UNIT TWO
PERSONALITY AND CHARACTER
(KİŞİLİK VE KARAKTER)
İNGİLİZCE SIX (İNGİLİZCE 6)
NELER ÖĞRENECEĞİZ?
Bu ünitenin sonunda:
1. Günlük alışkanlıklar ve hobilerle ilgili bir okuma parçasını okuyup anlayabilecek, konu ile ilgili soruları cevaplandırabilecek,
2. Zaman, sıklık, yer ve durum zarflarını ve bunların cümledeki kullanılışlarını öğrenecek,
3. İngilizcedeki pekiştireçleri öğreneceksiniz.
NASIL ÇALIŞMALIYIZ
ūū Konuyu dikkatle okuyunuz.
ūū Konuda geçen yeni kelimeleri öğreniniz.
ūū Konu içinde karşılaştığınız yeni kavramları öğreniniz.
ūū Alıştırmaları yapmadan önce örnekleri dikkatle inceleyiniz.
ūū Alıştırmaları ve testleri çözdükten sonra kontrol edip yanlış yaptığınız alıştırmaları ve testlerin konularına tekrar çalışınız.
32
İNGİLİZCE SIX (İNGİLİZCE 6)
Part One
Cihan’s Hobbies and Interests
(Cihan’ın Hobileri ve İlgi Alanları)
Cihan has a lot of hobbies and interests. He always gets up early so he can
do his morning sport before work. He doesn’t have time to watch the news during
the week time, but at the weekends he has a long breakfast with his family and he
never misses the news while having breakfast. In summers he goes swimming. He
33
İNGİLİZCE SIX (İNGİLİZCE 6)
likes swimming in the sea. So he goes to the sea at the weekends to Karamürsel
every week. Cihan also rides a horse at a farm near İstanbul. He sometimes goes
after work, but he usually goes horseback riding on Sundays. He prefers swimming
on Saturdays. He loves playing the guitar very much. He always goes to the music
course to practice on Tuesday. He plays and sings there with his teacher. He doesn’t
have much free time. So he can’t go another day to practise playing his guitar. He
rarely goes to the cinema or theatre in the city. He hardly ever watches TV because
goes to bed very early. He seldom goes to the gym when the weather is cold or
rainy. He often has guests at his home. He has got a lot of friends. They often come
to visit him. He plays them his guitar. They say Cihan will be a good musician one
day. He occasionally does something alone, but he generally does her activities
with his friends. He likes his friend very much.
He says without friends you are nothing!
1. Metne göre doğru olan kelimeyi işaretleyiniz.
1. Cihan has / hasn’t got a lot of hobbies and interests.
2. He never / always gets up early.
3. He has got a long breakfast at the weekend with his friends / family.
4. Cihan rides a motorbike / horse at a farm near İstanbul..
5. Cihan has / hasn’t got a lot of friends.
2. Metni okuyunuz ve soruları cevaplandırınız.
1. Has Cihan a lot of hobbies and interests?
.................................. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2. Does he have time to watch television during the week?
.................................. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3. Where does he go in summers?
................................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4. Does he like swimmig in the pool?
................................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
34
İNGİLİZCE SIX (İNGİLİZCE 6)
5. Does Cihan ride a horse?
. . ................................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6. When does he go horseback riding?
. . ................................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7. Does he have a lot of friends?
. . ................................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8. Does he love playing the guitar very much?
. . . .................................. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9. When does he go to the gym?
. . .................................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10. Does Cihan like his friends very much.
. . .................................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
35
İNGİLİZCE SIX (İNGİLİZCE 6)
Part Two
Adverbs (Zarflar)
Zarflar; (adverb) fiileri, sıfatları, diğer zarfları ve bazen de cümleyi niteleyebilen
kelimelerdir.
Zarflar cümledeki konumlarına ve işlevlerine göre farklılıklar göstermektedir.
Aşağıdaki tablolarda en yaygın kullanılan zarflar verilmiştir:
Adverbs of time (Zaman Zarfları)
Bir eylemin ne zaman yapıldığını belirten zarflardır. Bu zarflar eylemin hangi
zamanda yapıldığını belirtir. Sınavlarda fiilin hangi zamanda yazılması gerektiğini
bu zaman zarflarına bakarak belirleriz.
now
( şimdi )
at the moment
(şu anda)
at (the) present
(şu anda )
today
(bugün )
tomorrow
(yarın )
this morning/afternoon
(bugün sabah/öğleden sonra )
tonight
(bu gece )
yesterday(dün)
last night
( dün gece )
two days /weeks ago
(üç gün /hafta önce )
in 1999
(1999’da )
Bu zarflar genellikle cümlenin sonunda kullanılır, bazen de cümle başına gelebilir.
