına eğitimin yanı sıra uzman kaynakları,
yazılım ve altyapı hizmetleri vermektedir. Müşterileri
arasında Microsoft, Turkcell, Borusan Holding,
Mercedes-Benz, Sabancı Holding, Türk Telekom ve Ülker
gibi Türkiye’nin saygın kurumları yer almaktadır.
Bilge Adam Bilişim Grubu hem bireyler hem de kurumlar
için oluşturduğu entegre yapısıyla alanında Türkiye’nin
en büyük kuruluşudur.
Web, mobil ve masaüstü ortamlarına yönelik bu yazılım
eğitimi ile Java desteğine sahip her türlü cihazda çalışabilen
uygulamalar geliştirebilirsiniz.
Uygulamalı olarak islenen dersler, en fazla 15 kişilik gruplarla
ve Bilge Adam Akademi'nin eğitim ve sektörde uygulama
tecrübesi olan eğitmenleri tarafından verilir. Dilerseniz
ücretsiz İngilizce eğitim programımıza da dahil olabilirsiniz.
İki ay süren bitirme projesini başarıyla tamamladıktan ve
proje sunumunuzu yaptıktan sonra kariyerinize yazılım
geliştirici, mobil uygulama geliştirici, yazılım mimarı, test
uzmanı, proje yöneticisi veya iş analisti gibi unvanlarla
devam edebilirsiniz. 300 saatlik bu eğitim programı, seçilen
seansa göre 5-8 ay arasında tamamlanmaktadır.
JAVA FOY.pdf
2
9/10/14
3:02 PM
C
M
Y
CM
30 SAAT
30 SAAT
70 SAAT
ÖN KOŞUL
EĞİTİM PROGRAMI
Basic English
(Temel İngilizce)
Java 7 Programming
Oracle Database
Design
and Programming
JDBC, Hibernate,
Spring and NoSQL
BT'nin dili İngilizce’dir. Bu nedenle Bilge Adam Akademi, Bilişim Uzmanlığı eğitimleri alan
öğrencilerini ayni zamanda Temel İngilizce eğitimi ile destekler. Ücretsiz sunulan bu eğitim
programına katılım zorunlu değildir, ancak sürekli kendini yenileyen IT dünyasını yakından
takip edebilmek için en az temel seviyede İngilizce bilgisi gerekmektedir.
n Getting Started with Java n Eclipse IDE for Java Developers
n Datatypes and Variables n Operators and Expressions n Control Flow n Methods
n Object-Oriented Programming n Objects and Classes n Using Java Objects n Inheritance in
Java n Advanced Inheritance and Language Construct n Packages n Exception Handling
n Input/Output Streams n Core Collection Classes n Collection Sorting and Tuning
Inner Classes n Introduction to Swing n Introduction to Threads
n Introduction to Oracle 11g Database n Oracle SQL Developer and Toad For Oracle Tools
n Retrieving Data Using the SQL SELECT Statement n Restricting and Sorting Data n Using
Single-Row Functions to Customize Output n Using Conversion Functions and Conditional
Expressions n Reporting Aggregated Data Using the Group Functions n Displaying Data from
Multiple Tables n Using Subqueries to Solve Queries n Using the Set Operators n Manipulating
Data n Using DDL Statements n Controlling User Access n Manipulating Large Data Sets
n Regular Expression Support
n Introduction to JDBC n JDBC SQL Programming n Hibernate n Updates and Queries
n The Persistence Lifecycle n Relationships n Additional Querying Capabilities n Hibernate
and Java Persistence/EJB 3 n Advanced Topics n Introduction to NoSQL n Introduction to
Spring Framework
MY
50 SAAT
40 SAAT
K
2 AY
CMY
80 SAAT
CY
Web Programming
Android Programming
Project Management
Bitirme
Projesi
n HTML 5 n CSS3 n JavaScript n Jquery n Java Web Programming n Web Applications and
MVC n JavaServer Pages n Java Servlets n JavaBeans n JSP Expression Language
n Introduction to JSTL n Security n Java Server Faces n Getting Started with JSF n Managed
Beans n JSF Tag Libraries n JSF Lifecycle and Event Handling n Data Table Component
n Validators and Converters n Ajax n Internationalization n Faces-config.xml Navigation
n Primefaces n Setup, Component Suite n Partial Rendering, Primefaces Push n Themes
n Introduction to Web Services (JAX-WS - JAX-RS)
n
n
n
n
Android Getting Started n Activities n Resources n View and Event Handlers n Layouts
Dialogs n Menus n Intent and Broadcast Receivers n Services n Notifications
Data Storage: Preferences and Files n Data Storage: SQLite Database n Data Adapter Widgets
Sharing Data with Content Providers n Location-Based Services n Publishing an Application
n Waterfall Model n Agile Model n Scrum Methodology n Maven - Project Management Tool
n Business Process Management n Final Project
300 saatlik eğitimin sonunda yer alan ve 2 ay sürecek olan bitirme projesi ile içerikteki tüm
konuların pekiştirilmesi sağlanmaktadır. Bu proje, aynı zamanda tüm içeriğin uygulanmasını
gerektiren üst düzey bir gerçek hayat senaryosudur. Bu proje sayesinde sektöre hazır hale
gelmeniz hedeflenmektedir.
JAVA FOY.pdf
3
9/10/14
3:02 PM
Sınav
Sertifika
Eğitimini aldığınız konulardaki yetkinliğinizi uluslararası
düzeyde kanıtlamak için yetkili sınav merkezlerinde
düzenlenen Oracle ve Java sınavlarına katılabilirsiniz.
Bilge Adam; Prometric ve Vue gibi uluslararası sınav
sağlayıcıların yetkili sınav merkezidir.
