LUCA BILGISAYARLI
MUHASEBE PROGRAMI
Öğr. Gör. Coşkun Aliyazıcıoğlu
KTÜ Beşikdüzü Meslek Yüksekokulu
Şubat - 2015
Fiş Girişi Ekranı Genel Açıklama
•
Luca programından fiş girişi yapabilmek için,
•
Muhasebe Modülü --- > Fiş İşlemleri --- > Fiş Girişi
•
Karşımıza Fiş Ekle ekranı geliyor.
•
Fişimizin tarihini yazıyoruz. Fişimizin tipini seçiyoruz. Açıklama yazabiliriz. Ancak,
yazmak zorunlu değil.
•
Luca’da iki tane Giriş Ekranı var: Normal Kayıt Ekranı ve Toplu Kayıt Ekranı.
•
Şu anda Normal Kayıt Ekranı’na bir göz atacağız. Ve Fiş Kodu alanı var. Fiş
Kodlarını biz kendimiz belirliyoruz.
2
3
4
5
Fiş Girişi Ekranı Genel Açıklama
•
Şu anda, fişin içerisinde Normal Kayıt ekranındayız. Hesap Planı üst köşededir.
Arama alanından hesap koduna veya adına göre arama yapabiliriz. Ekleme
alanından da Hesap Kodu yazıp, Hesap Adı yazıp, Ekle butonuna tıklayarak Hesap
Planına yeni hesap adları ekleyebiliyorum.
•
Ortadaki alan, satırların oluştuğu alandır.
•
Sağ taraftaki alana bir göz atarsak; raporlar alanından kaydetmiş olduğumuz fişin
Detaylı ya da Detaysız Fiş Raporunu alabiliyoruz.
•
Kopyala alanında bir takım kısa yol tuşlarımız var:
•
Üst satırdan kopyala, Evrak numarası tarih kopyala gibi.
6
Fiş Girişi Ekranı Genel Açıklama
•
Bu özelliklerin hepsinin klavye kısa yol tuşları var. Üzerine geldiğimiz zaman bir alt
pencerede, program bu kısa yol tuşlarını bize gösteriyor.
•
Fiş Açıklamalarını Kopyala alanı, daha önceden belirlediğimiz fiş açıklamalarını
satır içerisindeki Açıklama alanına Kopyala butonuna tıklayarak
kopyalayabiliyoruz.
•
Fişi Kasaya Kapat alanı için klavye kısa yol tuşu mevcuttur.
•
Fişi Kapat alanında bir takım klavye kısa yol tuşlarımız var.
•
Yine KDV işlemlerimizi bu alandan yapabiliyoruz.
7
Fiş Girişi Ekranı Genel Açıklama
•
Muavin defter alanında, hesap kodu yazarak işlemlerimizle ilgili muavin defter
alabiliyoruz. Aynı zamanda muavin defterdeki kayıtların neye göre sıralanacağını
buradaki combo box’dan belirtebiliyoruz:
•
Hesap Kodu ve açıklamaya göre sıralı, evrak numarasına göre sıralı, evrak tarihine
göre sıralı, giriş sırasına gör sıralı gibi…
•
Yine sağ alt köşedeki alandan Hesap Özeti butonuna tıklayarak, fişin
içerisindeyken Hesap Özeti alabiliriz.
8
9
Fiş Girişi Ekranı Genel Açıklama
•
NOT
•
Muhasebe fişleri üç çeşittir:
•
1.1. Kasa Tahsil Fişi: İşletmenin kasasına giren paraların nerelerden, hangi
nedenlerle alındığını ve hangi hesaplara alacak kaydedileceğini gösteren fiştir.
Tahsil fişi, kasaya para girişi olduğu zaman kullanılır. Yani tahsil fişi kasa hesabı
borçlu durumda olacağı zaman kullanılır. Kısaca kasaya para giriyorsa tahsil fişi
kesilir. Kasa tahsil fişinde borçlu hesap her zaman kasa hesabı olduğu için sadece
alacaklı hesap yazılır.
10
Fiş Girişi Ekranı Genel Açıklama
Madde No
Açıklama
1
………………..Tarih……………..
100 Kasa Hesabı
Alacaklı Hesap
Borç
Alacak
………………..Açıklama……………..
11
Fiş Girişi Ekranı Genel Açıklama
•
1.2. Kasa Tediye Fişi: İşletmenin kasasından çıkan paraların hangi nedenlerle
ödendiğini ve hangi hesaplara borç kaydedileceğini gösteren fiştir. Tediye fişi,
kasadan para çıkışı olduğu zaman kullanılır. Yani tediye fişi kasa hesabı alacaklı
durumda olacağı zaman kullanılır. Kısaca kasadan para çıkıyorsa tediye fişi kesilir.
•
Kasa tediye fişinde alacaklı hesap her zaman kasa hesabı olduğu için sadece borçlu
hesap yazılır.
12
Fiş Girişi Ekranı Genel Açıklama
Madde No
Açıklama
1
………………..Tarih……………..
Borçlu Hesap
100 Kasa Hesabı
Borç
Alacak
………………..Açıklama……………..
13
Fiş Girişi Ekranı Genel Açıklama
•
1.3. Mahsup Fişi: Kasa hesabını ilgilendirmeyen başka bir ifade ile tamamı nakit
olmayan işlemler için düzenlenen fiştir. Mahsup fişi, kasaya ne para giriyorsa, ne
de para çıkıyorsa kullanılır. Mahsup fişinde borçlu ve alacaklı hesaplar için iki bölüm
bulunmaktadır. Bu bölümlere borçlu ve alacaklı hesapların kodu, adı ve tutarları
yazılır.
14
Fiş Girişi Ekranı Genel Açıklama
Madde No
Açıklama
1
………………..Tarih……………..
Borçlu Hesap
Alacaklı Hesap
Borç
Alacak
………………..Açıklama……………..
15
Fiş İçerisinde Hesap Kodu Ekleme
•
Fiş içerisinde iken yeni bir hesap kodu ekleyebilmek için şu adımları takip ediyoruz:
örnek bir uygulama yapalım. 600.01.0006 diye bir hesap kodu açalım.
•
Enter’e tıklıyoruz. Böyle bir hesap bulamadım diyor.
•
Hesap kodu eklemek için Tamam butonuna tıklıyoruz.
•
Ve hesap kodu alanına X malı satışlar diyelim. Yine burada, KDV hesap kodu ve
KDV oranı seçenekleri var. KDV hesap kodu olarak 391.01.0018 ve 18 KDV. KDV
oran kutusundan 18’i seçiyorum. Cari hesap kodu alanına 120.01.0001 yazıyorum
ve kaydet butonuna tıklıyorum. Artık, hesap kodum hesap planına eklendi. Evrak
numarası ve evrak tarihi giriyorum. Açıklama alanına hızlı bir şekilde deneme
diyelim. Alacak alanına rakamı yazıyorum.
•
Bir kez daha Enter’e tıkladığım zaman hem hesap kodumu işlemiş oldum, hem de
Ba-Bs formu için gerekli verilerimi girmiş oldum.
16
Fiş İçerisinde Hesap Kodu Ekleme
•
Ba-Bs Formu: Maliye Bakanlığı’na her ayın 5'ine kadar bildirilmesi gereken
formdur. Mal alış, mal alış iadesi, mal satış, mal satış iadesi, demirbaşlar, giderler
vb. (kısaca faturalandırılmış belgeler) hesaplarında KDV hariç tutarda 8.000 TL’yi
geçen faturaların toplam tutarlarını ve fatura adetlerinin bildirilmesi
gerekmektedir
•
Ba: Mal ve hizmet alımlarına ilişkin bildirim.
•
Bs: Mal ve hizmet satışlarına ilişkin bildirim.
17
18
19
20
21
Hesap Planı Cari Tanımlama
•
Luca Muhasebe Yazılımında fiş içerisinde veri girişi yaparken,
 F3, F4, F5, F6, Alt+Q, Alt+ W gibi klavye kısayol tuşlarını ve Toplu Kayıt Ekranı’nı
kullanarak daha hızlı veri girişini sağlayabilmek amacıyla
 Ba-Bs raporlarının siz daha veri girişi yaparken otomatik olarak sistem tarafından
hazırlanması için,
 Ayrıca vergi dairesi inceleme raporlarından indirimler ve hesaplamalar raporlarını
sistemden otomatik olarak alabilmek için,
Muhasebe Modülü --- > Hesap Planı İşlemleri --- > Hesap Planı Cari Tanımlama
alanına gidilir.
22
Hesap Planı Cari Tanımlama
•
Şimdi bu ekranın ayarlamalarıyla ilgili kısa uygulamalar yapacağız. Gerçekten
oldukça basit bir ekran. Bu ekran ile ilgili Örnek Soru;
•
MAL ALIŞI
•
İşletme, … firmasından … tarihinde veresiye olarak % 18 KDV dahil 1.180 TL’ye
yağlı fındık satın almıştır. (Açık Alış Faturası=Mahsup Fişi) Muhasebe kayıtlarını
gerçekleştiriniz.
Madde No
Açıklama
153.01.0018 Ticari Mal Stokları
191.01.0018 %8 Bu Döneme Ait İnd. KDV
320.01 Yurt İçi Satıcılara Borçlar
Borç
Alacak
1.000.180.1.180.23
Hesap Planı Cari Tanımlama
•
Karşımıza yine, hesap planı listesindeki gibi gruplamalar geliyor.
