TİRYAKİ HASAN PAŞA İLKOKULU 3-A SINIFI HAFTALIK DEĞERLENDİRME SINAVI-14
HAYAT BİLGİSİ
1“Kadınlara seçme ve seçilme hakkı verilmesi”
Atatürk‟ün getirdiği bu yenilik Atatürk‟ün aşağıdaki konulardan hangisine önem verdiğini gösterir?
A) Hak ve hürriyete
B) Tatil yapmaya
C) Herkesin milletvekili olmamasına.
2. Aşağıdakilerden hangisi bir görgü kuralıdır?
A) Ürünün TSE belgesine bakmak
B) Yaya yolundan yürümek
C) Büyüklere saygı, küçüklere sevgi göstermek
ADI-SOYADI:………………………………………………… DOĞRU:………………YANLIŞ:………………... PUAN:………………….
7.
TÜRKÇE
5. Altı çizili sözcüklerden hangisi varlığın bir özelliğini
belirtmektedir?
Boşluğa hangi seçenek gelmelidir?
A) günlük - haftalık plan
B) her gün - sürekli çalışma
C) gece - gündüz çalışma
8. Uğur arkadaşı Yusuf'u evlerine davet eder.
Yusuf, Uğur „un ailesinin kendisinin beğenmeyeceğini
düşünerek çekinir.
3. Aşağıdaki hangisi hem görsel hem de işitsel iletişim
Ancak ziyarete gittiğinde Uğur un ailesi Yusuf'u çok
aracıdır?
sıcak karşılar.
A)
B)
C)
4 Ayşegül büyüyüp gazeteci oldu. İstediği yazıları
yayınlandı. Aşağıdakilerden hangisi Ayşegül‟ün sahip
5 “Bir insanın istediği kişiyle özgürce iletişime geçmesi”
aşağıdaki hangi hürriyete örnektir?
A) Düşünce hürriyeti
B) Seyahat hürriyeti
C)Haberleşme hürriyeti
6. Düzenli ve başarılı bir hayat için aşağıdakilerden
hangisini yapmalıyız?
A)Çok uyumak
B) Planlı ve düzenli olmak
C)Sürekli ders çalışmak
6.
bir sözcüktür?
İlk 2 soruyu, yukarıdaki şiire göre cevaplayınız.
1.
Şair, insanların bazı görevlerinden söz
etmiştir. Aşağıdakilerden hangisi bunlardan biri
değildir?
A) çevreyi temiz tutmak
B) fidan dikmek
C) her yere çöp atmamak
söyleyebiliriz?
A) Tarafsız davranmıştır.
B) Ön yargılı davranmıştır.
C) İlgiden rahatsız olmuştur.
2.
Aşağıdakilerden hangisi şairin sorduğu
sorulardan biridir?
A)Çevremiz kirlenince mutlu yaşar mıyız?
B)Çöpleri yere kim atar?
C)Çevremiz temiz olunca ne hissederiz?
9.
3
Hürkan bu amacına ulaşabilmek için aşağıdakilerden
hangisini yapmamalıdır?
A) Amacına ulaşmak İçin planlama yapmalıdır.
B) Amacına ulaşmak için çevresindeki insanlardan
yardım almamalıdır.
C) Amacına ulaşma çalışması sırasında eleştirilere
önem vermelidir.
10. Başarısızlıktan korkmadan yenilikleri deneyip,
bütün zorlukları aşarak istediğine ulaşan biri için
Sağlıklı olmak için birçok şeye
dikkat etmeliyiz. Temizliğimize özen
göstermeli ve düzenli beslenmeliyiz.
Ayrıca düzenli ve yeterli uyku da
sağlığımız için çok önemlidir."
Aşağıdaki cümlelerden hangisiyle yukarıdaki
paragrafı özetleyebiliriz?
A)Sağlığımız için temizlik, beslenme ve uyku çok
önemlidir.
B)Sağlıklı olmak için temizliğimize dikkat etmeliyiz.
C)Düzenli uyku uyumayan biri sağlıklı olamaz.
aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
4. “Biberli" kelimesi, yapısına göre ne tür
A) Azimli
kelimedir?
B) Girişimci
C) Hayalperest
Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden
hangisi varlığın özelliğini belirten
Yusuf ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisini
olduğu haklardandır?
A) Seyahat hürriyeti
B) Düşünce hürriyeti
C) Yerleşme hürriyeti
A)Çürük tahta hemen kırıldı.
B)Sağlığına dikkat etmelisin.
C) Bıçakla oynamak tehlikelidir.
A) basit kelime
B) birleşik kelime
C) türemiş kelime
A)Senin adın ne küçük
B)Bahçe kapısı açık kalmış.
C)Küçük fil çok yorulmuş.
7.
Dizesinde en az heceden oluşan sözcükler
hangileridir?
A) korkma - bu
B) sönmez - al
C) bu - al
8
"İrili ufaklı taşlarla doluydu.” cümlesindeki altı
çizili sözcükler arasında nasıl bir anlam ilişkisi vardır?
A) Zıt anlamlı
B) Eş anlamlı
C) Eş sesli
9 Hangi cümlede olumlu bir yargı bildirilmiştir?
A) Araba birden fren yaptı.
