SIFATLAR (Ön Adlar)
Sıfatlar ikiye ayrılır.
Niteleme Sıfatları
büyük adam
güzel resim
sarı ev
İsimleri, türlü
yönlerden belirten
ve niteleyen
sözcüklere sıfat
denir.
Belirtme Sıfatları
1-İşaret Sıfatları
bu araba, o ev, şu top
2-Soru Sıfatları
hangi okul, kaç kalem
3-Sayı Sıfatları
ikinci sınıf, dört ay
4-Belgisiz Sıfatlar
Bazı kişiler, kimi evler
Aşağıdaki cümlelerde yer alan sıfatları bulunuz örnekteki gibi yazınız.
Bahçeden yeşil elma kopardım. ( yeşil )
Küçük çocuk bizi görünce yanımıza geldi. (………………………)
Gökyüzünü aniden kapkara bulutlar sardı. (………………………)
Okulun bahçesi kuru yapraklarla dolmuş. (………………………)
Tatilde kaç kitap okudun? (………………………)
Bu kitabı ben aldım. (………………………)
Okuldan çıkınca hangi eve gideceğiz. (………………………)
Arkadaşlarım öteki otobüse binmişler. (………………………)
Altı ay sonra İspanya’ya gideceğim. (………………………)
Dün akşam bize birkaç misafir geldi. (………………………)
İçeride bulunan bazı masaları içeriye taşıyalım. (………………………)
Arkadaşımın ablası dokuzuncu sınıfta okuyor. (………………………)
Beklediğimiz beyaz araba bizi almaya geldi. (………………………)
Şu kalemi bana verir misin? (………………………)
*Aşağıdaki kelimelere niteleme sıfatı ekleyiniz.
………………………… araba
………………………… masa
………………………… yol
………………………… kalem
………………………… çocuk
………………………… soru
………………………… ev
………………………… defter
………………………… lamba
………………………… bilgisayar
………………………… okul
………………………… resim
*Aşağıdaki kelimelere işaret sıfatı ekleyiniz.
…………………… çocuk
…………………… silgi
…………………… tahta
…………………… araba
…………………… dünya
…………………… ağaç
…………………… ceviz
…………………… kişi
…………………… gün
…………………… baba
*Aşağıdaki kelimelere soru sıfatı ekleyiniz.
…………………… adam
…………………… ay
*Aşağıdaki kelimelere sayı sıfatı ekleyiniz.
…………………… lira
…………………… sınıf
*Aşağıdaki kelimelere belgisiz sıfatı ekleyiniz.
…………………… insanlar
…………………… kuşlar
*Aşağıdaki cümlelerde yer alan sıfatların yer aldığı grubu işaretleyiniz.
Cümle
Niteleme Belirtme
Sıfatı
Sıfatı
İşaret
Sıfatı
Soru
Sıfatı
Sayı
Sıfatı
Belgisiz
Sıfat
Mavi elbisemi babam aldı.
Her gece yatmadan önce dişlerimi fırçalarım.
Bu akşam bize gidiyoruz.
Buraya öbür yoldan geldim.
Sınava beş kişi katıldı.
O evi dayım boyadı.
Babam gölde büyük balık yakaladı.
İri elmaları ayrı yere koyalım.
Hangi okula gidiyorsun?
Bazı insanlar yardıma muhtaç.
www.kemalhoca.net
Download

dosyayı indir - kemalhoca.net