ODANIN GÜNDEMİ
Değerli Meslektaşlarım,
Yeni bir sayımızla daha sizlerle birlikteyiz.
Bugünlerde yaşamakta olduğumuz gelişmeler, mesleğimizin hem ne kadar önemli olduğunu
hem de ne kadar fedakarlık ve özen gerektiren bir meslek olduğunu hepimize bir kez daha
göstermiştir. Bir serbest meslek faaliyeti olmasına rağmen, özünde kamu hizmeti vasfı ağır
basan mesleğimizi yürüten siz değerli meslektaşlarımızın; çalışmalarınızda da bu vasfı esas
aldığınızı, ulaştığımız sonuçlar bizlere ve tüm kamuoyuna göstermektedir. Bugün “Yeminli
Mali Müşavirlik” mesleği, herkes tarafından övgüyle bahsedilen ve aranılan bir güven ve
itibar mesleği haline gelmişse, elbette ki bunda en büyük katkı, gösterdikleri fedakarlık ve
özenli çalışmaları nedeniyle meslek mensuplarına aittir. Bu vesileyle mesleğimizin bugünkü
seviyeye ulaşmasında katkıda bulanan herkese bir kez daha şükranlarımızı sunuyoruz.
Ancak ulaştığımız bu seviye; bizlere durup da bunun tadını çıkarma ve keyfini sürme
konusunda maalesef imkan da vermemektedir. Çünkü en azından mevcut seviyeyi
koruyabilmek için bile kendimizi her gün daha ileri gitme konusunda zorlamak
durumundayız. Yani geriye bakıp, yaptıklarımızın tadını çıkaracak zamanımız olmuyor. Geriye
ancak ileride yapacağımız güzel işlere ışık tutması açısından bakabiliyoruz. Yukarıda da ifade
ettiğimiz üzere zaten gelişmeler de bizim geriye bakmamıza fırsat vermemekte.
Bugünler; zaten mesaimizin önemli bir kısmını alan ve bu yönüyle asli işimiz haline gelen
vergi uygulamaları konusundaki iş ve işlemlerin yoğun olduğu günler. Bir taraftan yıllardır
yaptığımız gibi vergi uygulamaları konusundaki iş ve işlemleri en iyi şekilde sonuçlandırmaya
çalışırken, diğer taraftan da başka mevzuatların mesleğimize yüklediği ya da meslek etik ve
sorumluluğu gereği üstlenmek zorunda kaldığımız iş ve işlemleri yerine getirmeye çalışıyoruz.
Özellikle yeni Türk Ticaret Kanunu ve çalışma hayatına ilişkin mevzuatın getirdiği yenilik ve
yeni uygulamalar, bizlere yeni yükümlülük ve sorumluluklar getirmektedir. Bu
sorumluluklarımızın başında da; muhatap olduğumuz kesimlerin bilgilendirilmesi, eğitilmesi
ve bu sürece uyum sağlayarak yapacakları hataların asgariye indirilmesi konusunda
yapacağımız çalışmalar gelmektedir.
Bu şekilde hem mesleğimizi ve hem de muhatap olduğumuz kesimleri ilgilendiren gelişmeler,
Platformumuzun da sürekli gündeminde olan konulardır. Bu konular Platformumuzda en ince
ayrıntılarına kadar tartışılmakta; mevcut ya da çıkabilecek sorunlar değerlendirilerek en
doğru çözüm yolu araştırılıp sizlere de sunulmaktadır. Aşağıda da ifade dileceği üzere, bu
sayımızda da bu konuda yapılan çalışmalardan örnekler bulabileceksiniz.
Değerli Meslektaşlarım,
Hayat, her şeye rağmen acı tatlı olay ve gelişmelerle devam ediyor. Platformumuzu
hazırlayan “Oda Danışmanları” ekibinde bulunan değerli meslektaşımız Sayın Ömer ARPACI’yı
maalesef geçtiğimiz günlerde kaybettik ve üzülerek de olsa ismini söz konusu listeden
çıkarmak zorunda kaldık. Bu vesileyle kendisine bir kez daha Tanrıdan rahmet diliyor,
mesleğimize ve Platformumuza yaptığı katkılar nedeniyle şükranlarımızı sunuyoruz.
Bu sayımızda da sizlere özellikli raporlar sunacağız.
“Verginin Yasallığı” ilkesi, hem Devletin vergi alma hak ve yetkisini kullanmasını hem de
Devletin karşısında mükelleflerin hak ve yetkilerinin korunmasını güvence altına alan bir
ilkedir ve bu özelliğinden dolayı Anayasamızda da yer almaktadır. “Tarh Zamanaşımı
Dolduktan Sonra Defter Belge İbrazı İstenmesi Şeklindeki Uygulamanın Değerlendirilmesi”
konulu raporumuz; uygulamada da söz konusu ilkenin önemini vurgulayan ve bu konuda
mevcut olan yanlış bir uygulamayı değerlendirmekte ve sizlerin bilgisine sunmaktadır.
“Site, Apartman Veya İş Hanlarında Faaliyette Bulunan İş Yerleri Tarafından Ödenen Ortak
Giderlerden Kaynaklanan KDV İndirimi” konusundaki raporumuz, meslek mensubu olarak
faaliyette bulunurken bizlerin de sıklıkla karşılaştığı bir sorunu ve çözüm önerilerini gündem
getirmektedir.
“İşçi Sağlığı ve Güvenliği İle İlgili Düzenlemeler” konulu raporumuz, yukarıda bahsettiğimiz
yeni uygulamalar konusunda özel bir yeri olan ve tüm toplumu ilgilendirmesi açısından da
çok önemli bulduğumuz bir konuyu ele alarak sizlere sunmaktadır.
Mali idarenin uygulamalarından sizleri haberdar etme amacını taşıyan “Mevzuattaki
Gelişmeler” bölümünde bu ay da ilginç ve güncel özelgeler yer almaktadır.
Aylık toplantı bölümümüzde ise, KDV İadeleri konusunda hazırlanmakta olan tebliğ taslağının
tartışıldığı ve İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı Grup Müdürü Sayın Özcan AVCI, KDV ve Özel
Tüketim Vergileri Müdürü Sayın Halil TEKİN ve meslektaşımız YMM Hüseyin Fevzi SALTIK’ın
konuşmacı olarak katıldığı toplantının bant çözümlerini sizlere sunuyoruz.
Bu vesileyle şahsım ve yönetim kurulu üyeleri adına hepinize saygılar sunuyor, mutluluk ve
başarılar diliyorum.
Sezai ONARAL
Başkan
Download

ODANIN GÜNDEMİ Değerli Meslektaşlarım, Yeni