ODANIN GÜNDEMİ
Değerli Meslektaşlarım,
Yoğun geçen bir sezonun ardından tatil rehavetini hissetmeye başladığımız bu günlerde
yeni bir sayımızla daha sizlerle birlikteyiz.
İçinde bulunduğumuz dönem, bizler açısından tabiri caizse bir yıllık emeklerimizin
sonucunu alacağımız bir dönem yani hasat dönemi gibidir. Yaklaşık 20 yıl önce uygulamaya
başlayan ve siz değerli meslektaşlarımıza olan güvenin en önemli simgelerinden olan tam
tasdik raporlarının düzenlenmesi ile bu dönemdeki en önemli görevimizi de tamamlamış
olacağız. Ondan sonra da fazlasıyla hak ettiğimiz bir dinlenme dönemine geçeceğiz. Biraz
dinlendikten sonra hepimiz yeni hasat dönemleri için çalışmaya devam edeceğiz. Yeni
dönemlerin de geçmiş dönemlerde olduğu gibi başarılı ve olumlu geçen bir dönem
olacağından şüphemiz bulunmamaktadır.
Değerli Meslektaşlarım,
Bu sayımızla birlikte Platform Ekibimiz de çalışmalarına bir süre ara verecektir.
Odamızda devam eden tadilat çalışmaları nedeniyle bir süredir Odamız dışındaki mekanlarda
çalışmalarına devam eden Platform Ekibinin de bu dinlenmeyi hak ettiğini düşünüyoruz.
İçinde bulunduğumuz dönem nedeniyle çok kapsamlı olmasa da bu sayımızda da yine
özellikli olduğunu düşündüğümüz raporlarımızı sunacağız.
“Vergi Cezalarında Tekerrür Uygulaması ve Bu Konudaki Sorunlar” başlıklı raporumuz,
Vergi Usul Kanununda yer alan ancak uygulamada farklı değerlendirmelere yol açan
“tekerrür” müessesesini, konuya ilişkin Anayasa mahkemesi kararları doğrultusunda ele
alarak hem sorunları belirlemekte ve hem de çözüm önerileri gündeme getirmektedir.
“Türkiye’de Yerleşik Olmayan Kişilere Verilen Hizmetler Nedeniyle Vergi İndirimi
Uygulaması” başlıklı raporumuz, Ülkemizde hizmet sektörünün teşvik edilmesi ve bu sektör
içinde payımızın arttırılmasına yönelik olarak Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunlarında
yapılan düzenlemeleri ele almakta ve konuya ilişkin sorunları gündeme getirerek uygulamayı
tanıtma amacını taşımaktadır.
Mali idarenin uygulamalarından sizleri haberdar etme amacını taşıyan “Mevzuattaki
Gelişmeler” bölümünde bu ay da ilginç konularla ilgili güncel özelgeler yer almaktadır.
Aylık toplantı bölümümüzde ise, İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı’nın ev sahipliğinde
anılan Başkanlığın toplantı salonunda yapılan ve İstanbul Vergi Dairesi Başkanı Sayın Bekir
BAYRAKTAR’ın açılış konuşmasını yaptığı, KDV Grup Müdürü Sayın Hakkı SAYAN,
KDV-ÖTV ve Anlaşmalar Müdürü Sayın Kamil KOÇ, Müdür Yardımcısı Sayın Mehmet Ali
DANIŞMAN ve meslektaşımız YMM Sayın Hüseyin Fevzi SALTIK’ın konuşmacı olarak
katıldıkları “Yeni Düzenlemeler Işığında KDV Uygulamaları ve Yaşanan Sorunlar” başlıklı
toplantının bant çözümlerini sizlere sunuyoruz.
Bu vesileyle, gelecek sayılarımızda buluşabilmek dileğiyle şahsım ve yönetim kurulu
üyeleri adına hepinize saygılar sunuyorum.
Sezai ONARAL
Başkan
Download

Odanın Gündemi - İstanbul Ymmo