TMMOB
İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI
LPG OTOGAZ İSTASYONU SORUMLU MÜDÜR BELGESİ EVRAK KONTROL FÖYÜ
Adı ve Soyadı
T.C. Kimlik No
Oda Sicil No
Şubesi
Var
Başvuru Formu (Ek Form 1)
LPG Sorumlu Müdür Eğitim Sertifikası (Ek: 1)
İşverenle Yapılan Sözleşme Örneği (Ek: 2)
SGK Aylık Prim ve Hizmet Belgesi (Ek: 3)
Tam gün esaslı çalışılan kurum ve kuruluşla üye arasında yapılmış izin
Taahhütname Örneği (Ek Form 2)
Kontrol Eden
Uygundur
Şube Görevlisi
Şube Yetkilisi
Tarih
Tarih
İmzası
İmzası
Kontrol Eden
Uygundur
Oda Görevlisi
Oda Yetkilisi
Tarih
Tarih
İmzası
İmzası
NOTLAR
Yok
Download

TMMOB İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI