ÖĞRENCĠ BĠLGĠ SĠSTEMĠ
KULLANIM KILAVUZU
Tüm öğrencilerimizin Öğrenci Bilgi Sistemine https://my.mevlana.edu.tr/ sayfasından giriş
yapabilmesi için gereken “Öğrenci No” öğrenci numaraları (örnek: 02011001), “Şifre” kayıtlarda
kendilerine verilen şifrelerdir. Verilen bu şifreleri ilk girişte kendiniz değiştirebilirsiniz. Giriş
yapamayan veya şifresini unutan öğrenciler ÖİDB’dan yeni şifre alabilirler.
“Öğrenci No” ve “Şifre” bilgilerini giren öğrencilerimizin takip edeceği yol aşağıda
resimli ve örnekli bir şekilde anlatılmıştır. Aldığınız ders veya bilgilerinizde eksik ya da yanlış
varsa [email protected] adresine sorunu açık ve anlaşılır bir şekilde yazmanız gerekmektedir.
Geneli ilgilendiren düzeltmeler veya yeni uygulamalar tüm öğrencilerimizin üniversite emaillerine bildirilecektir.
1. GĠRĠġ
2. ĠLETĠġĠM BĠLGĠLERĠ
Buradaki iletişim bilgilerinin doğru girilmesi öğrencilerimizin menfaatine olacaktır.
Üniversitemiz Öğrenci İşleri, SKS veya Öğretim Elemanları buradaki bilgiler yardımıyla size
ulaşacaktır.
1
Buradaki e-mail adresinizi sisteme doğru kaydettiyseniz. Giriş şifrenizi unuttuğunuz zaman
ÖİDB’na gitmeden e-mailinize yeni şifre alabilirsiniz. Bunun için,
Sarı renk ile çizili alana tıklamanız gerekmektedir. Açılan sayfada,
Öğrenci numaranızı ve sisteme daha önce girdiğiniz e-mail adresinizi yazıp gönder
dediğinizde, e-mail adresinize yeni şifreniz gelecektir.
2
3. ANA SAYFA
Ana sayfada öğrencilerin temel bilgileri bulunmaktadır. Öğretim elemanlarının öğrencilere
mesajları sol alt tarafta, öğrencinin o yarıyıl seçtiği dersler ise sağ alt tarafta bulunmaktadır.
Burada bulunan derslerin üzerine tıklandığında o ders hakkındaki tüm bilgiler karşımıza gelir.
Kredisi, öğretim elemanı, dersi alan öğrencilerin listesi ve o dersin haftalık programı… sadece bir
dersinizin hangi saat olduğuna bakmak için buradaki dersin üstüne tıklamanız yeterli olacaktır.
4. “AKADEMĠK” BAġLIĞI
Sol tarafta bulunan Menü hakkında ön bilgilendirme sayfasıdır. Özellikle ders seçim
günlerinde buradaki hatırlatma ve uyarıları dikkatli okumak gerekmektedir.
3
Yukarıdaki resimde, öğrencilerimizin müfredatlarındaki dersleri alabilmeleri için gereken
menü bulunmaktadır.
Bu menüde o yarıyıl almanız gereken tüm dersler kolayca görünür. Özellikle Ders ekleme
günlerinde bu alan kullanılmaktadır. Bu nedenle bu menüyü öğrencilerimizin dikkatlice
incelemeleri ve yönetmeliğimizdeki bilgiler doğrultusunda hata yapmamaları gerekmektedir.
A) Müfredat: Üniversitemizin Meslek Yüksekokulu öğrencileri için 4, Lisans ve
Yüksekokul öğrencileri için 8, Tıp Fakültesi öğrencileri için 12 yarıyılda alacakları dersleri
gösteren tablodur.
Yukarıdaki resimde üst tarafta bulunan renklerle alakalı bilgilendirme alanına dikkat
edilmesi gerekmektedir.
4
B) Almam Gerekli Olan Dersler: Sadece ders ekleme günlerinde aktif olur. Diğer
zamanlarda bu link görünmez. Öğrencilerimizin yarıyıl başlangıcında öncelikle alması gereken
dersleri kolayca görmesini sağlar. Burada, öncelikle başarısız olduğu ana dersleri, alamadığı alt
yarıyıllara ait ana dersleri, bulunduğu döneme ait ana dersleri ile alan içi ve dışı seçmeli derslerin
linki vardır.
C) Seçtiğim Dersler: Öğrencinin seçmiş olduğu derslerin listesi ve son onay kısmıdır.
Öğrencinin ders kaydı onaylandıktan sonra öğrenciler tarafından alınan derslerde herhangi bir
değişiklik yapılamaz. Değişiklik ve düzeltmeler sadece danışman öğretim elemanları tarafından
yapılabilmektedir.
5
D) Bölüm Dersleri: Öğrenci, alan dışı seçmeli dersleri seçerken, diğer bölümlerdeki
derslerin genel tanımını, haftalık programını, o dersi alan öğrencileri ve kendi bölümü için açılan
kontenjan miktarını öğrenebilmeleri için kullanılır.
Burada “Bilgi” başlığı altında “DETAY” tıklandığında aşağıdaki gibi bir sayfa gelir.
6
E) Not Hesaplama: Öğrencinin, aldığı tüm dersleri ve daha önce aldığı notları gösterir.
Özellikle başarısız derslerin tekrar alınması veya yeni seçilen derslerden tahmini alabileceği notu
yazması halinde genel not ortalamasının kaç olabileceğini görür.
En üstte Regular başlığı ile verilen alan gerçek genel not ortalamamızdır. Not hesaplama
alanındaki işlemlerimizle değişmez.
