Farklı Düşünmeye Yönlendiren Sözcükler
Kullandığımız bazı sözcüklerin tek başlarına bir anlamları yoktur. Ancak cümle içinde bir
anlam kazanırlar. “Ama, fakat, ancak, veya, yalnız, buna rağmen” sözcükleri bunlara örnektir. Böyle
sözcükleri düşüncelerimizin değiştiği durumlarda kullanırız.
Yani düşüncelerimizin bir nedenle farklılaştığını belirtmek için veya, ama, fakat, ancak,
buna rağmen, yalnız vb. ifadeleri kullanmalıyız.
Örnekler
1) Geleceğini söylemişti ama
geldi.
2) Yüzmek istiyordu fakat
3) Mektup yazdım ancak
gelmedi.
yüzme bilmiyordu.
gönderemedim.
hep yüzüyordu.
postayla gönderdim.
4) Defterimi sana veririm yalnız
onu yırtmayacaksın.
5) Dersime çalıştım buna rağmen
başarılı oldum.
onu yırtacaksın.
başarılı olamadım.
Farklı Düşünmeye Yönlendiren Cümleler Etkinliği
 Aşağıdaki cümleleri ama, fakat, ya da, ise, ancak, yoksa ifadelerinden uygun
olanları ile tamamlayınız.

Film izlemene izin veririm ……………………………………… ödevlerini bitirirsen.

Akşam sinemaya ………………………………… tiyatroya gidelim mi?

Dengeli ve düzenli beslenelim …………………………… sağlığımız bozulur.

İremnur şarkı söylemeyi, Zeynepgül ……………………… resim yapmayı seviyor.

Bilal Tayip zeki bir öğrencidir ………………………………… ders çalışmayı sevmez.

Tatile çıkmak için can atıyordu ……………………… bunun için yaz tatilini beklemeliydi.
 Aşağıdaki cümleleri uygun şekilde tamamlayınız.

Çok uykum vardı ama ………………………………………………………………………………………………………………

Talha sınava çok çalışmıştı fakat ………………………………………………………………………………………..

Size gelecektim ancak ……………………………………………………………………………………………………………

Bugün müzik dersi vardı ancak ………………………………………………………………………………………………

Tatlıyı meyve suyu ile veya ………………………………………………………………………………………………………

Doğal ve sağlıklı beslenmeliyiz yoksa ……………………………………………………………………………………

Akşam erken yatmama rağmen ……………………………………………………………………………………………..
 Aşağıdaki cümlelerin başlarını uygun şekilde tamamlayınız.

……………………………………………………………………………………………ise müzik dinlemeyi seviyor.

………………………………………………………………………………………………… buna rağmen okula geldi.

…………………………………………………………………………………………… buna rağmen dişleri çürümüş.

………………………………………………………………………………………………… yoksa kazaya neden oluruz.

……………………………………………………………………………………………………… ama kitabı bitiremedim.

…………………………………………………………………………………………………………… ama geç kaldım.

…………………………………………………………………………… ama annesi dışarı çıkmasına izin vermedi.
Download

3- Farklı Düşünmeye Yönlendiren Cümleler