Sınıf: 5/
Tarih: 17.04.2015
Ders: Fen Bilimleri
Adı Soyadı:
Kazanımlar:1) İnsan faaliyetleri sonucunda oluşan çevre sorunlarını araştırır ve bu sorunların çözümüne
ilişkin önerilerde bulunur.
Sevgili Öğrencimiz,
Aşağıda verilen gazete küpürünü oku ve 5N 1K çalışması yap.
Son 30 yılda gerçekleştirdiği ekonomik büyüme ile dünyayı kendine hayran bırakan Çin tarihinin en büyük
çevre felaketini yaşıyor. Dünyanın seri üretim merkezi haline gelen Çin’de fabrika ve enerji santrallerinin
atıkları insan sağlığına ciddi derecede zarar verecek hava kirliliğine yol açıyor ülkenin nehirlerini zehirli
sulara dönüştürüyor. Halkın giderek artan şekilde tepki göstermesi nedeniyle baskı altında kalan Çin hükümeti
bir yandan ekonomik büyümeyi sürdürürken bir yandan da çevreyi korumanın yolunu bulmaya çalışıyor.
Çin’in en az 60 kenti hava kirliliği alarmı veriyor. Akciğer kanserine yakalanan kişilerin sayısı giderek artarken
resmi rakamlara göre bir yılda 75 bin kişi hava kirliliği nedeniyle hayatını kaybetti. Başkent Pekin’de 600
milyon insan artık nefes alamıyor. Kent haftalardır 1.3 milyon kilometrekareyi kaplayan kirli hava katmanı
altında yaşıyor insanlar maske takmadan dışarı çıkamıyor.
Ülkenin en gelişmiş kentleri arasında yer alan ve bilgisayar parçaları üretiminde dünyanın bir numarası olan
Güney Çin Denizi kıyısındaki Guiyu elektronik atık çöplüğüne döndü. İnci Nehri Deltası’nda yer alan Şintang
kot pantolonu eskitme ve boyama işlemleri nedeniyle asidik gazlarla kaplandı. Kömür ve çimento üretilen
Hainan ise çöle döndü.
Kaynak: Milliyet Gazetesi
 ÖZEL ARI OKULLARI ARAŞTIRMA GELİŞTİRME (ARGE) MERKEZİ, 2014–2015
Aşağıda belirtilen durumların hangi tür çevre kirliliğine yol açtığını bul ve tabloda
işaretle. (Birden fazla işaretleme yapabilirsin)
Hava Kirliliği
Su Kirliliği
Toprak Kirliliği
Fabrika bacalarından çıkan dumanlar
Tarım ilaçlarının bilinçsiz kullanımı
Tıbbi atıklar
Kentsel atıklar
Arabaların egzoz gazları
Deodorantlar
Denizlere dökülen sanayi atıkları
Aşağıda verilen durumlardan hangileri çevre kirliliğine neden olur? Bul ve işaretle.
Boş pillerin toprağa atılması.
Çöplerin çöp kutularına
Fabrika bacaları ve
egzozlardan çıkan dumanlar.
atılması.
Ağaçlandırmanın arttırılması.
p
Deterjan ve sabun sularının su
Düzenli şehirleşmeye önem
kaynaklarına karışması.
verilmesi.
20
30
40
50
Elektrik ve su
kullanımında
tasarruf
etmek
Aşağıdaki soruları yanıtla.
1. Ayşe, yandaki panoda sadece “evde çevre
sorunlarını önlemek için alınabilecek önlemlerin”
yazdığı kısımlarını vuruyor. Ayşe, kaç puan alır?
a. 50
b. 70
c. 80
d. 90
Toplu taşıma araçlarını
kullanmak
Çöpleri geri dönüşüm kutularına atmak
Fabrika bacalarına filtre takmak
2. Aşağıdakilerden hangisinin çevre kirliliğinin azalmasına etkisi olmaz?
a) Geri dönüştürülebilen maddelerin ayrı ayrı toplanması
b) Motorlu taşıt kullanımının azalması
c) Yeşil alanların artırılması
d) Fabrika ve kanalizasyon atıklarının arttırılması.
 ÖZEL ARI OKULLARI ARAŞTIRMA GELİŞTİRME (ARGE) MERKEZİ, 2014–2015
Download

Sınıf: 5/ Tarih: 17.04.2015 Ders: Fen Bilimleri Adı Soyadı: