*SARUS KLİNİK PORTAL EĞİTİM DÖKÜMANI*

Kullanıcı adı ve şifremizi yazıp ‘’ Giriş Yap’’ butonuna tıklayıp programa giriş yapıyoruz.

1- Kişisel bilgilerinizi görebileceğiniz alandır.
Burada; İzin, Nöbet, Ek ödeme ve Bordro ile ilgili kişisel bilgilerinize ulaşacaksınız.


2- Hastane içinde yapılan duyuruları bu alandan takip edebilirsin.
3- Poliklinik butonuna tıklayıp hasta takip ekranına geçiş yapıyoruz.

1- Hasta takip ekranı açıldıktan sonra ‘’Seçiniz’’ alanından. Görev yapılacak poliklinik
seçilecek.


2- ‘’Bugün’’ check box ı kaldırılır ise ekrana açılan tarih seçiminden geriye yönelik te poliklinik
hastalarını ekranda listeleyebilirsiniz.
3- Seçim yapmış olduğumuz poliklinikteki hastalar burada listelenecektir.

Hastayı seçmek için listeden hastanın üzerine sağ tık yapıp seçeneklerden birini seçiyoruz;
Görüntüle; Seçilen hastayı direk ekranda açar.
LCD’den çağır; Hastayı sadece Kapı önü LCD lerinde isminin yanmasını sağlar.
Çağır ve Görüntüle: Hastayı hem ekrana yükleyip hem de LCD den çağırır.
Ayrıcalıklı çağır: Bu seçenek işaretlendiğinde aşağıda açılacak olan ekrana hastayı ne için ayrıcalıklı
çağıracağımızı yazıyoruz. Ve bu bilgi hasta ismi ile birlikte Kapı önü LCD de çağırıyor.
Takibime al: Hastayı takibinize alıp. Ayrı bir listede görmenizi sağlar.
Takibimden çıkart: Takibe alınan bir hastayı mevcut listeden çıkarmak için kullanılır.
Renk bilgisi: Kabullerin üzerinde yapılan renklendirmeleri açıklar.
1. Hastayı ekrana çağırdıktan sonra veri girişine başlamak için. İlk önce düzenle butonuna tıklıyoruz.
Ekran aktif olduktan sonra;
2. Tanı ekle: Ekranda yüklü olan hastanın tanısını bu alandan giriyoruz. Buradaki alana istersek tanının
ICD-10 kodunu giriyoruz. İstersek Tanının içerisinde geçen kelimelerden bir veya bir kaçını yazıyoruz.
(Örn: I10, Z00.0, R51 yada tansiyon, Genel tıbbi muayene, Baş ağrısı v.b.)
3. Hastamıza daha sonradan bizim ve diğer branşlardaki hekimlerimizin görebileceği bir notumuz var
ise bu alandan yazıyoruz.
4. Hastanın üzerine hizmet girişini buradan yapıyoruz. Buraya aynı tanıda olduğu gibi isterseniz
hizmetin SUT kodunu yada içinde geçen kelimelerden bir yada bir kaçını yazıp arama yapabilirsiniz.
(Örn: Yara pansumanı yada 530.580)
5. Hastamıza laboratuar istemini buradan yapıyoruz bu butona tıkladığımız zaman ekrana açılan istem
panelinden işlemleri seçiyoruz.
Açılan bu ekranda sol tarafta laboratuar isimleri bu laboratuarlara tıkladığımızda da sağ tarafta
istem yapılacak testler gruplu bir şekilde listelenecektir. Testlerin üzerine birer kere tıklayıp. Seçme
işlemini tamamlıyoruz. En son bütün seçme işlemleri bittikten sonra sol üst taraftaki işlem ekle
butonundan istenilen testleri hasta kartının üzerine aktarıyoruz.
6. En son bütün işlemler bitince kaydet butonuna basıp girdiğimiz verileri kaydediyoruz.
Muayene sonrası işlemleri için sağ tarafta bulunan yardımcı ekranları açıyoruz. Bu ekrandan hastaya
e-reçete yada iş göremezlik yazılması veya tahlil sonuçlarının görülmesi gibi işlemleri yapıyoruz.
Bu yardımcı ekranlardaki butonların açıklamaları aşağıdaki gibidir;
Hastaya reçete yazarken kullanacağımız buton. Buraya tıkladığımızda
aşağıdaki gibi ekran açılacaktır.
1. Eğer yazdığımız ilaçları poliklinikten girdiğimiz tanı karşılamıyor ise buradan tanı ekleme işlemini
yapabiliriz.
2. Hastaya yazılacak olan ilaç seçimini buradan yapıyoruz.
3. Girilen ilaçların doz bilgilerini birden fazla yöntem ile belirleyebiliriz. Birincisi ilk önce ilacı seçim
daha sonra bu alandan istediğimiz doz bilgisini seçebiliriz.
4. Bu alandan hastanın kaç kutu ilaç alacağını belirliyoruz.
Doz bilgilerini manuel olarak ta düzenleyebilirsiniz;İ
5. Periyot alanından; ilacın kullanım sıklığını
6. Doz alanından da her periyotta kullanılacak olan miktarı belirtebilirsiniz.
7. Açıklama alanına yazdığınız veriler ise eczane tarafından görülecektir.
SGK lı hastalara iş göremezlik raporu için bu butonu kullanıyoruz.