•
Burada amacımız, KDV işlemlerinin otomatik olarak fiş içerisinde veri girişi
yaparken, F3, F4 gibi klavye kısayol tuşlarıyla ve Toplu Kayıt Ekranı ile
yapılabilmesini sağlayabilmektir.
•
Muhasebe Modülü – Hesap Planı İşlemleri – Hesap Planı Cari Tanımlama
•
Bunun için 153.01.0018 kodlu (Matrah hesap) alt hesabıma gidiyorum. Çift
tıklıyorum.
•
Karşıma gelen Cari Hesap Tanımlama kutusunda KDV Hesap Kodu (191.01.0018) ve
Cari Hesap Kodu (320.01) alanları ile KDV Oranı (% 18) alanı doldurulur. Kaydet
butonuna tıklanır. Kutu kapatılır.
24
25
26
27
Fiş Girişi KDV Ayırma İşlemi
•
Normal kayıt ekranında bir fiş girişi uygulaması yapacağız. Boş olan satırdaki
hesap kodu alanına bir alış faturası girelim: 153.01.0008 hesap kodunu
kullanıyorum.
•
Enter butonuna tıkladığım zaman, program Hesap Adı’nı kendisi otomatik olarak
yazıyor. Bir evrak numarası girelim: 01. Evrak tarihi alanını dolduralım. Açıklama
Ekranı’na daha önce girmiş olduğumuz Fiş Açıklamalarını Kopyala alanından CTRL
+ 1,2,3,4 gibi klavye kısa yol tuşları ile çağırabiliyoruz. Ya da açıklamayı seçip
Kopyala seçeneği ile çağırabiliyoruz. (Bu aşamada ALT + 4 klavye Kısayol tuşu
kullanılarak Evrak No, Evrak Tarihi, ve Açıklama alanları otomatik olarak
kopyalanabilir.)
28
Fiş Girişi KDV Ayırma İşlemi
•
1 Nolu Fatura ile açıklamasını kullanalım. Enter’e tıklayalım. Borç alanına 1.000 TL
yazalım. Borç alanından %8’lik KDV’sini hesaplamak istiyorsak, burada ALT + Z
klavye Kısayol tuşunu kullanabiliriz. Sağ taraftaki KDV İşlemleri alanında %8’lik
KDV seçili bir şekildedir. Bu KDV miktarını aktaracağımız hesap kodu, hemen alt
kısmındadır. ALT + X klavye Kısayol tuşuna tıkladığımızda, program kendisi
otomatik olarak hesaplanmış olan KDV’yi bir alt satıra ekler. Bu aşamada ALT + C
klavye Kısayol tuşunu kullanırsak, program hemen bir satır açar. Sağ alanda
bulunan Kasa kodu ile kapatma işlemini gerçekleştirir.
29
Fiş Girişi KDV Ayırma İşlemi
•
Eğer, Kasa kodu ile kapatmayacaksak, en alt satır silinir. ALT + E klavye Kısayol
tuşunu ve ya en sağdaki + tuşuna tıklarız ve Yeni bir satır açarız. Hesap Kodu
alanına 320.01.0008 yazalım. Hesap Adı, Yurt İçi Satıcılara Borçlar otomatik olarak
gelir. Evrak No, Evrak Tarihi ve Açıklama aynı olduğu için ALT + 4 klavye Kısayol
tuşunu tıklarız.
•
ALT + H klavye Kısayol tuşuna tıkladığımızda, program Satır Bakiyesi’ni (1.000 TL)
otomatik olarak Alacak alanına getirir. Ya da sağ tarafta bulunan Fişi Kapat
butonuna da tıklayabiliriz.
30
31
32
33
34
Hesap Planından Fişe Gitmek
•
Muhasebe Modülü – Hesap Planı İşlemleri – Hesap Planı Listesi
•
Karşımıza gelen parametre alanında, tarih aralığı belirtebiliyoruz. Fiş numarası
aralığı belirtebiliyoruz.
•
Fiş tipine göre listeleme yaptırabiliriz.
35
36
37
Hesap Planından Fişe Gitmek
•
Ancak bunları boş bıraktığımız zaman, bu hesap kodunun kullanıldığı bütün fişleri
program bize listeleyecektir.
•
Liste butonuna tıkladığımız zaman, ekranda bir liste karşıma geliyor.
38
39
Hesap Planından Fişe Gitmek
•
Burada hangi kayda gitmek istiyorsak, onun üzerine 2 kez tıklamak yeterli
olacaktır. Program doğrudan bizi, o fişin içerisine götürecektir.
40
41
42
Fişlerde Hesap Kodu Değişikliği
•
Fişlerde hesap kodu değişikliği yapabilmek için, Muhasebe modülü --- > Hesap
Planı İşlemleri --- > Fişlerde Hesap Kodu Değişikliği alanına gidiyoruz.