Ancak, değiştirilen notlar veya eklenilen dersler “Hesaplanan Durum” başlığı altında GNO
(Genel Not Ortalaması) bilgisini değiştirir. Tüm tahmini not değişikliklerimizden sonra
ulaşacağımız GNO burada yazar.
Sayfanın en altında, aşağıdaki resimde verilen örnekte yazan alamadığınız dersi aldığınızda
veya almayı düşündüğünüz yeni bir dersi eklediğinizde ortalamanızın kaç olacağını görebilirsiniz.
Ekle tuşunu tıkladığınızda eklemek istediğiniz dersi alınan dersler tablonuza eklemez,
sadece “Hesaplama Sonucu” başlığı altında “Hesaplanan Ders Adedi:” rakamı artar ve yine bu
satırın sonundaki Genel Not Ortalamanız (GNO) değişir ve aşağıdaki gibi bir uyarı verir.
Kırmızı renkteki Hesaplanan Ders Adedinin ve GNO notunuzun değiştiğini göreceksiniz.
7
F) Devamsızlık: Öğrencinin, içinde bulunduğu yarıyılda aldığı derslerden, dersi veren
öğretim elemanı tarafından sisteme girilen Devamsızlık bilgileridir.
Toplam Ders: En sağda bulunan “Son Ders Tarihine” kadar O dersin kaç dakika verildiği,
Derse Katılım: Öğrencinin O derse kaç dakika katıldığı,
Teorik: Öğrencinin Teorik derslere katılım yüzdesini verir. Parantez içindeki ilk rakam
öğrencinin kaç dakika katıldığı, ikinci rakam ise o dersin kaç dakika teorik verildiğini gösterir.
Lab.: Öğrencinin verilen dersteki Laboratuvar derslerine katılım yüzdesini verir. Parantez
içindeki ilk rakam öğrencinin kaç dakika katıldığı, ikinci rakam ise o dersin kaç dakika
Laboratuvarda verildiğini gösterir.
Uygulama: Öğrencinin verilen dersteki Uygulama derslerine katılım yüzdesini verir.
Parantez içindeki ilk rakam öğrencinin kaç dakika katıldığı, ikinci rakam ise o dersin kaç dakika
Uygulama olarak verildiğini gösterir.
İlk resimdeki ders adlarının tıklanması ile yukarıdaki resim karşımıza çıkar ve hangi gün
hangi derse kaç dakika katılıp katılmadığımızı görebiliriz.
8
G) Yeni Notlar: Öğrencinin, içinde bulunduğu yarıyılda aldığı derslerden, dersi veren
öğretim elemanı tarafından sisteme girilen Ödev, Vize ve Final gibi notlar bulunmaktadır.
İçinde bulunduğunuz yarıyılda, aldığınız derslerin 100 üzerinden not karşılığının ve o
notun yine 100 üzerinden sonuca etki oranını görebildiğiniz alandır.
H) Yarıyıl Sonu Notları: Öğrencinin, içinde bulunduğu yarıyılda aldığı derslerden,
yarıyılın sonunda dersi veren öğretim elemanı tarafından sisteme girilen harf notudur.
Yarıyılın sonunda aldığınız derslerin harf notu olarak verildiği yerdir. Yukarıdaki
örneğimizdeki gibi “Not Finalized” yazıyorsa, henüz dersi veren öğretim elemanı tarafından
sisteme girilmesi tamamlanmamış demektir.
9
5. “KĠġĠSEL BĠLGĠLER” BAġLIĞI
Bu başlık altındaki tüm bilgilerin doğru olması gerekmektedir. Yanlış bilgilerinizi
ÖİDB’na gelerek düzelttirebilirsiniz.
Sadece bu başlık altında işlem yapılabilen “Ayarlarım” başlığı sol menüde bulunmaktadır.
Kişisel
Bilgiler
başlığından
Ayarlarım
my.mevlana.edu.tr kullanım dilini veya sizinle
değiştirebilirsiniz.
sayfasına
girdiğimizde
“Şifrenizi,
irtibat kurulacak e-posta adresinizi
Daha önce “İletişim Bilgileri” başlığı altında bahsedilen yeni şifre alma işleminde
yukarıdaki irtibat e-mailiniz geçerlidir.
10
6. “YARDIM” / “ĠLETĠġĠM” / “YAZICIYA GÖNDER” BAġLIKLARI
Hem üst menüde hem en alt menüde bulunan bu başlık tıklandığında my.mevlana.edu.tr ile
ilgili bazı bilgiler veya sistem hakkında görüşleriniz için bilgi işlemin irtibat e-maili
bulunmaktadır.
Akademik veya Kişisel bilgilerinizle ilgili sorularınız için hem sol menüde hem de alt
menüde bulunan “İletişim” başlığını kullanabilirsiniz.
Bu forma yazdığınız sorular [email protected] adresine gitmektedir. Ancak, daha
büyük, daha uzun veya ek belgeli e-mail göndermek isterseniz, üniversitemiz tarafından
öğrencilere verilen, 25 GB kotası bulunan ve öğrenci numarası ile başlayan kendi e-maillerinizle
[email protected] e-mailine sorunuzu gönderebilirsiniz.
Eğer Müfredat, Seçtiğim Dersler, Transkript, Haftalık Ders Programı, Devamsızlık vb.
sayfalar açıkken aşağıda resmi bulunan link tıklanırsa o sayfanın çıktısı alınabilir. Eğer bu link
görünmüyorsa çıktı alınamayan bir sayfa demektir.
11
Download

Bilgi Sistemi Kullanım Kılavuzu