LUCA BILGISAYARLI
MUHASEBE PROGRAMI
Öğr. Gör. Coşkun Aliyazıcıoğlu
KTÜ Beşikdüzü Meslek Yüksekokulu
Şubat - 2015
F Klavye Kısayol Tuşlarıyla Pratik Fiş
Girişi Uygulamaları: Ba-Bs
•
Bu fiş uygulamasında F3, F4, F5, F6, Alt + W ve Alt + Q klavye kısayol tuşlarının
uygulamasını göreceğiz. Ama bu klavye kısayol tuşlarını kullanabilmek için
Muhasebe- Hesap Planı İşlemleri- Hesap Planı Cari Tanımlama alanından matrah
hesap kodlarıyla KDV hesap kodlarını eşleştirmeyi unutmuyoruz.
•
Bir uygulama yapalım. 153.01.0001 olsun. Yüzde 1’lik matrahımı yazacağım. Evrak
numarası giriyorum. Herhangi bir evrak tarihi giriyorum. Açıklamayı CTRL + 2
diyelim. Entere tıklıyorum. Borç alanına da 1000 TL yazıyorum. Şimdi burada, bir
kez daha Entere tıkladığım zaman program otomatik olarak karşıma Cari Hesap
Kodu kutusu çıkartıyor. Mahsup Fiş Bilgileri kutusuna ben, cari hesap kodumu
yazıyorum. 320.01.0006 ürünün alındığı firma. Entere tıklayarak yine otomatik
olarak pencerenin kapanmasını sağlıyorum.
2
F Klavye Kısayol Tuşlarıyla Pratik Fiş
Girişi Uygulamaları: Ba-Bs
•
153.01.0001 Ticari Mal Stokları
1000 TL
•
KDV üzerinden(%1 İnd. KDV);
1000 TL x 0.01 = 10 TL
•
320.01.0006 Yurt İçi Satıcılara Borçlar
1010TL
•
320.01.0006 Yurt İçi Satıcılara Borçlar
1000TL
•
153.01.0001 Ticari Mal Stokları
1000 TL / 1.01 = 990,10 TL
•
KDV içinden(%1 İnd. KDV);
1000 TL – 990.10 =9,90 TL
3
4
5
F Klavye Kısayol Tuşlarıyla Pratik Fiş
Girişi Uygulamaları: Ba-Bs
•
Bu aşamada,
•
F3 tuşu; KDV üzerinde Boş Satır açar.
•
F4 tuşu; KDV içinde Boş Satır açar.
•
F5 tuşu; KDV içinde Cari Hesap ile kapar.
•
F6 tuşu; KDV içinde Kasa Hesabı ile kapar.
•
Alt + W tuşu; KDV üzerinde Cari Hesap ile kapar.
•
Alt + Q tuşu; KDV üzerinde Kasa Hesabı ile kapar.
6
F3
Uygulaması
7
F4
Uygulaması
8
F5
Uygulaması
9
F6
Uygulaması
10
Alt + W
Uygulaması
11
Alt + Q
Uygulaması
12
Fiş İçerisinde Muavin İşlemleri
•
Şu anda bir fişin içerisindeyim. Ekranın sağ alt köşesinde muavin defter bölümü
var. Burada hesap kodu alanına hesap kodumu yazıp, başlangıç ve bitiş tarihini
belirtip, muavin defter butonuna tıklarız.
•
Ya da satırlar içerisindeki herhangi bir hesap kodunun üzerine tıkladığım zaman,
tıklamış olduğum hesap kodu muavin defter alanına otomatik olarak gitmektedir.
Bu yöntemi de tercih edebiliriz. Muavin defter alanına bastığımız zaman ekranda
bir rapor görüntülenecektir. Bu rapor sadece yazıcıdan çıktı almamıza yarayacaktır.
13
Fiş İçerisinde Muavin İşlemleri
•
Bir başka özellik de Alt + M klavye kısayol tuşu ile kullanılabilir. Alt + M klavye
kısayol tuşunu kullandığım zaman, program bir ekran şeklinde muavin defterimi
karşıma getiriyor. Burada yazıcı çıktısı almak istiyorsam Alt + P tuşuna basarak
Excel raporumun alabiliyorum. Ya da şu anki ekranda kontrol ettiğim herhangi bir
kayda gitmek istiyorsam, bu kaydın üzerine 2 kere tıklamam yeterli olacaktır. Ve
program doğrudan beni o fişin içerisine götürecektir. Ve yine program o fişin
içerisine gittiği zaman, o satıra da otomatik olarak odaklanır.
