ODANIN GÜNDEMİ
Değerli Meslektaşlarım,
Yeni bir sayımızla daha sizlerle birlikteyiz.
Yılın sonuna yaklaştığımız bu günlerde, hem mevcut yılsonu işlemlerine çeki düzen vermek
ve hem de yeni yılda yaşanacak sorunlar ve karşılaşacağımız işlemlerin hazırlıklarını yapmak
durumundayız.
Gelişen teknolojik imkanlar ve bu imkanların daha yoğun kullanılmaya başlaması; hepinizin
bildiği gibi bizleri yakın zamanda, e-fatura, e-defter ve e-arşiv gibi çok da aşina olmadığımız
konularla karşı karşıya getirdi. Günlük rutin işlemlerin arasında bu konulara adapte olabilmek
için de yoğun bir mesai harcamamız gerekiyor. Sizlerin gündeminde olan bir konu doğal
olarak bizlerin de gündeminde olduğu için, Oda ve Platform olarak yukarıda değinilen
konulara ağırlık veren bir sayımızı ve raporlarımızı sizlere sunuyoruz.
“Elektronik Defter” konulu raporumuz, yukarıda bahsettiğimiz gibi artık hayatımızın bir
parçası haline gelen konuyla ilgili tüm gelişmeleri sizlere sunmaktadır.
“Sermayeye Eklenen KVK’ nun 5/1-e Maddesinde Sayılı Kıymetlerin Satışından Elde Edilen
İstisna Kazançların İşletmenin 5 Yıl İçinde Tasfiyesi Karşısında Vergisel Durum” başlıklı
raporumuz, uygulamada çok sık karşılaşılan ve genellikle de yanlış değerlendirmeler ve
sonuçlara konu olabilen bir olayı ele alıp, her yönüyle incelemekte ve her zaman olduğu gibi
öneriler sunmaktadır.
“Kamu Gözetim Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu Açıklamaları Doğrultusunda
Bağımsız Denetimde Esas Alınacak Olan Finansal Raporlama Çerçevesi Hakkında
Değerlendirme” başlıklı raporumuz da yine son dönemlerde oldukça yoğun bir şekilde
gündemimize gelen bir konuyla ilgili son gelişmeleri ele alarak sizlere sunmaktadır.
Mali idarenin uygulamalarından sizleri haberdar etme amacını taşıyan “Mevzuattaki
Gelişmeler” bölümünde bu ay da Mali İdarenin güncel ve özellikli konulara ilişkin görüşleri
yer almaktadır.
Aylık toplantı bölümünde ise, yukarıda da bahsettiğimiz gibi “E-Defter, E-Fatura’da Güncel
Sorunlar ve aynı konularda 2015’e Hazırlık” konusunda düzenlediğimiz ve Gelir İdaresi Eski
daire Başkanı Uğur DOĞAN ile eski şube müdürü Yalçın TERCAN’ın konuşmacı olarak
katıldıkları toplantımızın bant çözümlerini sizlere sunuyoruz.
Bu vesileyle, gelecek sayılarımızda buluşabilmek dileğiyle şahsım ve yönetim kurulu üyeleri
adına hepinize saygılar sunuyorum.
Sezai ONARAL
Başkan
Download

Odanın Gündemi - İstanbul Ymmo