36
İNGİLİZCE SIX (İNGİLİZCE 6)
–I am writing a letter at the moment.
(Şu an bir mektup yazıyorum.)
– Today, we will do something different.
(Bugün farklı bir şey yapacağız.)
– We are going to watch a horror film tonight.
(Bu gece bir korku filmi izleyeceğiz.)
– We are going to leave the ship on Monday.
(Gemiyi pazartesi günü terk edeceğiz.)
– I am studying lesson now.
(Şu an ders çalışıyorum.)
– She went to İstanbul yesterday.
(O dün İstanbul’a gitti.)
– I am free today.
(Bugün boşum.)
37
İNGİLİZCE SIX (İNGİLİZCE 6)
3. Metni okuyunuz ve soruları cevaplandırınız.
1. come / He / soon. / will
................................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2. study / They / lesson / weekends. / the / at
.................................. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3. good / I / feel / today. / very
.................................. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4. wonderfull. / good / Last week / the / was / weather
.................................. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5. smoking / gave up / I / ago. / years / three
.................................. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6. closed / The shops / Sunday. / are / on
................................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7. go / on / We / will / holiday / next Friday
................................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8. went / I / year. / last / England / to
................................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9. Kübra / yesterday. / saw / old / her / friend
................................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10. ten / at / I / bed / to / o’clock / everyday. / go
................................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Adverbs of frequency (Sıklık Zarfları)
Bir işin ne kadar arayla, ne kadar sıklıkla yapıldığını belirten zarflara “adverbs
of frequency” denir.
38
İNGİLİZCE SIX (İNGİLİZCE 6)
Sıklık zarfları şunlardır:
now
(şimdi )
always
(daima, her zaman)
usually
(genellikle, çoğunlukla)
generally
(genellikle, çoğunlukla )
normally(normalde)
frequently
(sık sık, sıklıkla )
sometimes
(bazen )
occasionally
(ara sıra )
seldom(nadiren)
rarely(nadiren)
scarcely(nadiren)
ever
(hiç )
never
(asla; hiç)
Bu zarflar cümlede genellikle fiilden hemen önce gelir.
– I always go to school on time.
(Her zaman okula zamanında giderim.)
– My sister never helps me with my homework.
(Kız kardeşim ev ödevlerime asla yardım etmez.)
–
Kübra sometimes plays her guitar.
(Kübra bazen gitarını çalar.)
39
İNGİLİZCE SIX (İNGİLİZCE 6)
– I always brush my teeth after the meals.
(Her zaman yemeklerden sonra dişlerimi fırçalarım.)
– He seldom drives to work.
(O nadiren işe arabayla gider.)
– I never eat junk food.
(Asla abur cubur yemem.)
Eğer cümlede yardımcı fiil varsa bu zarflar yardımcı fiilden sonra gelir.
– My father is always punctual.
(Babam her zaman dakiktir.)
– They were always helpful.
(Onlar her zaman yardımseverdi.)
Aşağıdaki sıklık zarfları ise genellikle cümlenin sonunda kullanılır.
once a week
(haftada bir kere )
two times a day
(günde iki kez )
every day/ month
(her gün/ay )
– He goes to the cinema once
a week.
(O, haftada bir kez sinemaya
gider.)
– Ali goes to the gym everyday.
(Ali her gün spor salonuna gider.)
40
İNGİLİZCE SIX (İNGİLİZCE 6)
– You have to brush your teeth two times a day.
(Günde iki kez dişini fırçalamalısın.)
4. Aşağıdaki kelimeleri kullanarak cümle kurunuz.
1. haven’t / I / recently. / him / seen
. . .................................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2. He / never / needs / help.
. . .................................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3. you / What / do / everyday? / do
. . . ................................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4. you / every week? / go / somewhere / Do
. . . ................................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5. Esra / always / cleans / room. / her
. . ................................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6. won / lately. / football team / Our / hasn’t
. . ................................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7. always / My mother / meals. / cooks / delicious
. . . .................................. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8. flies / İrem / every / England / to / month.
. . . .................................. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9. My / doesn’t / father / Sundays. / work / on
. . .................................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10. The / on / banks / are / Sundays. / closed
. . .................................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
41
İNGİLİZCE SIX (İNGİLİZCE 6)
5. Aşağıdaki cümleleri sıklık zarflarını kullanarak yeniden yazınız.
1. My parents go walking. (in the mornings.)
................................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2. We go to the theatre (twice a month)
.................................. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3. I visit my uncle. (once a week)
.................................. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4. I go to the opera. (never)
.................................. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5. I’ll love my country. (always)
.................................. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6. We go walking on the beach. (always)
................................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7. Ayşe cooks the meal. (seldom)
................................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8. Mr. Anderson visits his relatives. (usually)
................................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9. I brush my teeth. (twice a day.)