14
15
16
17
Tek Bir Fişin Rapor Olarak
Görüntülenmesi
•
Luca programında tek bir fişin listesini 2 şekilde alabilirsiniz.
•
1. Muhasebe Modülü-Fiş İşlemleri-Fiş Listesi
•
Fiş Listesinden fişin içerisine girmeden rapor alacağız. Tarih aralığını boş
bırakıyorum. Sistemimdeki bütün fişler listelenecek. Fiş Listesi ekranında raporunu
almak istediğim fişin üzerine 1 kez tıkladığım zaman, ekranın altında o fişin tipi
yazmaktadır. Tahsil fişine tıkladım. Tahsil fişi yazdı. 8 numaralı fişe tıklayalım. Tipi
mahsup olduğu için, mahsup yazısı hemen belirdi. Mahsup fişinin üzerine 1 kez
tıkladığım zaman benden alacağım rapor için bir takım parametreler ister. Rapor,
Giriş sırasına göre mi, yoksa Hesap kodu ve açıklamaya göre mi sıralı gelsin. Biz,
Giriş sırasına göre sıralıyı tercih edelim. Yeni raporda, yevmiye madde numarası
gösterilsin mi, gösterilmesin mi? Miktar için de aynı parametre var. Biz, tamam
butonuna bastığımız zaman fişin raporunu ekranda görüntüleyip, yazıcıdan
çıktısını alabiliyoruz.
18
Tek Bir Fişin Rapor Olarak
Görüntülenmesi
•
2. Bir diğer seçenek, o fişin içerisine girerek çıktısını alabilmektir. Fişin üzerine 2
kez tıklıyorum. Ve fişin içerisine giriyorum. Ekranın sağ üst köşesindeki Raporlar
alanından kendi seçimime göre, Detaylı ya da Detaysız bir şekilde fişin raporunu
alıp, yazıcıdan çıktısını alabiliyorum.
19
20
21
Tahsil ve Tediye Fiş Giriş Ekranları
•
Bu örneğimizde, Tahsil ve Tediye fişlerindeki Fiş Kapatma işlemini uygulayacağız.
Fiş Girişi ekranındayım. Fişin tarihini belirledim. Tipinde Tahsil'i seçtim. Normal
Kayıt Ekranı'nı seçip, ekranın sağ alt köşesindeki kaydet butonuna bastım. Fiş
karşıma geldi. Burada bir uygulama yapalım. Uygulama yaparken birkaç önemli
noktaya değineceğiz. 600.01.0008. %8'lik mal ve hizmet satış hesabımız. Evrak
numarası yazdım. Enter butonu ile ilerliyorum. Açıklama alanına deneme dedim.
Alacak alanına tutarı yazdı. KDV ayırma işleminde Alt + Z klavye kısayol tuşunu
kullanabilirim. Ancak, Alt + Z klavye kısayol tuşu ekranın sağında görülen KDV
oranına göre KDV ayırma işlemi yapar. %8'lik KDV ayırma işlemi yapacağım için,
bu oranı %8 olarak değiştirmeliyim.
22
Tahsil ve Tediye Fiş Giriş Ekranları
•
Ayrıca, hangi KDV hesap koduna kopyalama işlemi yapacaksam, yine kutu
içerisinden o KDV hesap kodunu belirtmeliyim. Ben şu anda Alacak alanındayken,
Alt + Z klavye kısayol tuşunu kullandığımda KDV ayırma işlemini gerçekleştirdi. Ve
Alt + X klavye kısayol tuşunu kullanarak da alt bir satır açılmasını sağlayarak, 391'li
alt hesaba rakamın gitmesini gerçekleştiriyorum. Ve Kasa kodu ile kapatma işlemi
gerçekleştireceksem eğer, Alt + C klavye kısayol tuşuna basıyorum. Programın sağ
tarafında yer alan kasa kutusundaki Kasa kodu ile kapatıyor. Ekranda görüldüğü
gibi, Borç alanına herhangi bir rakam yazmamıza program izin vermiyor. Tediye
fişlerinde de Alacak alanına bir rakam yazmamıza program izin vermez.
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Download

İndir - KTÜ-BMYO-Beşikdüzü Meslek Yüksekokulu