Sabah uyandıktan sonra elimi yüzümü yıkar,dişlerimi
fırçalarım.
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
OKULÖNCESİ
DEĞERLER EĞİTİMİ NİSAN AYI KİTAPÇIĞI
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
AYIN DEĞERİ: GÖREVLERİMİZİ BİLMEK
UYGULAMA KOORDİNATÖR OKULU:
Dolabınızın kapağında
böyle bir listenin asılı
olduğunu düşünerek
görevlerinizi belirleyin
ve sorumluluklarınızı
yerine getirip
getirmediğinizi düşünün.
KARTAL
ESENTEPE
KELEBEKLER
ESRA
ANAOKULU
SINIFI
KURU
DEĞER : GÖREVLERİMİZİ BİLMEK
ETKİNLİK 5 : AİLE KATILIMI
Bu ay kıymetli çocuklarımıza kazandırmayı hedeflediğimiz değerler
eğitimi konusu : “ Görevlerimizi Bilmek”
birlikte görev listesi hazırlayınız. Uygulamanın tamamlanması için takibini
Yaşam çalışmaktır denebilir. Çalışmadan yaşam olmaz. Anneler ve
babalar işten sonra da evde durmadan çalışırlar. Kimse boş durmaz.. Peki
ya siz çocuklar? Sizlerin de öğrenci olma göreviniz var. Okula
gitmek,etkinliklerini tamamlamak, ödevlerinizi yapmak,ders dışı okul
etkinliklerine katılmak, çocukların çalışmasını oluşturur. Evde de ev işlerine
yardım etmek gerekir. Sofranın kurulup kaldırılmasına yardım etmek, bazı
ufak alış-veriş yapmak gibi. Bütün bunları yaptığımızda da görevimizi
yerine getirmiş oluruz. Bunların hangisi yaparsanız yapın, o işe saygıyla
yaklaşın. Size verilen hiçbir işi boş bir iş ya da gereksiz bir yük gibi
görmemelisiniz. Böyle bir saygıyı edinirseniz, bu yaşta görev bilincini
öğrenir, büyüyünce de çalıştığınız işlerde daha başarılı olursunuz
Çocuklarla evdeki ve okuldaki görevleri hakkında konuşunuz ve
Hep
görevinize, ne olursa olsun saygıyla yaklaşın ve severek yerine getirin.
GÖREV VE SORUMLULUK DEĞER KONUSUNU İŞLERKEN
ÖĞRENCİLERİMİZE KAZANDIRMAK İSTEDİĞİMİZ HEDEFLER
1.Sorumluluk bilincinin önemini kavrama
2. Kendisine ve ailesine karşı sorumluluklarını öğrenme ve yerine getirme
3. Ahlaki, kanuni, toplumsal, kültürel ve geleneksel sorumluluklarını
öğrenme ve yerine getirme
4 Okulda, evde ve sosyal çevresinde sorumluluklarına uygun davranışlar
gösterme
5. Verilen görev ve sorumlulukları eksiz olarak zamanında yapmayı
öğrenme
6.Kendi kararlarını verebilme
7.Karar alırken ellerindeki kaynakları kullanabilme
8.Değer yargılarını gözetme
9.Öz güven duygusu kazandırma
10. Görev alma ve yerine getirme
sağlayınız.
Yerine
getirilen
görevler
için
pekiştirmeyi
unutmayın.
ETKİNLİK 1
ETKİNLİK 4 : FEN VE DOĞA
Etkinlik Adı : Sorumlu-Sorumsuz
Etkinlik Türü : Türkçe
Sınıfa çocukların ortaklaşa bakabilecekleri ve sorumluluk
alabilecekleri çiçek getirilir. Çocuklara çiçeklere nasıl bakılacağı hakkında
sorular sorup bilgiler verilir. Çiçeklerin büyümesi için onlara bakan kişinin
bazı görevleri yerine getirmesi gerektiği söylenir.
