Bilgisayar Destekli Haritacılık
Uygulama 1
NETCAD SAYISALLAŞTIRMA UYGULAMASI (Heads-Up Digitizing)
1. Raster Haritanın Yüklenmesi ve Registration İşlemi
NetCAD Ana menüden “Aç” tuşuna basıp taranmış haritayı yüklüyoruz.
Açılan menüden önce Dosya türü olarak “Netcad Raster Dosyaları” seçeneğini işaretliyoruz,
sonra sayısallaştırılacak resim dosyasını seçip ekranda açıyoruz.
1
Yrd. Doç. Dr. Halil AKINCI
Bilgisayar Destekli Haritacılık
Uygulama 1
Ana menüde sol taraftaki Referanslar bölümünde raster harita (Digitizing.jpeg) seçili iken
mouse’nin sağ tuşuna basıp çıkan menüden Raster Dönüştür seçeneğine tıklıyoruz.
2
Yrd. Doç. Dr. Halil AKINCI
Bilgisayar Destekli Haritacılık
Uygulama 1
Raster Dönüştür menüsünde Noktalar penceresinde sağ tıklayıp nokta ekle’yi seçiniz.
Karelaj noktalarından birine yeterince yaklaşarak karelajın orta noktasını Mouse ile
tıklayın ve klavyeden space (boşluk) tuşuna basın. Çıkan menüden XYZ seçeneğine
tıklayın ve karelajın haritadaki koordinatlarını girin.
Aynı şekilde harita üzerinde 3 karelaj noktası daha işaretleyin. Bu işlem bittikten sonra Mouse
sağ tuşuna basılır ve yukarıdaki gibi bir ekran görüntüsü ile karşılaşılır. Bu ekranda sol alt
kısımda yer alan Ortalama Hata değeri kontrol edilir. Ölçeğe göre uygun bir değerde ise
sayısallaştırmaya geçilir.
3
Yrd. Doç. Dr. Halil AKINCI
Bilgisayar Destekli Haritacılık
Uygulama 1
2. Katman (Tabaka) Oluşturma
Netcad’de çalışma ekranının sol tarafında yer alan Katmanlar penceresindeki (+) tuşuna
basarak yeni katmanlar ekliyoruz.
Haritadaki katmanları teker teker oluşturunuz.
Oluşturduğunuz her katman için farklı renkler seçiniz.
4
Yrd. Doç. Dr. Halil AKINCI
Bilgisayar Destekli Haritacılık
Uygulama 1
3. Poligon Noktalarının Sayısallaştırılması
Poligon sayısallaştırması için tabaka oluşturmaya gerek yoktur. Ana menüden Ardışıl Nokta
At seçeneği işaretlenir, sonra sırayla haritadaki tüm poligon noktalarına tıklanır. Nokta adı
kısmına “P.” ön eki konulduğunda sistem otomatik olarak poligon tabakasını yaratır.
4. Detay noktalarının sayısallaştırılması
İlk olarak Nokta tabakasını aktif hale getiriyoruz. Yine ana menüden Ardışıl Nokta At
seneğini işaretlenerek sırayla detaylara ait noktalar (parsel ve bina köşe noktaları ve elektrik
direklerine ait noktalar) sayısallaştırılır.
5. Parsel ve Bina Detaylarının Sayısallaştırılması
Parsel tabakası aktif hale getirilir. Nokta yakalama modu açılır. Sonra Giriş sekmesindeki
Çoklu Doğru tuşuna basılarak sırayla tüm parseller sayısallaştırılır.
5
Yrd. Doç. Dr. Halil AKINCI
Bilgisayar Destekli Haritacılık
Uygulama 1
6. Haritadaki Yazıların Yazılması ve Sembollendirme
Direk katmanı aktif yapılır, Giriş sekmesindeki Sembol tuşuna basılarak elektrik direkleri için
uygun sembol seçilir ve son alarak sırayla tüm direk noktalarına tıklanır.
Parsel numaralarını yazdırmak için ilgili yazı katmanı aktif hale getirilir. Giriş sekmesinden
Yazı tuşuna basılır. Sırayla tüm parsel numaraları yazdırılır.
6
Yrd. Doç. Dr. Halil AKINCI
Bilgisayar Destekli Haritacılık
Uygulama 1
7. Karelaj noktalarının atılması ve koordinatlarının yazdırılması
Detaylar sekmesinden karelaj üret tuşuna basılır. Çıkan menüden karelaj aralıkları için 100 m
seçilir (Ölçek 1/1000 olduğu için). Sonra klavyeden F2 tuşuna basılarak karelaj üretilecek
alan çevrilir.
7
Yrd. Doç. Dr. Halil AKINCI
Download

NETCAD SAYISALLAŞTIRMA UYGULAMASI (Heads