2015 Yılı A y d ı n l a n m a Konferansları [ 17 adet ]
http://ahmetsaltik.net/2016/01/01/2015-yili-aydinlanma-konferanslarimiz/
Sıra no Konferansın konusu
1
2
Yeri
Tarihi
Soğuklar ve Sağlığımızı Korumak
Kanal A, Ankara
05.01.2015
(Canlı TV programı, yakl. 20 dk.)
http://youtu.be/BL6KLmmF-qs
Türkiye’de Aydın Cinayetleri Neden
Ulusal Güç Birliği Girişimi,
Durdurulamıyor?
İsparta
24.01.2015
Katiller kim?? (görsel konferans)
3
4
Yabancı Dilde Eğitim : Türkçe Bilim Dili Olabilir
Cevizkabuğu Programı
mi?
(11. Dk., telefonla katılım)
Dengeli Beslenelim, Sağlıklı Büyüyelim
Batıkent Metot Koleji,
08.02.2015
05.03.2015
4-8. Sınıf öğrencilerine eğitim
5
6
8 Mart Emekçi Kadınlar Günü Anısına
Yüksek Ticaretliler Derneği
Ülkemizde Toplumsal Şiddet ve Çözümü
(Açıkoturum çerçeve sunumu)
Türkiye’nin İçine Sürüklendiği Ekonomik
11.03.2015
Ulusal Kanal, Politika Kulisi,
İsmet Özçelik ile, 09:00-09:45
http://youtu.be/lNGeWe0HFy8
Bunalım Ortamında Sağlık Giderleri
Mozaik Radyo, FM 88.6, Ankara
7
Şarkılar – Türküler Neyi Söyler??
06.03.2015
18.03.2015
Eğitimci-Şair Abbas Turan ile,
2 saat
21. Yüzyıl İçin Planlama
8
Sağlık Hizmetlerinde Gelinen Çıkmaz;
Seminerleri : Kamu Yönetimi,
Nasıl Planlamalı?
Kamu Maliyesi,
10.04.2015
Kamu Personel Rejimi
9
21. Yüzyılda Sağlık Hizmetlerinin Geleceği
Namık Kemal Üniv. Tıp Fak.
13.04.2015
1
28 Nisan Dünya İş Sağlığı Gününde Dünyada ve
MESKA (Meslek Hastalıkları ve
25.04.2015
0
Türkiye’de Durum : Ne Yapmalı??
İş Kazaları) Vakfı, İstanbul
1
19 Mayıs 1919’un 96. Yılı : Yeniden Doğuş
Açıkoturum konuşması,
2
(Prof. Seçil Karal Akgül ve Suay Karaman ile)
Ulusal Eğitim Derneği ve Eğitim
16.05.2015
İŞ Ankara 1 ve 2 sayılı şube
etkinliği
1
AKP’nin Sağlıkta Dönüşüm masalı tıkandı mı, SGK
Ulusal Kanal, Bilim ve Toplum,
3
iflasa mı gidiyor? Halk Kandırıldı, Çernobil faciası 29.
Prof. Şadi Yenen ile, 15:00-15
Yılında…
:50
1
AKP’nin Kökü Dışarıda Sağlık Politikaları ve Gelinen
EKOPOLİTİK, Çetin Ünsalan ile
4
Çıkmaz (Youtube : https://youtu.be/Y-h6WdPKRqQ)
Ulusal Kanal’da, (51 dk.,
17.05.2015
19.08.2015
2,25 GB)
1
Prof. Aziz Sancar’ın NOBEL Ödülü ve
AÜ SBF 21. Yüzyıl İçin Planlama
5
Halk / Toplum Sağlığına Beklenen Katkıları
Seminerleri ve Kurultayları.
11.10.2015
1
1
Türkiye’nin Aydınlanma Sürecinde Köy
Ankara Üniversitesi
6
Enstitülerininin Bitmeyen İşlevi (Kuruluşlarının 75.
Sağlık Bilimleri Fakültesi,
Yılında Köy Enstitülerini Neden Hala Anıyoruz?)
açıkoturum (panel)
24.11.2015
http://ahmetsaltik.net/2015/11/26/24-kasimogretmenler-gunu-kutlamasi-kurulusunun-75-yilindakoy-enstituleri/
1
ATATÜRK’ün Ankara’ya Gelişinin 96. Yılı..(Görsel
Özgün Sistem Çankaya Koleji,
7
konferans,
İncek / Ankara
25.12.2015
http://ahmetsaltik.net/2015/12/27/ataturkun-ankarayagelisinin-96-yildonumu-konferansimiz/)
2
Download

2015_Yili_Aydinlanma_Konferanslari_Listesi