•
Luca programı burada bize Eski Hesap ve Yeni Hesap olarak iki tane hesap planı
soruyor.
•
Değiştirilmesini istediğimiz yani fişlerde şu an kullandığımız hesap kodunu Eski
Hesap alanına yazıyoruz.
43
44
Fişlerde Hesap Kodu Değişikliği
•
Enter tuşuna tıklayıp seçiyorum.
•
Ve bir alt hesap kodu alanına iniyorum.
•
Ve bunu 153.02 yapmak istiyorum.
•
Yevmiye kayıtlarında 153.01 olarak kaydettiğim hesap kodunu 153.02 olarak
değiştireceğim.
•
Yine Luca programı bize bir değişiklik yapma imkanı sunuyor.
•
Belirli bir tarih aralığındaki fişlerde sadece bu değişikliği de yaptırabiliriz.
•
Burada Fişlerdeki Hesapları Değiştir kutucuğunu işaretleyip Kaydet butonuna
tıklıyoruz.
45
46
Fişlerde Hesap Kodu Değişikliği
•
Bu ekrandaki diğer özellik ise, Fişlerdeki Cari Hesapları Değiştir.
•
Şimdi burada, programın bize Ba, Bs formunu hazırlayabilmesi için kutucuklara
yazdığımız cari hesaplar arasında da değişiklik yapabiliriz.
•
Bu kez burada Fişlerdeki Cari Hesapları Değiştir kutucuğunu işaretliyoruz.
•
Kaydet butonuna tıkladığımızda program yevmiye kayıtlarını değil de, Ba-Bs
kutuları içerinde yazmış olduğumuz 120.01 yerine 120.02’yi yazacaktır.
47
48
Tahsil ve Tediye Fiş Giriş Ekranları
•
Bu örneğimizde, Tahsil ve Tediye fişlerindeki Fiş Kapatma işlemini uygulayacağız.
•
Örnek;
•
% 8 KDV dahil 1.080 TL’ye peşin mal sattık. Fiş girişini gerçekleştiriniz.
Madde No
Açıklama
1
…………….. Tarih ……………….
100.01.0001 Merkez TL Kasası
600.01.0008 %8 KDV’li Yurtiçi Satışlar
391.01.0008 %8 Oranlı Satışlar Üzerinden Hesaplanan KDV
Borç
Alacak
1.080.1.000.80.-
49
Tahsil ve Tediye Fiş Giriş Ekranları
•
Öncelikle; Cari Hesap Tanımlama ile hesapları eşleştirmeliyiz.
•
Muhasebe Modülü – Hesap Planı İşlemleri – Hesap Planı Cari Tanımlama
•
Matrah Hesap: 600.01.0008 üzerinden eşleştirme gerçekleştirilir.
•
KDV Hesap Kodu: 391.01.0008
•
Cari Hesap Kodu: 120.01 (Yurtiçi Alıcılar) *Dikkat: Aslında Kasa Hesabı ile kapatma
işlemi var. Biz, satışı gerçekleştirdiğimiz şirketi cari hesap (müşteri) olarak seçtik.
•
KDV Oran: 8
50
51
52
53
54
Tahsil Fiş Giriş Ekranı
•
Şimdi Tahsil Fiş girişini gerçekleştirelim.
•
Muhasebe Modülü – Fiş İşlemleri – Fiş Girişi
•
Fiş Tipi: Tahsil seçilir. Ekranın sağ alt köşesindeki kaydet butonuna bastım. Fiş
karşıma geldi (Fiş Detayı Ekranı).
•
KDV İşlemleri (%8 olarak değiştirilir: KDV:%8, 191.01.0008 ve 391.01.0008)
•
Hesap Kodu:600.01.0008. Enter
•
Evrak numarası 01, Enter – Evrak Tarihi Enter, Açıklama Enter, Alacak alanına 1080
Enter.
55
56
57
58
59
Tahsil Fiş Giriş Ekranı
•
KDV Ayırma İşlemi
•
İmleç Alacak alanında iken,
•
Eğer Mahsup Fiş Bilgileri kutusu çıkarsa Tamam tıklayınız. Çıkmazsa devam ediniz.
•
ALT + Z klavye kısayol tuşuna tıklayalım.
•
Alacak: 1.000.-
•
ALT + X klavye kısayol tuşuna tıklayalım.
•
İkinci satır KDV hesap kodu olarak açıldı.
•
ALT + C klavye kısayol tuşuna tıklarsak, Kasa hesabı ile kapattı.
KDV İşlemleri (Tutar: 80.-)
60
61
62
63
64
65
Download

İndir - KTÜ-BMYO-Beşikdüzü Meslek Yüksekokulu