Efektivní recruitment na
sociálních sítích
Josef Kadlec
Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, ČVUT Praha
Software engineer pro mezinárodní IT korporaci – Praha/Nizozemí
IT headhunter pro vlastní personální agenturu Jobs Consulting
Jeden z prvních LinkedIn recruiterů v České republice
Autor nezávislé LinkedIn knihy pro personalisty
People as Merchandise: Crack the Code to LinkedIn Recruitment
Zakladatel Linkedin recruitment akademie LINREA.cz
www.peopleasmerchandise.com
www.peopleasmerchandise.com
BUT…
BUT…
…is the access to LinkedIn your c
BUT…
BUT…
…is the access to LinkedIn your c
ALE…
ALE…
…je přístup k LinkedInu sám o sobě konkurenční výhodou?
ddd
dddd
Nehodnoť
Nehodnoťte kandidá
kandidáty podle toho, jak dobř
dobře si vyplnili svů
svůj
LinkedIn profil
Výsledky každého provedeného hledaní přes LinkedIn
nejenže obsahuje relevantní kandidáty, ale zároveň z nich
jiné další relevantní kandidáti vyloučí.
Hledáme aktuální zaměstnance z „velké čtyřky“
auditorských firem:
KPMG
PricewaterhouseCoopers
Ernst&Young
Deloitte
(KPMG OR PricewaterhouseCoopers OR Ernst&Young OR Deloitte)
PwC 203 674 uživatelů
PricewaterhouseCoopers 197 404 uživatelů
Price Waterhouse Coopers 27 797 uživatelů
Price Waterhouse 25 008 uživatelů
PwCIL 22 uživatelů
Price Waterhouse Cooper 564 uživatelů
PriceWaterhouseCooper 773 uživatelů
PriceWaterhauseCoopers 16 uživatelů
Price Waterhause Coopers 4 uživatelů
Price Waterhause Cooper 1 uživatelů
Ernst&Young 6 055 uživatelů
Ernst & Young 319 749 uživatelů
EY 22 489 uživatelů
Ernts & Young 37 uživatelů
Ernts&Young 2 uživatelů
Deloitte 410 390 uživatelů
Deloite 457 uživatelů
Delloite 529 uživatelů
Delloitte 311 uživatelů
(KPMG OR PricewaterhouseCoopers OR Ernst&Young OR Deloitte)
1 607 výsledků v ČR
333 860 výsledků celosvětově
(KPMG OR PWC OR "Price Waterhouse" OR
"PricewaterhouseCooper" OR "PricewaterhauseCoopers"
OR "Price Waterhause" OR Ernst&Young OR
"Ernst & Young" OR EY OR Ernts&Young OR
"Ernts & Young" OR Deloitte OR Deloite OR Delloite
OR Deloite)
2 238 výsledků v ČR
524 829 výsledků celosvětově
(“Software Tester” OR “SW Tester” OR “QA Engineer” OR
“Quality Assurance Engineer” OR “Verification Engineer”)
-recruiter -recruitment -recruiting -staffing -talent -hiring -hr
Software Engineer, SW Engineer, Software Developer, SW
Developer, Coder, Developer, Programmer, atd.
Vice President, V.P., VP, SEVP, EVP, SVP, CVP, FVP, AVP, atd.
Technical Support, Help desk, Helpdesk, Support Engineer,
Support Consultant, Operations Engineer, atd.
České termíny: programátor, projekt manažer, obchodník, atd.
(“University of Economics” OR “Faculty of Finance and Accounting” OR “Faculty
of Business Administration” OR “Faculty of Economics” OR “Faculty of Economics
and Management” OR “International Prague University” OR “College of information
Management and Business Administration” OR “University of New York in Prague”
OR “Metropolitan University Prague” OR “Banking Institute” OR “University of
Finance and Administration” OR “University of Economics and Management” OR
“Jan Amos Komensky University Prague” OR “Vysoka skola ekonomicka” OR
“Fakulta financi a ucetnictvi” OR “Fakulta podnikohospodarska” OR
“Narodohospodarska fakulta” OR “Fakulta ekonomiky a managementu” OR
“Vysoka skola manazerske informatiky a ekonomiky” OR “Metropolitni univerzita
Praha” OR “Bankovni institute vysoka skola” OR “Vysoka skola financni a spravni”
OR “Vysoka skola ekonomie a managementu” OR “Univerzita Jana Amose
Komenskeho”)
Implicitní vyhledávání
Java vývojáři, kteří neuvádí na svém LinkedIn profilu termín Java.
(JEE OR J2EE OR J2SE OR J2ME OR JEE OR JavaEE OR JavaSE OR JavaME
OR JEE6 OR JavaEE 6 OR JDK OR JRE OR JSF OR JSTL OR JSP OR
RichFaces OR Struts OR Spring OR “Spring MVC” OR “Spring BlazeDS
Integration” OR “Spring Security” OR “Spring Web Flow” OR “Quartz Scheduler”
OR “ORM Hibernate” OR JUnit OR FlexUnit OR “RIA technology“ OR AIR OR
Maven OR jFrog OR “HUDSON CI”) -java
http://www.linkedin.com/skills
Sémantické a jazykové vyhledávání
(financial OR finance OR bank OR banka OR bankovni OR fund OR funds) AND
(statement OR statements OR vypis) AND (controller OR accountant OR ucetni
OR advisor) AND NOT (vice OR director OR reditel OR manager OR manazer OR
VP OR lead OR executive)
Překlepy v názvech pozic
(“software engineeer” OR “software
enginer” OR “software enginneer“)
Manger, Asistant, Acountant, Resercher,
Recruitement, Markiting, atd.
Automatizace recruitmentu
LinkedIn Saved Search Alerts
Jak zobrazit jaké
jakéhokoliv skryté
skrytého už
uživatele
…když
když nedisponuji placeným LinkedIn premium účtem
Trik s identifikač
identifikačním číslem už
uživatele
http://www.linkedin.com/pymk/pcard?mid
www.linkedin.com/pymk/pcard?mid=
=12786582
http://
www.linkedin.com/pymk/pcard?mid
www.peopleasmerchandise.com
Kam jíjít pro další
další informace
Spojte se se mnou na LinkedInu
www.linkedin.com/in/josefkadlec/
LINREA, LinkedIn Recruitment Academy
www.linrea.cz
Webová stránka knihy
www.peopleasmerchandise.com
Download

J.Kadlec