Girdiğiniz sınavları aşağıda belirtilen doğrultuda
başarıyla tamamlayarak, ilgili sertifikasyonlara
sahip olur ve uzmanlığınızı belgelersiniz.
Oracle Certified Associate,
Java Standart Edition 7
Programmer
Exam 1Z0-803
Java SE 7 Programmer I
C
M
Exam 1Z0-804
Y
Java SE 7 Programmer II
Oracle Certified Professional,
Java Standart Edition 7
Programmer
CM
MY
CY
CMY
K
Exam 1Z0-899
Java EE 6 Web Component
Developer Certified Expert Exam
Exam OA0-002
Android Application Basic
Bilge Adam
Akademi
Sertifikaları
Oracle Certified Expert,
Java Platform, EE 6
Web Component Developer
OESF Autorized Certification
Engineer for Android™
Katılım Sertifikaları: Eğitiminizi katılım koşullarını yerine getirerek tamamladığınızda,
Bilge Adam Akademi Katılım Sertifikası almaya hak kazanırsınız.
Başarı Sertifikaları: Eğitim süresince yaptığınız uygulamalar ve bitirme projenizin not
ortalamaları alınarak, mezuniyet notunuz hesaplanır. Mezuniyet notuna göre Başarı ya da
Üstün Başarı Sertifikası almaya hak kazanırsınız.
JAVA FOY.pdf
4
9/10/14
3:02 PM
HAZIRLIK EĞİTİMLERİNDE BİLGE ADAM FARKI
Özgeçmişinizde
Proje Deneyimi
Günümüzde işsizliğin en önemli
nedenlerinden biri de deneyim
eksikliğidir. Özgeçmişinizde yer alacak
bir proje deneyimi, iş dünyasında
istediğiniz gibi bir iş bulabilmenizi
kolaylaştırır. Eğitim programlarının
bitiminde iki ay süren bir projeye
katılımınız beklenmektedir.
Proje deneyimi ile yeni teknolojileri
pratikte etkin bir şekilde kullanabilir,
iş görüşmelerinde proje deneyimi
hakkında kendinize bir soru
sorulduğunda bu çarpıcı iş deneyimini
anlatabilirsiniz.
C
M
Y
CM
MY
CY
CMY
İş yaşamında kullanılan yazılımlar ve
teknolojiler üzerine eğitim veren,
alanında Türkiye’nin en köklü ve en
büyük kurumu olan Bilge Adam
Akademi, öğrencilerine gerçek proje
deneyimi kazandırarak, ilk iş arayışında
açık ara üstünlük sağlayacak önemli
bir fırsat sunar.
K
Başlangıç Eğitimi
Başlangıç Eğitimi, Bilge Adam Akademi’ye kayıt yaptıran tüm öğrencilerimizin
kayıt yaptırdıkları hafta düzenlenen; eğitim ve ilerideki süreç hakkında
bilgilendirme amaçlı eğitimdir. Başlangıç eğitimlerinde öğrencilerimize
Bilge Adam Bilişim Grubu, portal kullanımı, eğitim yayınları, sertifikasyon ve
bölüm bilgileri verilir. Ayrıca Temel Eğitim içeriğinin nasıl kullanılacağı anlatılır.
Temel Eğitimler
Temel Eğitimler, öğrenci portalında bulunan her bölüm için özel olarak
hazırlanmış dijital eğitimlerdir. Öğrenciler arasındaki seviye farklarını
minimuma indirmeyi hedefleyen Temel Eğitimler, sertifikasyon eğitimi
içeriklerinde bulunmayan, öğrencileri sınıf eğitimlerine hazırlamaya yönelik,
destekleyici konuları içerir. 8 modülden oluşan temel eğitimlerde her modülün
tamamlanma süresi ortalama 1 haftadır. Öğrencilerin, dijital eğitimlerin
yanı sıra ödev ve sınavı kapsayan modülleri teker teker bitirerek, seçtikleri
eğitim programına hazır duruma gelmeleri sağlanır.
EĞİTİM GARANTİ SİSTEMİ
Bilge Adam Akademi için en büyük öncelik öğrencinin memnuniyetidir.
Eğitim süresince yapılan anketler titizlikle değerlendirilerek, öneri ve yorumlar
dikkate alınır. Ayrıca bu anketler sürekli takip edilerek memnuniyet ölçümlenir.
Bilge Adam Akademi’nin bu ölçümlemelerin sonucunda elde ettiği eğitim
memnuniyet oranı % 97’dir. Bilge Adam Akademi’nin öğrenci memnuniyeti
adına sunduğu bir ayrıcalık da eğitim garantisidir. Öğrenciler, en az %80
oranında katılım göstermeleri durumunda, eğitimlerini ücretsiz olarak tekrar
alma hakkına sahiptir.
Mezuniyet Sonrası
Bilge Adam Akademi, öğrencilerine mezuniyetleri sonrasında da destek olur.
Dijital eğitim portalı öğrencilerin kariyer planlamaları için CV hazırlama ve
mülakat teknikleri gibi kişisel gelişim eğitimlerini içerir. Eğitmenlerimiz de
öğrencilerimizin kariyer planlamalarına destek olmaktadır. Ayrıca öğrenciler,
ihtiyaç duymaları durumunda Kariyer Danışmanlığı Merkezi’ne
başvurabilmektedir.
444 33 30
www.bilgeadam.com
İSTANBUL
Kadıköy | Bakırköy | Beșiktaș | Fatih
ANKARA
Kızılay
İZMİR
Çankaya
ADANA
Merkez
ANTALYA
Merkez
BURSA
Çekirge
İZMİT
Merkez
Download

JAVA FOY - Bilge Adam