B) Saçını uzatacaksan kestirme.
C) Sınıfta hiç öğrenci yok.
10. I. Sonra da satıcıya parasını ödedi.
II. Elma, armut ve üzüm aldı.
III. Elvan önce pazara gitti.
Yukarıdaki olayların oluş sırası, hangisinde doğru
verilmiştir?
A) I - II – III
B) III - II – I
C) II - III- I
FEN BİLGİSİ
MATEMATİK
1. Sınıfımızda 13 sıra vardır. Her sırada 2 öğrenci
7. 73 sayısını 10 ile kolay yoldan çarpmak için ne
oturduğuna göre sınıf mevcudumuz kaçtır?
yapmalıyız?
A) 15
A) 73 sayısının sol tarafına sıfır eklemeliyiz.
B) 73 sayısının sağ tarafına sıfır eklemeliyiz.
C)73 sayısı ile 10‟u alt alta yazıp çarpmalıyız.
B) 26
C) 30
2 Yandaki çarpma işlemi8. Aşağıdaki işlemlerden hangisi yanlıştır?
A) 230
B) 224
C) 248
Yandaki çarpma işlemi-
B)
Gazete
C)
Elma
A)
A)
B)
C)
plastik
olamaz?
4 Bir ağılda 95 kuzu vardır. Bu kuzuların ayak
sayıları, kuzu sayısından kaç fazladır?
C) 295
Yukarıda verilen şekillerin ortak özelliği
aşağıdakilerden hangisidir?
A) En az bir açıları dik açıdır.
B) Tüm iç açıları diktir.
C) Prizmadırlar.
II.Deterjanlı atık sular
III.Yağmur suları
IV.Yeraltı suları
Yukarıdakilerden hangileri ilimiz sınırları içinde
bulunan Büyük Menderes Nehri'nin kirlenmesinin
nedenlerinden değildir.
A) Ive III
B) II ve III
C) III ve IV
oturmaktadır. Bu sınıfta kaç öğrenci vardır?
A) 34
B) 38
10. .
A) Yalnız I
B) I-II
C) I-II-III
5. Doğal ve yapay çevre arasındaki en büyük fark
C) 42
hangisidir?
6
Yandaki işlemde □ yerine
hangi rakam yazılmalıdır?
A) 5
B) 3
C) 2
Yukarıdaki elmaların miktarı için söylenenlerden
hangisi doğrudur?
A)2 kg'dan fazladır.
B) Tam 2 kg‟dır.
C)2 kg‟dan azdır.
C)
Ben dişlerimi fırçalarken
musluğu açık bırakmam.
8.
I. Fabrika bacalarına filtre takmak
II. Kullanılmış yağları lavaboya dökmemek
III. Çöpleri çöp kutularına atmak
Yukarıdaki önlemlerden hangisi ya da hangileri, çevre
kirliliğini önlemek için insanlar tarafından yapılabilir?
A) Yalnız III
A) Yapay çevre insanlar tarafından
oluşturulmuştur.
B) Doğal çevrede birçok canlı yaşamaktadır.
C)Yapay çevre bazen doğal çevreyi taklit eder.
6. Doğal bir çevrede hangisi yoktur?
A) Vahşi Hayvanlar
B) Rengarenk çiçekler
C) Çeşit çeşit eşyalar
B) I-II
C) I-II-III
Kaynakları bilinçsizce
kullanmamız hangi sonuçları
doğurur?
9
4
Verilenlerden hangisi ya da hangileri kaynaklarımız arasında yer alır?
5. Bir sınıftaki 13 sıraya İkişer, 4sıraya üçer öğrenci
Ben sabahları lambaları açarak daha fazla ışık sağlarım.
B)
I.Fabrika atıkları
9
17
18
19
Ben çok fazla diş macunu
kullanarak dişlerimi fırçalarım.
2. Hangisi çevremizi ve çevremizdeki canlıları
3.
leminin sonucu hangisidir?
B) 285
A)
7 Aşağıdaki çocuklardan hangisi kaynakları
tasarruflu kullanmaktadır?
A) Çöplerimizi türlerine göre ayırarak geri dönüşü
sağlamak.
B ) Evde, okulda, sokakta çevreyi kirletenleri
uyarmak.
C) Elektronik eşya ve pil atıklarını toprağa
gömerek yok etmek. Aslan
ne göre ★ + ■ + ▲ iş-
A) 275
çözünerek kalıcı kirliliğe neden olur?
korumak için yapabileceğimiz bir davranış
nin sonucu kaçtır?
3
1 Aşağıdakilerden hangisi toprakta daha geç
Öğretmenin sormuş olduğu soruya verilen cevaplardan hangisi yanlıştır?
A) Sınırlı olan kaynaklarımız tükenir.
B) Dünyamız daha yaşanabilir bir hâle gelir.
C) Bizlere temiz hava sağlayan ormanlarımız yok olur.
10 .
I- Konuşmak
II- Beslenmek
III-Solunum yapmak
IV-Korkmak
V-Uyarılara tepki vermek
Yukarıdakilerden hangileri canlıların ortak özelliğidir?
A) I-II-III
B) II-III-IV
C) II-III-V
Download

3.sınıf _deneme sınavlarımız