................................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10. We eat out at a restaurant. (sometimes)
................................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
42
İNGİLİZCE SIX (İNGİLİZCE 6)
Adverbs of Place (Yer Zarfları)
Bu zarflar, bir eylemin nerede yapıldığını gösterir. Yer zarfları genellikle cümlede fiilden sonra yer alır.
above
(yukarıda)
abroad
(yurt dışında)
away
(uzağa)
behind
(arkaya)
below
(aşağıda)
everywhere
(her yerde)
nowhere
(hiçbir yere)
here
(burada)
there
(orada)
upstairs
(üst katta)
downstairs
(alt katta)
– There are bees everywhere. Be carefull.
(Her yerde arı var, Dikkat et!)
– My brother is working abroad.
(Erkek kardeşim yurt dışında çalışıyor.)
– What are you doing here?
(Burada ne yapıyorsun?)
– The children’s room is upstairs.
(Çocukların odası üst katta.)
43
İNGİLİZCE SIX (İNGİLİZCE 6)
– Someone is hiding behind the door.
(Birisi kapı arkasına gizlenmekte.)
– In winter children can’t play outside.
(Kışın çocuklar dışarıda oynayamazlar.)
6. Aşağıdaki kelimeleri kullanarak anlamlı cümleler yazınız.
1. wall. / The / is / dog / behind / the
................................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2. children / The / playing / are / upstairs.
................................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3. outside / bin / The / is / the garden.
................................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4. abroad / My / work. / to / father / went
.................................. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5. sleeping / is / She /downstairs.
.................................. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6. can’t / I / find /anywhere. / keys / the
.................................. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7. here / They / were.
.................................. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8. behind / There / wall. / is / something / the
................................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9. go / Don’t / there.
................................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10. rooms / There / are / two / house. / the / in
................................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
44
İNGİLİZCE SIX (İNGİLİZCE 6)
Adverbs of Manner (Durum Zarfları)
Bu zarflar, bir eylemin nasıl yapıldığını gösterir. Durum zarfları genellikle cümlenin sonuna gelir.
carefully
(dikkatlice,dikkatli bir şekilde)
quickly
(çabukça, çabuk bir şekilde)
excelently
(mükemmelce, mükemmel bir şekilde)
simply
(basitçe, basit bir şekilde)
easily
(kolayca, kolay bir şekilde)
fast
(hızlıca, hızlı bir şekilde)
–The driver was driving too
fast.
(Sürücü çok hızlı sürüyordu.)
– He is an excellent person.
(O, mükemmel bir insandır.)
– You can find his house very easily.
(Onun evini çok kolay bulursun.)
– Drive the car carefully.
(Arabayı dikkatli sür.)
– The bird sang prettily.
(Kuş güzel ötüyordu.)
45
İNGİLİZCE SIX (İNGİLİZCE 6)
– They played the music loudly.
(Onlar müziği sesli çaldılar.)
– The teacher shouted angrily.
(Öğretmen öfkeli bir şekilde bağırdı.)
7. Aşağıdaki kelimeleri kullanarak anlamlı cümleler kurunuz.
1. She / work / her / does / carefully.
................................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2. Carry / carefully. / it
................................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3. He / finished / homework / his / quickly.
................................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4. excellently / The / new / teacher / excelllently.
.................................. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5. He / simply. / it / explained
.................................. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6. the problem / I / solved / easily.
.................................. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7. excellently. / My / drives / father
.................................. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8. quickly. / run / The / little / boy
................................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9. drive / Ladies / carefully.
................................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10. passed / I / class / easily.
................................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
46
İNGİLİZCE SIX (İNGİLİZCE 6)
Part There
Intensifiers (Pekiştiriciler)
Pekiştiriciler cümlenin anlamını güçlendirir. Niteledikleri kelimenin önüne
gelirler. “Very(çok), quite (oldukça) so (öyle), such (öyle)” yaygın olarak kullanılan
pekiştiricilerdir. Pekiştiriciler cümlede anlamı pekiştirmek için kullanılır. Aşağıdaki
örnekleri inceleyiniz:
– Your pronounciation is good.
(Telaffuzun iyi.)
– Your pronounciation is very good.
(Telaffuzun çok iyi.)
– Your pronounciation is quite good.