Amaç
: Sorumluluğun ve sorumsuzluğun karşılaştırılması
Yöntem
: Beyin fırtınası sorumlulukla ilgili tekerleme okunur;
Bu konuşmalardan sonra ‘’Böyle görevler almak ister misiniz?’’
diye sorulur. Görevler birlikte belirlenir. Sembollerle görev listesi
hazırlayarak sınıfa asılır. İş takibine dikkat edilir. Çocuklara zaman zaman
görevlerini yerine getirdikleri için teşekkür edilir.
Sorumsuz olunca huzursuz olurum.
“Sorumlu olunca mutlu olurum,
Görevimizi bilmeli,
Buna dikkat etmeli,
Böylece hiç kimseyi üzmemeli.”
Tekerleme okunduktan sonra, çocukların çeşitli sorumlulukları ve
yerine getirmeleri gereken görevlerinin neler olduğu ile ilgili çocuklara
sorular sorulur.
• Sorumsuz insanlar neler yapar, neden onlara sorumsuz deriz?
• Öğretmen olarak ben görevimi yapmasam neler olur?
• Anneniz görevini yerine getirmese neler olur?
• Babanız evdeki sorumluluklarını yapmasa neler yaşanır?
• Evdeki sorumluluklarınız nelerdir?
• Okuldaki, sınıfınızdaki sorumluluklarınız nelerdir?
• Sınıfımızdaki sorumluluklarımızı yerine getirmezsek neler olur?
• Hayvanlara karşı sorumluluklarınızı yerine getiriyor musunuz? Neler
yapıyorsunuz?
şeklinde sorular sorularak çocuğun, sorumlu insan ve sorumsuz insan
arasında karşılaştırma yapması istenir.
ETKİNLİK 3
Etkinlik Adı : Görevlerimiz Pankartı
Etkinlik Türü : Sanat Etkinliği
Amaç
: Görevlerimizi Bilmek
Çocukların birbirlerini rahat görebilecekleri şekilde oturtulur ve görevlerimiz
hakkında konuşulur.
Masalara uhu,
malzemeler
Çocukların
konur.
yapıştırıcı,
resimleri
makas
inceleyerek
ve gerekli
görevlerimiz
pankartları hazırlanmasına rehberlik edilir. Okul panosunda sergilenir.
ETKİNLİK 2
Etkinlik Adı
: Sorumlu Parmaklar
Etkinlik Türü : Türkçe
Amaç
: Dağınık ve düzenli olma
Yöntem
: Soru cevap
Materyal
: Sorumlu parmaklar parmak oyunu
Çocuklar öğretmeni rahat görebilecekleri şekilde otururlar. Öğretmen
çocuklarla aşağıdaki parmak oyununu oynar. Ardından dağınıklığın ne
olduğu, ne yaparsak dağınık olabileceğimizi, nasıl düzenli olabileceğimizi
düşünmelerini sağlayarak çocuklara düzenli olmanın öneminden bahseder.
Öğretmen şu soruları sorarak çocukların düşünmelerini sağlar:
• Dağınıklık ne demektir?
• Sizce dağınık bir oda nasıl olur?
• Düzenli olmak ne demektir?
• Sizce dağınık olmak ve düzenli olmak nasıl bir duygudur?
• Dağınık bir odayı nasıl düzenli hale getirebilirsiniz?
• Dağınık bir odada ne gibi sorunlarla karşılaşabiliriz?
• Sorumluluklarını bilen insanlar dağınık olur mu? Neden?
Çocukların cevapları dinlendikten sonra, oynanan parmak oyunu tekrar
edilir.
Sorumlu Parmaklar
Başparmak çok dağınığım
İşaret parmak toplayalım
Orta parmak kaşını çatar
Yüzük parmak hadi yapalım
Bütün parmaklar yardım eder.
Download

değerler eğitimi nisan ayı kitapçığı