Yeni rapor: Hastaya ilk defa rapor verilirken kullanılacaktır.
Mevcut rapor: Hastanın devam eden bir kontrol raporu var ise bunun üzerine rapor yazmak için
kullanılacaktır.
Günlük rapor listele: Hastaya verilmiş olan bütün iş göremezlik raporlarının görüleceği yerdir.
Yeni rapor butonuna tıklayıp hastamıza rapor yazmaya başlıyoruz;
Ekrandaki alanları dolduruyoruz ve devam diyoruz.
Bir sonraki ekranda sadece rapor başlama tarihini giriyoruz ve kaydet deyip raporu tamamlıyoruz.
Hastanın arşiv bilgilerini gösterir
Hastaya diğer hastanelerden yazılıp medulaya gönderilen raporları gösterir.
Hastanın faturasının kesilmesinin engellenmesi gereken bir durum var ise bu
butonu kullanıyoruz.
Kadın doğum hastalarında gebe takibi oluşturmak için kullanılır.
Acil kabullerinde hastanın geliş sebebini değiştirmek için kullanılır.
Hastalara görme keskinliği muayenesinin yapılıp yapılmadığını ve yapıldı ise
muayene sonucunun girileceği ekranı açar.
Hastaların muayeneye gelmediğini belirtmek için kullanılır.
Hastaya poliklinik üzerinden eritrosit süspansiyon v.b. kan ürünlerinin istemini
sağlar.
Polikliniğe gelen konsültasyon hastasına barkod basımı için kullanılır.
Kapı önü hasta LCD’lerinin açılıp kapatılmasını sağlar.
Hastanın servise yatışı verilirken kullanılır.
Hastaya 90 gün boyunca yandal branşlardan başka hastaneden de randevu
alabilmesini sağlar.
Hastaların laboratuar ve radyoloji işlemlerinin sonuçlarını buradan bakabiliyoruz;
Tahlil barkodu: Hastaya istenmiş olan laboratuar işlemlerinin barkodlarının çıktısını almak için kullanıyoruz.
Tahlil sonuçları: Laboratuar işlemlerinin sonuçlarına buradan bakıyoruz. (Hastanın üzerindeki tüm branşlardan
istenen işlemlerin sonuçları)
Tetkik barkodu: Radyoloji işlemlerinin barkotlarının çıktısını almak için kullanıyoruz.
Tetkik sonuçları: Radyoloji işlemlerinin sonuçlarını buradan bakıyoruz (Hastanın üzerindeki tüm branşlardan istenen
radyoloji işlemlerinin sonuçları)
Tüm tahlil sonuçları: Hastanın o güne kadar çalışılmış olan bütün laboratuar istemleri bir listede ekrana getirilir. Bu
listeden istenilen testler seçilir ve o güne kadar o testlerin sonuçlarını tarih tarih sonuçları ekrana gelir.
Gönder: Hastayı konsültasyona gönderirken kullanacağımız butondur. Açılan ekranda birim seçimi yapıp
konsültasyon notumuzu yazıp kaydediyoruz.
Rapor: Hastanın gönderildiği birimdeki konsültasyon notunu buradan görüyoruz.
Sonuç yaz: Başka bir birimden bize konsültasyon hastası geldi ise buradan cevap yazıyoruz. Durumunu ‘’takipte’’den
‘’Bitirildi’’ ye çekip kaydediyoruz.
Download

Klinik Portal Poliklinik