Ortalama :
3. Sınıflar Fen Bilimleri Dersi Sınavı-6
Okul No: ........... Adı-Soyadı : .......................................................................
A. Elektrik kaynaklarını yazınız ve gücü bakımından büyükten küçüğe doğru sıralayınız.15p
Elektrik Kaynakları
1-)................................. 2-)................................. 3-).................................
4-)................................
Gücü Bakımından Büyükten Küçüğe Doğru Sıralanışı
.....................................
.....................................
.....................................
.....................................
B. Aşağıdaki kavram haritasındaki boşlukları doldurunuz. 15p
Doğal Çevre
taş
...............................
olabilir
.........................
çeşitidir
ÇEVRE
içerir
.........................
Canlı Varlıklar
.................................
.
olabilir
........................
C. Aşağıdaki ifadeleri anlamlı birer cümle oluşturacak şekilde eşleştiriniz. 12p
Kullandığımız bitmiş pilleri çöp tenekekarıştığı sular ve içindeki canlılar zarar
1
sine
görür.
2
Fabrika bacalarına hava kirliliğini önlemek
tabakasının zarar görmesine neden
olur.
3
Çöplerimizi yapılarına göre ayrıştırmak
taşıtların egzozları ve fabrika bacalarından çıkan gazlardır.
4
Sanayi atıkları ve deterjan kalıntılarının
için mutlaka filtre takılmalıdır.
5
Parfüm ve deodorantların aşırı kullanması ozon
hem çevremiz hem de ekonomimiz
için yararlıdır.
6
Hava tabakasını en çok kirleten durumlara örnek
değil pil atık kutusuna atmalıyız.
D. Boşlukları doldurunuz. 9p
Maddenin Halleri
E. Dokunmamız, tatmamız ve koklamamız
durumunda vücudumuza zarar verebilecek
maddeler yazınız. 10p
....................
. örnek
....................
. örnek
....................
. örnek
....................
.
....................
.
....................
.
....................
.
....................
.
....................
.
1-) .........................................................................
2-) .........................................................................
3-) .........................................................................
4-) .........................................................................
5-) .........................................................................
A. Aşağıdaki elektrikli aletlerin kullanım alanlarını(aydınlatma "A" - ısıtma " I "- soğutma "S" kurutma "K" - haberleşme "H"- iletişim " İ ") yazınız. 10p
B. Resmi inceleyiniz. Resimdeki yanlış davranışların ne olduğunu belirtiniz.
...........................................................................................
...........................................................................................
...........................................................................................
...........................................................................................
...........................................................................................
...........................................................................................
...........................................................................................
C. Aşağıdaki araç-gereçlerin şehir elektriği(Ş), pil(P), batarya(B) ve aküden(A) hangisi ile çalıştığını yazınız. 8p
E. Sağlıklı yaşam için uygun olanları "", uygun olmayanlara "X" yazınız. 8p
Download

3. Sınıf Fen Bilimleri