(Telaffuzun oldukça iyi.)
Very:
– He is a polite person.
(O, kibar bir insandır.)
– He is a very polite person.
(O, çok kibar bir kişidir.)
– He is not a very polite person.
(O, çok kibar bir kişi değildir.)
– She can not learn very quickly.
(O çok hızlı öğrenemez.)
– The last news has very much interested us.
(Son haberler bizi çok ilgilendirdi.)
47
İNGİLİZCE SIX (İNGİLİZCE 6)
Much / So / Such :
I enjoyed your handbag very/so much.
– I enjoyed your handbag
very/so much.
El çantanı çok beğendim.)
– Do you know that I love you very/so much.
(Seni çok sevdiğimi biliyor musun?)
– He is such a nice person that everybody likes him.
(O kadar iyi bir insan ki herkes onu sever.)
– I am so young and you are so old.
(Ben çok gencim ve sen çok yaşlısın.)
8. Metni okuyunuz ve soruları cevaplandırınız.
1. hot / today. / It / is / quite
................................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2. these days. / I / am / quite / busy
.................................. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3. It / hot / extremelly / hot / outside.
.................................. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
48
İNGİLİZCE SIX (İNGİLİZCE 6)
4. hungry. / I / so / am
. . ................................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5. kind / He / person. / is / very / a
. . ................................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6. was / such / a beautiful idea / it. / that I liked
. . ................................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7. so boring / The film / that / I / was / didn’t watch / it.
. . . .................................. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8. quite / here. / It / is / cold
. . .................................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9. liked / I / the / f ilm / much. / very
. . .................................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10. played / They / so good / that / they won.
. . .................................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
49
bir ç
kadı
yor
- I en
very
İNGİLİZCE SIX (İNGİLİZCE 6)
UNIT TWO (TEST)
1. Peter is a hardworking student. He ................. goes to school.
A) never
B) always
C) seldom
D) rarely
2. I hate coke. I .......................... . drink coke.
A) always
B) sometimes
C) never
D) yesterday
3. I usually walk to work. I ........... . . . . . . . . . . . . . drive to work.
A) usually
B) last week
C) now
D) rarely
4. You can lend him money. He ..................... gives it back on time.
A) always
B) once a week
C) two
D) now
5. It is . . ...................... cold today.
A) quite
B) many
C) where
D) what
50
İNGİLİZCE SIX (İNGİLİZCE 6)
6. I did it . . .......................... good that everybody thanked.
A) to
B) at
C) so
D) no
7. She cooked ................. a delicious meal that I ate it at once.
A) too
B) such
C) every
D) at
8. There were ................. many people in the room that I couldn’t enter.
A) at
B) in
C) so
D) much
9. The picture looks ................. beautiful.
A) to
B) it
C) at
D) very
10.The children played ................. well.
A) very
B) too
C) no
D) to
11.He is coming back ..................... . . . . . . . .
A) last month
B) next week
C) ago
D) two minutes ago
51
İNGİLİZCE SIX (İNGİLİZCE 6)
12.She will arrive ........................ . . . . .
A) yesterday
B) ago
C) in five minutes
D) to
13.We visit our relatives ............... . . . . . . . . . . . . . .
A) for
B) yesterday
C) never
D) at the weekends
14.I haven’t gone to cinema ......... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
A) now
B) no
C) recently
D) to
15.I eat . ...................... a day.
A) every
B) twice
C) no
D) to
16.I solved the problem .............. . . . . . . . . . . . . . . .
A) easily
B) very
C) too
D) in
17.There is no school .................. . . . . . . . . . . . .
A) on Sundays
B) yeterday
C) never
D) ago
52
İNGİLİZCE SIX (İNGİLİZCE 6)
18.My father went .......................... .
A) outside
B) where
C) to
D) to
19.My sister is studying lesson .......... . . . . . . . . . . . . . . . .
A) to
B) upstairs
C) in
D) out
20.My father went ......................... last year.
A) go
B) to
C) no
D) abroad
21.There is a strange man ................ . . . . . . . . . . the door.
A) to
B) where
C) outside
D) tomorrow
22.I can’t find my book .................... . . . . . . . .
A) here
B) no
C) tomorrow
D) yesterday
23.My father gave up smoking ......... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
A) tomorrow
B) always
C) ago
D) two years ago
53
İNGİLİZCE SIX (İNGİLİZCE 6)
24.I go to the theatre ................. . . . . . . . . . . . . . . .
A) every
B) on Sundays
C) ago
D) to
25.I passed the enterance exam .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
A) easily
B) so
C) to
D) at
54
Download

kişilik ve karakter